LKAB leter fortsatt etter ny sementleverandør

Skulle LKAB få et bortfall av sementleveranser er det snakk om å minske produksjonen mellom 50 og 80 prosent.  (Foto: Arne O. Holm / High North News). 

Gruveselskapet LKAB kan risikere å stå uten sementleverandør etter oktober i år. Svenske Lagrådet godkjenner nemlig ikke lovendringene som gjør det mulig for Sveriges største sementleverandør Cementa å fortsette produksjonen i åtte måneder til. 

– Vi arbeider med ulike løsninger. Men vi har ikke funnet alternativer som kan erstatte leveransene fra Cementa, sier pressesjef Anders Lindberg i LKAB i en kommentar til High North News.

Det svenske gruveselskapet driver jernmalmutvinning i Nord-Sverige og kjøper årlig inn enorme mengder sement for å lage betong som skal forsterke vegger og tak i underjordsgruvene. Selskapet kjøper mesteparten av sementen fra Cementa som driver kalkbruddrift på Gotland i Østersjøen. 

Cementa er Sveriges største sementprodusent. Selskapet fikk imidlertid avslått sin søknad om fortsatt kalkbruddrift etter 1. november i år av Mark- og miljöoverdomstolen. Beslutningen begrunnes med at påvirkningen på grunnvannet i området ikke er tilstrekkelig undersøkt.

Usikkerhet etter Lagrådets beslutning

Den svenske regjeringen har imidlertid foreslått lovendringer som vil gi Cementa mulighet til å drive kalkbruddet i ytterligere åtte måneder. Nå er det usikkert om selskapet får fortsette produksjonen til sommeren 2022. 

Som High North News nylig omtalte, ble regjeringens lovendringer avvist av svenske Lagrådet torsdag denne uken. Lagrådet vurderer og ytrer seg om forslag til lovendringer som den svenske Regjeringen vil sende til Riksdagen.

Regjeringen har mulighet til å avstå fra å høre på Lagrådet under visse omstendigheter. 

Lindberg i LKAB sier de ikke har noen ytterligere kommentarer til Lagrådets beslutning, men vil se an hva konsekvensene blir av torsdags beskjed.

Vanskelig logistikk

I et tidligere intervju med High North News uttalte Lindberg at den utvidede fristen til Cementa gjorde at situasjonen så bedre ut for LKAB.

LKABs innkjøpere er i gang med å se på flere markeder for å erstatte leveransene fra Cementa og flere av landene kan befinne seg langt fra Sverige. 

Utfordringene for LKAB handler blant annet om å finne en leverandør som kan levere nok mengde sement og riktig kvalitet. Det er også utfordringer knyttet til logistikk og infrastruktur. 

Les også

Nøkkelord