Arktisk råd, EU og NATO på agendaen da militære ledere diskuterte sikkerhetsspørsmål i Arktis

Military forces in the Arctic
ASFR ble etablert av Norge og USA i 2010, og de to landene deler på å lede forumet. Forumet jobber for regional forståelse og samarbeid i Arktis blant militærstyrker som opererer i og omkring den arktiske regionen. (Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret)

Militære ledere fra 11 land diskuterte eksisterende og kommende sikkerhetstemaer i Nordområdene på det årlige rundebordsforumet for sikkerhetsstyrker i Arktis. Deltakerne diskuterte blant annet rollene til Arktisk råd, EU og NATO.

Rundebords-forumet Arctic Security Forces Roundtable (ASFR) er et militært forum på høyere grads nivå som tilbyr en arena for å diskutere sikkerhetsspørsmål i Arktis. Årets møte skulle foregå i Rovaniemi, Finland. Men på grunn av den pågående pandemien foregikk diskusjonene i stedet digitalt forrige uke, ifølge en presseuttalelse fra USAs europeiske kommando USEUCOM.

– Rundebordet spiller en avgjørende rolle i å sikre at hver eneste deltakende militære leder som representerer et av de 11 deltakerlandene får en klarere forståelse av Arktis. Dette rundebordet bidrar sammen med hele spekteret av bilaterale og multilaterale øvelser og aktiviteter til å støtte et sikkert og stabilt Arktis hvor landene jobber i samarbeid for å håndtere sikkerhetsutfordringer som angår alle, sier flaggkommandør Solveig Krey, fungerende sjef for operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben.

ASFR er for øyeblikket det eneste militære forumet med fokus på sikkerhetsdynamikk og sikkerhetsarkitekturen i Arktis, så vel som på hele spekteret av militære kapasiteter og samarbeid.

Russland har ikke deltatt på de årlige møtene siden 2014. Vestlige sanksjoner mot landet etter annekteringen av Krim-halvøya utelukker deltagelse. 

Deltakerne fra de 11 landene i Europa og Nord-Amerika som deltok på møtet diskuterte rollene til Arktisk råd, EU og NATO, og disse organisasjonenes mål om å bidra til ledelse og samarbeid i regionen. Hvert av deltakerlandene presenterte sin nasjonale arktiske strategi, høytstående NATO-representanter presenterte alliansens nåværende syn på Arktis, og deltakerne diskuterte viktige transport- og miljøspørsmål, skriver EUCOM.

– Omfanget av fokusert oppmerksomhet og aktivitet – kommersielt, militært og miljømessig – i Arktis gjør, sammen med områdets fortsatte strategiske virksomhet, dette militære høynivåmøtet helt avgjørende for oss. Fra de temaene vi diskuterer til relasjonene vi fortsetter å fostre og styrke; dette rundebordet er virkelig et uvurderlig forum for landene våre, sa den amerikanske generalmajoren Charles Miller, USEUCOMs direktør for planlegging, politikk, strategi og kapasiteter.

Les også

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord