Sementkrisen i Sverige Nytt sement-nei truer gruveselskapet LKAB

LKAB
LKAB utvinner jernmalm i Malmberget og Kiruna (bildet) i Norrbotten, Sverige. Selskapet kjøper årlig inn cirka 150.000 tonn sement for å produsere betong og mesteparten av dette kommer fra Cementa. (Foto: Kiruna kommune).

Lagrådet avviser den svenske regjeringens forslag til lovendringer som gjør det mulig for Sveriges største sementleverandør å drive kalkbruddrift fram til sommeren 2022. 

Som High North News tidligere har skrevet kom den svenske Regjeringen nylig med forslag til lovendringer som ville gjøre det mulig for gruveselskapet Cementa å fortsette kalkbruddrift i 8 måneder til.

Det ble varslet en sementkrise i Sverige da nyheten kom om at Cementa trolig måtte avslutte kalkutvinningen på Gotland i Østersjøen allerede etter 31 oktober i år. Selskapet står for omtrent 75 prosent av Sveriges sementleveranser.

I en uttalelse fra svenske Lagrådet torsdag avvises imidlertid lovendringene som skal gjøre det mulig for selskapet å drive produksjon fram til sommeren 2022. 

Lagrådet vurderer og ytrer seg om forslag til lovendringer som den svenske Regjeringen vil sende til Riksdagen. Regjeringen har mulighet til å avstå fra å høre på Lagrådet under visse omstendigheter. 

Lagrådet anser at det er overbevisende grunner som taler for at forslagene strider mot generalitetskravet. De står dermed i strid med regjeringsformen, skriver Lagrådet. Regjeringsformen er en av de fire grunnlovene i Sverige. 

"I denne sammenhengen må risikoen også tas i betraktning at lovgiveren - ved å innføre lovverk som er helt fokusert på å korrigere utfallet i en enkeltsak som har blitt behandlet i retten - skader tilliten til det svenske rettssystemet samt respekt for den grunnleggende oppgavefordelingen mellom riksdagen og regjeringen. som skal komme til uttrykk i regjeringsformen," skriver Lagrådet. 

"Konklusjonen er at Lovrådet - som godt er klar over viktigheten av å dekke behovet for sement - ikke kan godkjenne forslagene i høringen," står det i uttalelsen. 

Konsekvenser for LKAB

Gruveselskapet LKAB som driver jernmalmutvinning i Norrbotten i Nord-Sverige og kjøper nærmere all sin sement fra Cementa.

I et tidligere intervju med High North News sa pressesjef Anders Lindberg i LKAB at den utvidede fristen til Cementa gjorde situasjonen bedre for selskapet; selskapet er nemlig i gang med å se etter andre leverandører, noe som Lindberg sier er utfordrende. 

Selskapet har uttalt at dersom LKAB får et bortfall av sementleveranser er det snakk om å minske produksjonen mellom 50 og 80 prosent. 

Lagrådets tekst er oversatt fra svensk til norsk av journalisten.

Les også

Nøkkelord