Logisk å bevare den gamle valgordningen på Svalbard, mener Russlands ambassade i Norge

Russlands ambassade i Oslo, oppført 1926 ved arkitekt Oscar Hoff. (Foto: Kjetil Ree)

Regjeringen vil stramme inn på reglene når det gjelder utenlandske statsborgeres rett til å stemme og stille til valg i Longyearbyen lokalstyre. Russlands ambassade i Norge mener det er mer logisk å beholde ordningen som gjelder i dag. 

Utenlandske innbyggere har før kunnet stemme og stille til valg etter å bodd minst tre år i Longyearbyen. Denne ordningen har vært på plass i nærmere 20 år siden lokalstyret ble opprettet. Nå kan flere miste stemmerettighetene sine. 

Regjeringen vil kreve tre års botid på fastlandet for andre enn norske statsborgere for å kunne ha stemmerett og stille til valg til lokalstyret i Longyearbyen på Svalbard. Et sentralt mål i den norske svalbardpolitikken er å opprettholde norske samfunn på Svalbard.

Regjeringen begrunner forslaget blant annet med den økte tilflyttingen direkte fra utlandet. 

Teimuraz O. Ramishvili, Russia’s Ambassador to Norway, is coming to Bodø. (Photo: Hege Eilertsen)
Teimuraz O. Ramishvili has been the Russian Ambassador to Norway since 2016. (Photo: Hege Eilertsen)
Teimuraz O. Ramishvili har vært den russiske ambassadøren til Norge siden 2016. (Foto: Hege Eilertsen)

Russlands ambassade i Norge kommenterer det nye forslaget i en e-post til High North News:

"Forskjellige land i Europa har ulik praksis. Men tatt i betraktning den særegne statusen for Spitsbergen, der Norge fikk suverenitet over på vilkår av avtalen av 1920, ville det være logisk å bevare ordningen som gjaldt før". 

Forslaget er på offentlig høring til 25 oktober 2021, og deretter blir det en ny vurdering før endelig beslutning om å endre reglene fattes av Justis- og beredskapsdepartementet.

– Befolkningssammensetningen i Longyearbyen har endret seg siden 2002, og for å opprettholde tilknytningen mellom fastlandet og Svalbard for lokalstyrets medlemmer foreslår regjeringen nå endringer i reglene om stemmerett og valgbarhet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

1. juli 2020 var det registrert 2.884 bosatte på Svalbard, 2.417 i Longyearbyen og Ny-Ålesund, 455 i Barentsburg og 12 i Hornsund. I Longyearbyen og Ny-Ålesund er nesten 37 prosent utenlandske statsborgere. Og alt i alt er 47 prosent av Svalbards innbyggere – inkludert Barentsburg – utenlandske statsborgere (SSB).

Les også

Nøkkelord