Utenriksdepartementet stenger generalkonsulatet i Murmansk

Rammene som generalkonsulatet i Murmansk har til å fremme norske interesser, har over tid blitt snevra kraftig inn, understreker utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). (Foto: Astri Edvardsen).

– Det er også krevende tider for de to andre stasjonene våre i Russland, men situasjonen er en helt annen i Murmansk, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Utenriksdepartementet stenger generalkonsulatet i Murmansk for publikumstjenester fra og med 1. juli. Det vil åpne igjen når situasjonen tillater det, skriver UD i en pressemelding onsdag.

– Rammene som generalkonsulatet i Murmansk har til å fremme norske interesser, har over tid blitt snevra kraftig inn. Vi kan ikke ha vanlig drift når det er så godt som ingen aktivitet. Vi skal derfor stenge generalkonsulatet midlertidig, men vil åpne igjen så snart situasjonen tillater det. Det er få utsikter til at situasjonen vil bedre seg. Stengingen kan derfor bli langvarig, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i meldingen.

Murmansk er en spesiell region med et sterkt militært nærvær. Dette preger både forholdene i regionen og rammene for arbeidet, skriver UD. 

– Det er også krevende tider for de to andre stasjonene våre i Russland, men situasjonen er en helt annen i Murmansk. Det er viktig for Norge å ha en stasjon i nord som kan fremme norske interesser. Stenginga er derfor midlertidig, sier Huitfeldt.

Det vil fortsatt være vanlig drift ved ambassaden i Moskva og generalkonsulatet i St. Petersburg. UD skriver at ambassaden i Moskva tar midlertidig over konsulære og andre oppgaver i tjenestedistriktet til generalkonsulatet i Murmansk. Dette gjelder fylkene Murmansk og Arkhangelsk, samt delrepublikken Karelia.

Les også

Nøkkelord