Maersk tilbake til Den nordlige sjøruten i sommer

Venta Maersk
Caption
‘Venta Maersk’ langs Den nordlige sjørute i september 2018. (Foto: Maersk, gjengitt med tillatelse)
Det danske shippingselskapet Maersk utforsker mulighetene for å sende last langs russisk farvann gjennom  Den nordlige sjøruten i sommer. Selskapet diskuterer for tiden samarbeid med Atomflot, som er Russlands ledende operatør av isbrytere.

Maersks holdning til det økonomiske potensialet som ligger i shipping av last langs Den nordlige sjøruten (NSR) i russisk farvann fortsetter å utvikle seg. Selskapet er verdens største shippingoperatør. Selv om selskapet så sent som i forrige måned benektet interesse for å operere langs NSR, bekrefter selskapet nå til High North News at det er i ferd med å undersøke muligheten for å tilby tjenester langs ruten i samarbeid med russiske Atomflot.

Selskapet sendte tidenes første containerskip langs NSR i fjor sommer i det som selskapet da betegnet som en "engangs prøve-seilas". I etterkant av seilasen benektet selskapet kategorisk enhver kommersiell interesse i NSR og uttalte at det ikke ser Den nordlige sjøruten som et alternativ til ordinære ruter, og at nye tjenester ville planlegges ut fra kundenes krav og handelsmønstre.

Det virker som om disse kravene og mønstrene nå har endret seg. I samtaler med HNN uttaler selskapet at det "har opplevd voksende etterspørsel etter transport av gods fra det fjerne Østen til det vestlige Russland, muligheter vi nå utforsker muligheten for å tilby sammen med Atomflot".

Vi utforsker nå mulighetene for å tilby [transport] sammen med Atomflot.

Selv om Maersk avviste å komme med ytterligere detaljer, har russiske kilder i shippingindustrien og nyhetsartikler bekreftet at selskapet faktisk planlegger å kunne tilby en sesongbasert tjeneste med flere seilaser langs NSR denne sommeren.

I følge selskapets administrerende direktør Søre Skou, som snakket med reportere under forrige ukes International Economic Forum (IEF) i St. Petersburg, utforsker Maersk muligheten for levering av last mellom havnene i det fjerne Østen og St. Petersburg i løpet av tredje kvartal 2019. "Det vil primært være russiske varer som sendes fra de østlige delene av landet mot vest og vice versa, for eksempel frossenfisk eller importerte varer fra Kina", uttalte han til journalister på IEF ifølge russiske nyheter. En talsperson fra Maersk sa at hun ikke kunne bekrefte disse planene.

Shippingeksperter legger vekt på at dette er en betydelig utvikling. "Hvis det stemmer, er det definitivt et avvik fra den holdningen Maersk lenge har fremmet om at NSR ikke er et levedyktig øst-vest-alternativ til Suez-kanalen", forklarer Ryan Uljua, seniorforsker ved The Arctic Institute.

"Denne utviklingen kan ses som et neste skritt i vurdering av markedspotensialet. Hvis det viser seg å være gjennomførbart og lønnsomt, vil de kanskje utvikle eller tilby tjenesten på regelmessig basis. Hvis det ikke fungerer, stopper de det", analyserer Frederic Lasserre, professor ved universitetet Laval Quebec.

Mer enn en engangsforeteelse?

Maersk vil fortsatt ikke si mye om sine planer i Arktis og selskapet nedtoner regelmessig sin interesse i eller potensialet det ser langs Den nordlige sjøruten. I epostkorrespondanse med HNN tidlig mai gjentok selskapet at det ikke hadde noen planer om å lansere nye produkter langs NSR og at det "ikke så Den nordlige sjøruten som et levedyktig kommersielt alternativ til eksisterende øst-vest-ruter".

Bare en måned senere bekrefter selskapet like fullt at det har vært involvert i diskusjoner med Atomflot for å møte et voksende behov for transport langs øst-vestlige ruter. Maersk uttalte også at det "i øyeblikket ikke har noen planer for å sette Maersk-skip inn i kommersiell tjeneste langs Den nordlige sjøruten".

