Militære toppledere i møte om militært samarbeid og sikkerhet i Nordområdene

En amerikansk soldat fra landets styrke i Europa under øvelsen Reindeer II på Sætermoen i 2020. Reindeer II er en bilateral militærøvelse med det norske militæret som vertskap og gjennomføres for å øke NATO-styrkenes evne til å støtte hverandre under ekstreme forhold. (Foto: US Marine Corps/Korporal William Chockey)

– Vi står fortsatt fast på vår forpliktelse til å bidra til regional sikkerhet i dette svært viktige området, sier generalmajor Charles Miller fra USAs europeiske felleskommando. 

14 militære ledere fra 11 europeiske og nordamerikanske land diskuterte sikkerhet i Nordområdene ved den årlige rundebordskonferansen Arctic Security Forces Roundtable (ASFR) onsdag denne uka.

Det er for tiden det eneste militære forumet som fokuserer på den unike og utfordrende sikkerhetsdynamikken og -arkitekturen i Arktis, og på hele bredden av militære kapasiteter og samarbeid, sier USAs europeiske kommando i en pressemelding.

– Med de dype endringene som skjer i Arktis er den potensielle risikoen for nye konflikter veldig reell. Vi er står fortsatt fast på vår forpliktelse til å bidra til regional sikkerhet i dette svært viktige området, sa den amerikanske hærens generalmajor Charles Miller, som er direktør for politikk, strategi og kapasiteter i USAs europeiske felleskommando.

ASFR ble etablert i 2010 og har vært ledet av tospannet Norge og USAs europeiske kommando siden opprettelsen. Forumet er et høynivåforum hvor toppledere innenfor militæret deltar, og det ble etablert for å fremme regional forståelse og styrke multilateralt sikkerhetssamarbeid i Nordområdene. Det har som mål å bygge «en felles arktisk forståelse av sikkerhetsdynamikken i hele Arktis, samt av hvilke konsekvenser klimaendringene får for operasjoner i Arktis – alt med et mål om å fremme et trygt og stabilt Arktis hvor stater samarbeider for å håndtere felles utfordringer.»

– Arktiske sikkerhetsstyrkers rundebordskonferanse har vokst til å bli et avgjørende forum hvor de allierte og deres partnere kan diskutere tidsmessige, relevante temaer som påvirker sikkerhetssituasjonen i Arktis på både kort og lang sikt, sier det tyske forsvarsdepartementets assisterende generaldirektør for strategi og operasjoner, generalmajor Andreas Hoppe.

Det tyske forsvarsdepartementet var virtuelt vertskap for rundebordskonferansen.

Russland har ikke deltatt på de årlige møtene siden 2014, etter at vestlige sanksjoner ble satt i verk på grunn av Russlands annektering av Krim-halvøya. 

Also read

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord