Viktig beslutning for LKAB: Den svenske regjeringen presser igjennom unntakslov

På en pressekonferanse tirsdag 21. september forklarte næringsminister Ibrahim Baylan (S) (til venstre) og miljø- og klimaminister Per Bolund (MP) hvorfor den svenske regjeringen velger å gå videre med en unntakslov for Cementa til tross for at Lagrådet avviste proposisjonen. (Skjermdump fra Regeringen.se).

Til tross for Lagrådets kritikk velger den svenske regjeringen å gå videre med en unntakslov som gjør det mulig for Cementa å fortsette produksjon utover oktober. Det er godt nytt for gruveselskapet LKAB som fortsatt leter etter ny sementleverandør. 

– Forslagene i denne proposisjonen har som mål å bøte på en alvorlig situasjon, sa Sveriges næringsminister Ibrahim Baylan (S) på en pressekonferanse tirsdag morgen. 

På pressekonferansen ble det kjent at den svenske regjeringen velger å gå videre med lovforslaget som gir Sveriges største sementprodusent, Cementa, en utvidet, tidsbegrenset tillatelse til å fortsatt drive kalkbruddrift utover oktober i år. 

Næringsminister Baylan forklarte at det kunne bli en meget alvorlig situasjon med omfattende samfunnskonsekvenser om det ble et driftsstopp i Cementas kalkbrudd allerede i høst. 

Cementa driver kalkutvinning på øya Gotland i Østersjøen, men Mark- og miljöoverdomstolen avviste i sommer Cementas søknad om fortsatt kalkutvinning etter 1. november i år. Beslutningen begrunnes med at påvirkningen på grunnvannet i området ikke er tilstrekkelig undersøkt.

Regjeringen velger nå å sende proposisjonen over til Riksdagen til tross for at Lagrådet i forrige uke ikke godkjente lovforslaget. Lagrådet gransker regjeringens lovforslag før de sendes videre til Riksdagen og mente blant annet ar forslaget brøt med generalitetskravet og prinsippet om at en lov ikke blir opprettet for å løse ett enkelt selskap sitt problem.

– Lagrådets kritikk er alvorlig og ikke noe regjeringen tar lett på. Det regjeringen har gjort er at på kort tid og i en komplisert sak, har vi foreslått forslag for å møte en alvorlig situasjon. Stopp for bostedsbygging, mange infrastrukturprosjekter og deler av industrien kunne innebære store konsekvenser. Regjeringen har i omstendighetene gjort bedømmelsen om at beredningskravet og generalitetskravet er oppfylt ut i fra tidsaspektet og tidshorisonten vi har hatt på oss, sier næringsministeren.

– Dette gjør vi ikke for ett selskap; dette gjør vi for at Sverige fungerer godt, la han til. 

Viktig for LKABs gruvedrift

Cementa er Sveriges største sementprodusent og står for rundt 75 prosent av sementleveransene i Sverige. Gruveselskapet LKAB som driver jernmalmutvinning i Norrbotten i Nord-Sverige og kjøper nærmere all sin sement fra Cementa. 

Pressesjef Anders Lindberg har forklart at selskapets innkjøpere er i gang med å se på flere markeder for å erstatte leveransene. 

– Vi arbeider med ulike løsninger. Men vi har ikke funnet alternativer som kan erstatte leveransene fra Cementa, uttalte Lindberg nylig til High North News. 

Skulle LKAB få et bortfall av sementleveranser er det snakk om å minske produksjonen mellom 50 og 80 prosent. 

Forslaget blir nå overlevert Riksdagen og lovendringene foreslås å tres i kraft 15. oktober 2021. 

Les også

Nøkkelord