Imidlertid er det ikke sikkert at slike benektelser holder vann. Selskapet kom med et tilsvarende utsagn som benektet planer om å sende skip langs NSR til High North News i fjor, like før ‘Venta Maersk’ startet på sitt seilas langs  NSR. Selskapet har pr 13. juni ikke søkt om tillatelse til å seile langs NSR i sommer. Men de har mye tid på seg til å gjøre det. Fjorårets seilingstillatelse kom midt i juli, rundt fire uker før ‘Venta Maersk’ la ut på reisen.

The voyage of the Venta Maersk from Asia to Europe and ice conditions along the route. (Illustration: Malte Humpert)
Caption
Ruten ‘Venta Maersk’ seilte fra Asia til Europa og isforhold langs NSR. (Illustrasjon: Malte Humpert)

Mindre is, flere muligheter?

Eksperter uttaler at stadig minkende havis i polhavet kan være en faktor som forandrer Maersks økonomiske kalkulasjoner. "Det kan være at Maersk svarer på de siste satellittbildene, som viser at havisen i polhavet er på det nest laveste nivået noensinne", bekrefter professor Michael Byers ved Univeristy of British Columbia.

"Fraværet av havis langs Den nordlige sjøruten reduserer kostnadene med shipping og skaper potensielt muligheter, for eksempel for å flytte ressurser og gods mellom havner i russisk Arktis og øst-asiatiske havner, muligheter som ikke ville vært lønnsomme om det var mer havis".

Faktisk har det vært en rask vekst i trafikk langs NSR delvis på grunn av stadig mer fordelaktige isforhold. Nedgangen i farlig og hard flerårig is har sågar fått russiske myndigheter til å ikke lenger skille mellom sommer- og vinternavigasjon som et ledd i nye forskrifter foreslått for NSR. Under de nye forskriftene vil fartøy med lavere isklassifisering, klasse Arc4 og oppover – ‘Venta Maersk’ er tilfeldigvis Arc4-klassifisert – ha lov til å operere uten isbryterassistanse langs lange strekninger på ruten, selv med middels isforhold.

Konkurranse fra kinesiske COSCO

I tillegg til stadig mer fordelaktige økonomiske beregninger kan Maersks konkurranse med kinesiske COSCO spille en rolle når selskapet forandrer planene sine. "Når COSCO allerede planlegger 14 seilaser i sommer, kan Maersk føle seg tvunget til å tilby transport langs NSR simpelthen for å bevare markedsandelen sin – eller i det minste for å ikke avgi noe til en strategisk rival som COSCO uten å kjempe", forklarer Uljua.

Maersk offentliggjorde også planer om å bygge et stort produksjons- og varehuskompleks for flere ulike temperaturer til 30 millioner dollar i St. Petersburg, noe som ytterligere bekrefter selskapets interesse i de baltiske landene. Denne typen investering passet godt inn med potensiell transport av frossen fisk fra det fjerne Østen til de baltiske land, slik Skou beskriver det. Faktisk hadde ‘Venta Maersk’ med seg lignende last mellom Vladivostok og St. Petersburg på prøveseilaset i fjor.

Venta Maersk party
Caption
Maersk-event for å hilse ‘Venta Maersk’ velkommen til St. Petersburg. (Foto: GH Forwarding)

Det faktum at offentliggjøringen kommer under IEF i St. Petersburg kan også være viktig i seg selv, antar Lasserre, professor ved universitetet Laval Quebec. "Kreml ser etter måter å øke trafikken langs NSR på og tvinger noen olje- og gasselskaper til å utsette byggingen av rørledninger eller i det minste sende noe av ressursene langs NSR for å øke trafikken".

‘Venta Maersk’-seilaset er definitivt gode nyheter for Russland og ankomsten ble feiret med en høytidelig mottakelse i St. Petersburg i fjor høst. Selv en sesongbasert tjeneste i begrenset skala ville være et betydelig skritt fremover for Russland i prosessen med å gjøre NSR mer attraktiv og med å diversifisere lasten som sendes gjennom dette farvannet. Lasserre avslutter med et spørsmål: "Har Maersk blitt tilbudt spesielle vilkår fra den russiske regjeringen som et incentiv for å prøve å teste dette markedet?".

Uljua, Lasserre, and Byers
Caption
Ryan Uljua, Frédéric Lasserre, og Michael Byers. (Foto: Privat, fra Uljua, Lasserre og Byers)

 

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og er oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: