Nordiske forsvarsministre: Vil øke den militære tilstedeværelsen i Norden framover

Nordisk forsvarssamarbeid skal styrkes ytterligere, melder de nordiske forsvarsministrene i en ny felles uttalelse. Her fra forrige nordiske forsvarsministermøte i Finnmark 11. mai. F.v.: Forsvarsministrene Peter Hultqvist (Sverige), Bjørn Arild Gram (Norge), Morten Bødskov (Danmark), Antti Kaikkonen (Finland) og statssekretær Marie Kallestad Lamo (Island). (Foto: Asgeir Spange Brekke/Forsvarsdepartementet)    

De kommende månedene vil de nordiske landene styrke sitt militære nærvær i regionen gjennom felles øvelser, trening og besøk, sier de nordiske forsvarsministrene i en ny felles uttalelse.

Tirsdag møttes de nordiske forsvarsministre og representanter på den danske øya Bornholm i Østersjøen for å drøfte sikkerhetssituasjonen i Norden.

“Danmark, Island og Norge ønsker Finland og Sverige velkommen inn i alliansen, og vil arbeide for raske nasjonale ratifiseringsprosesser [rundt deres søknader om medlemskap, journ. anm.]”, sier forsvarsministrene i en felles uttalelse etter møtet.

De framholder også at det å få Finland og Sverige inn i Nato “vil forbedre vårt kollektive forsvar, øke sikkerheten og stabiliteten, samt styrke alliansen i Nord-Europa. Vi vil fortsette den politiske og militære dialogen som allerede er godt i gang.”

Vil sikre Finland og Sverige

Sist torsdag fikk Finland og Sverige en sikkerhetsforsikring for søknadsperioden fra statsministrene i Danmark, Island og Norge. Konkret vil de tre landene bistå finnene og svenskene med alle nødvendige midler hvis de blir utsatt for aggresjon før de oppnår Nato-medlemskap.

I forlengelsen av dette, sier forsvarsministrene at de vil styrke det nordiske forsvarssamarbeidet i månedene som kommer.

“Nordisk militær tilstedeværelse i vår region skal styrkes gjennom felles øvelser, trening og besøk. Disse forsikringsaktivitetene understreker vår veletablerte evne til å operere sammen.”

Bygger videre på NORDEFCO

I en nylig policy brief fra NUPI, peker forskere på at nordisk militært samvirke innenfor rammen av NORDEFCO trolig vil bli styrket hvis Finland og Sverige innlemmes i Nato.

At dette formatet stadig betraktes som relevant og skal satses på, betones flere ganger i forsvarsministrenes uttalelse.

“Ettersom vi trer inn i en ny æra med dypere forsvarsrelasjoner, forblir vi forpliktet til det nordiske forsvarssamarbeidet, NORDEFCO”, sier de og fortsetter:

“Vi deler felles interesser rundt de komplekse og krevende sikkerhetsutfordringene i vår region, inkludert Østersjøen og nordområdene. Disse regionene utgjør et enkelt operasjonsområde, og koordinert eller felles operasjonell planlegging mellom de nordiske landene er derfor sentralt.”

Forsvarsministrene informerer også om at de har bedt sine departementer om å tilpasse NORDEFCO i lys av utviklingen i Finland og Sverige.

LES OGSÅ:

Nøkkelord