Sementkrisen i Sverige Frykter konsekvenser for milliardinvesteringer og storstilt gruveproduksjon i Nord-Sverige

I tillegg til gruvedriften er det svenske gruveselskapet LKAB i gang med to store prosjekter som innebærer at byene Kiruna og Malmberget skal flyttes. Store mengder sement trengs til denne flyttingen, men det aller meste går til gruveproduksjonen, sier pressesjef Anders Lindberg. (Foto: Arne O. Holm / High North News). 

Svensk høyesterett avviser klagen fra Sveriges største sementprodusent i saken om fortsatt kalkbruddrift. Den varslede sementmangelen i Sverige gjør at gruvegiganten LKAB nå må se etter andre alternativer for å opprettholde normal produksjon, men en løsning kan ta tid, sier selskapet til High North News. 

– Vi anvender svært store volumer; et par hundre tusen kubikkmeter betong hvert år. Det er mer enn det som går til grunnen på alle nye småhus som blir bygget i Sverige på ett år, forteller pressesjef Anders Lindberg i LKAB til High North News. 

Gruveselskapet LKAB driver jernmalmutvinning i flere gruver i Norrbotten i Nord-Sverige. For å forsterke vegger og tak i underjordsgruvene bruker selskapet enorme mengder betong. Det regnes som en sentral del av sikkerheten for å bryte malm i så store gruver som selskapet gjør i dag, sier Lindberg. 

Nå må LKAB imidlertid snu seg rundt på jakt etter ny sementleverandør for å holde normal produksjon i gang, etter at Cementa, en av Sveriges største sementprodusenter, må stoppe sin kalkbruddrift grunnet miljøhensyn. 

LKAB kjøper årlig inn cirka 150.000 tonn sement for å produsere betong og mesteparten av dette kommer fra Cementa.

Selv om vi har fått noen måneder ekstra, kan det ta år før vi har ny produksjon og logistikk på plass.

Anders Lindberg, pressesjef i LKAB.

Sommeren 2022

Cementa driver kalkbrudd på den svenske øya Gotland i Østersjøen og står for hele 75 prosent av Sveriges sementproduksjon. 

Det ble dermed varslet en krisesituasjon for byggebransjen i landet da Mark- og miljöoverdomstolen i juli avviste Cementas søknad om fortsatt kalkutvinning på Gotland etter 1. november i år. Beslutningen begrunnes med at påvirkningen på grunnvannet i området ikke er tilstrekkelig undersøkt. 

Pressesjef Anders Lindberg i LKAB. (Foto: LKAB). 

Nylig ble det også kjent at svensk høyesterett ikke gir Cementa klageadgang i saken. Regeringen har imidlertid gitt selskapet en forlengelse til å fortsatt drive kalkbruddet i 8 måneder, det vil si produksjon til sommeren 2022. 

Lindberg i LKAB forteller at situasjonen ser noe bedre ut nå som Cementa ikke må stenge ned produksjonen allerede i høst, som først ventet. Samtidig løser ikke forlengelsen grunnproblemet. 

Pressesjefen forteller at deres innkjøpere er i gang med å se på flere markeder for å erstatte leveransene. 

Ser etter andre alternativer

– Det er bra vi får litt mer tid, men problemet er der fortsatt, dels fordi vi eventuelt må kjøpe sementprodukter fra land som ligger langt unna. Transporten gir mer utslipp og landene har kanskje ikke de samme miljøkravene som vi har her i Sverige. Dessuten finnes ikke logistikken og infrastrukturen, for eksempel havner for lossing av sementproduktene. Selv om vi har fått noen måneder ekstra, kan det ta år før vi har ny produksjon og logistikk er på plass, sier Lindberg.

– LKAB behøver så enorme volumer med riktig kvalitet. Det er ikke enkelt å erstatte dette med et annet materiale eller teknikk på kort sikt, presiserer han.  

Skulle LKAB få et bortfall av sementleveranser er det snakk om å minske produksjonen mellom 50 og 80 prosent. 

Administrerende direktør i Norrbottens Handelskammer Linda Nilsson presiserer at situasjonen er alvorlig. (Foto: Per Pettersson). 

– Alvorlig for Sveriges økonomi

Direktør Linda Nilsson i Norrbottens Handelskammer understreker overfor High North News at situasjonen ikke bare er alvorlig for LKAB, men for Norrbotten og den svenske økonomien. 

– I tillegg til byggebransjen i landet påvirkes gruvenæringen, infrastruktur; havner, vei, jernbane, vindkraftverk og fly. I Norrbotten bygges for tiden det som forventes å være Europas største landbaserte vindkraftpark, Markbygden, hvis fundament det går svært store mengder sement og betong til. Og denne investeringen er på rundt 60 milliarder SEK alene, understreker Nilsson. 

Hun sier Norrbotten er i ferd med å bli et eksempel for omverdenen når det gjelder klimaomstillingen og grønn industri. Hun trekker blant annet fram LKAB og flere andre svenske bedrifters selskapers satsing på grønt stål, fossilfri produksjon og omstilling av industrien. 

 Vi trenger sement og betong for satsning på grønn omstilling, sier hun og legger til: 

– Nå har vi investeringer i Norrbotten på rundt 700 milliarder SEK, så dette er svært problematisk. Stoppet av sementleveranser er rett og slett alvorlig for samfunnsutviklingen og klimaomstillingen. 

Nilsson mener regjeringen må inn å se på miljølovgivningen som stopper Cementas produksjon. 

– Dette er alvorlig for Sveriges økonomi. Det må til en helhetstenkning og ansvar for hele landet. Selvsagt skal vi ta hensyn til miljøet og konsekvensene der, men det er én del av alt. Vi må også ta hensyn til de samfunnsøkonomiske konsekvensene og hva som bidrar til BNP, næringslivet og utvikling for øvrig.

Søker om kortere tillatelse

Cementa skriver i en pressemelding at selskapet nå jobber videre med saken. Cementa har blant annet delt sin søknad i to og arbeider med å få på plass kortsiktige løsninger for råvareforsyning til fabrikken. 

– Det er beklagelig at Høyesterett ikke gir klageadgang, men vi har også vært forberedt på dette utfallet. Kunngjøringen påvirker ikke vårt pågående arbeid, men vi fortsetter å jobbe med andre tiltak som vi begynte umiddelbart da vi mottok Land- og miljørettens kjennelse i juli, sier Karin Comstedt Webb, leder for bærekraft i Cementa.

Ifølge selskapet inkluderer arbeidet både en søknad om en kortere tillatelse for gruvedriften som kan være raskere å få på plass, og en søknad om en langsiktig tillatelse. "En slik tillatelse er en forutsetning for fabrikkens videre drift over tid og for å sikre en trygg og bærekraftig sementforsyning i Sverige, med sikte på å kunne levere klimanøytral sement i 2030", skriver selskapet. 

"Parallelt med forberedelser til søknader, arbeides det med å finne og få på plass kortsiktige løsninger for råvareforsyning til fabrikken og dermed redusere konsekvensene av en forventet sementmangel i Sverige etter neste sommer," heter det i pressemeldingen. 

Les også

Nøkkelord