Supersoniske B1-fly over Arktis med norske F-35

Oppdraget er en del av de amerikanske bombestyrkenes integrasjons- og avskrekkingsoppgaver. (Foto: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Joseph Barron).  

To amerikanske B-1B Lancer-fly fulgte med Luftforsvarets F-35 på et tokt over Arktis mandag.

De to bombeflyene fra USAs 9. bombeskvadron og det norske F35-flyet utførte en alliert aksjonsøvelse kontrollert av norske militære (Norwegian Joint Terminal Attack Controllers), skriver USAs europeiske kommando i en pressemelding.

Øvelsen er en del av et europeisk integrasjons- og avskrekkingsoppdrag som fokuserer på femte generasjons integrasjon og interoperabilitet mellom koalisjonens mest avanserte kamp-plattformer og supersoniske strategiske bombefly.

«Bombeflyoppdrag som dette gjør integreringen med allierte og partnere optimal, samtidig som de styrker koalisjonens svar på trusler over hele Arktis», sier general Jeff Harrigian, kommandør for Det amerikanske luftforsvarets styrker i Europa og Afrika.

«Det å kombinere femtegenerasjons ressurser med langtrekkende angrepskapasiteter styrker våre kollektive avskrekkingstiltak», legger han til.

Oberstløytnant og talsperson Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter sier til High North News at Norge har gjennomført slike flyginger flere ganger tidligere.

– Dette er nyttig samtrening med vår viktigste allierte. Vi videreutvikler både samtrening og samarbeid hver gang USA er her og flyr med oss.

Les også:

 

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNN's Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord