Forsvarsministeren: Viktig å få til en bedre dialog med Russland

Orientering om F-16 på Bodø hovedflystasjon
Bodø hovedflystasjon: Oberst og Sjef 132 luftving Øivind Gunnerud (t.v) utdyper F-16 jagerflyets funksjoner overfor forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) og sjef ved Forsvarets operative hovedkvarter Yngve Odlo. (Foto: Hilde-Gunn Bye).

Norges forsvarspolitikk i forhold til USA vil i stor grad være på samme linje som under den forrige regjeringen, sier Norges nye forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) til High North News. Han legger samtidig vekt på at det er viktig å få til en tettere dialog med Russland.

 Forholdet til Russland har forverret seg ganske kraftig i perioden etter 2014 og dialogen på det forsvarspolitiske området har vært nesten fraværende i denne fasen, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp).

High North News møter forsvarsministeren på Bodø hovedflystasjon tirsdag denne uken. Tidligere på dagen fikk Enoksen en orientering om situasjonen i nordområdene ved Forsvarets operative hovedkvarter. 

Den ferske forsvarsministeren sier det er viktig å få til en bedre dialog med naboen i øst. 

Avskrekking og dialog

Forsvaret skal ivareta avskrekking. Men vi skal også ha dialog. Russland er vår nærmeste nabo i øst og det er viktig å få til en bedre dialog på alle områder, også innenfor forsvarspolitikken. Det å komme i gang med den dialogen og få tettere kontakt håper jeg vi klarer å få til, sier han og legger til: 

– Vi har også god dialog med Russland fra før på en rekke områder, som søk og redning og forvaltning av fiskeriressurser. Det er samarbeid som bør og forhåpentligvis kan videreutvikles.

I Hurdalsplattformen varsler Støre-regjeringen at den vil "styrke den utenriks- og sikkerhetspolitiske dialogen i nord og etablere felles møteplasser for å diskutere sikkerhetspolitiske utfordringer."

Vil styrke forsvaret i nord

Regjeringen sier at den også vil bidra til lavspenning i Norges nærområder gjennom norsk tilstedeværelse og ved å opptre tydelig, forutsigbart og beroligende.

Enoksen legger til at det er viktig for den nye regjeringen å prioritere Forsvaret i nord.

– Vi vil blant annet styrke Heimevernet og bygge opp forsvaret i nord, sier han. 

Det å ha en stabil politikk på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området er viktig.
Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp).
Forsvarsminister Odd Roger Enoksen i F-16 cockpit
Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) inne i cockpiten på et F-16 jagerfly på Bodø hovedflystasjon. Oberst Øivind Gunnerud (t.v) er sjef for 132 luftving. (Foto: Hilde-Gunn Bye / High North News). 

USA i nord

USA har de seneste årene vist et betydelig større engasjement i nordområdene. Som High North News tidligere har skrevet, har en rekke militære forsvarsgrener gitt ut sine egne arktiske strategier.

Den militære tilstedeværelsen merkes også i norske nærområder, der amerikanske militære fartøy seiler lenger nord enn før. Amerikanske bombefly opererer også stadig i området. 

Hvordan ser du på den økte interessen fra USA i nordområdene?

– USA er vår nærmeste allierte. Tilstedeværelse og det å øve og trene i lag med USA og andre allierte er en helt nødvendig del av det vi gjør for å ha et forsvar som er i stand til å forsvare oss når det trengs. Det er positivt at allierte vil øve sammen med oss i våre områder, sier Enoksen. 

Vil denne regjeringens politikk i forhold til USA skille seg fra den forrige, for eksempel med tanke på militært samarbeid?

 Den vil nok ikke skille seg vesentlig fra forrige regjering. Innenfor forsvarspolitikken har det stort sett vært bred enighet mellom de fleste partier i Stortinget. Det å ha en stabil politikk på det sikkerhet- og forsvarspolitiske området er viktig. Det kan imidlertid være noen forskjeller, vi vil for eksempel bygge opp mer i nord. Men i forhold til USA, der er vi på samme linje.

Les også

Nøkkelord