Nyhetsbrev: Krevende arktisk logistikk

Forsvarssjefen på besøk på Evenes flystasjon
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er tydelig på viktigheten av Ofotbanen for Forsvaret og sivilsamfunnet. Foto fra besøk på 133 luftving, Evenes flystasjon. (Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret)

Kjære leser. Å bo i Arktis og nordområdene byr ofte på en krevende logistikk, både for næringsliv og innbyggere generelt. En i nasjonal sammenheng svært viktig transportkorridor mellom øst og vest, mellom Norge og Sverige i nord, har snart vært stengt i to måneder.

Read in English

Nyhetsbrev for uke 8: 

Selv om denne jernbanen er viktig nasjonalt, får den lite nasjonal oppmerksomhet. Vi har skrevet flere artikler om hvordan den stengte Ofotbanen, eller Malmbanen, fra Kiruna til Narvik påfører næringsliv og samfunn tap på mange milliarder kroner. I tillegg til å stanse eksport av malm og frakt av fersk fisk og andre matvarer.

Men også Forsvaret rammes ved inngangen til den store nordiske militærøvelsen Nordic Response.

– Ofotbanen er viktig for Forsvaret, sier den norske forsvarssjefen Eirik Kristoffersen.

I forkant av øvelsen har de tre nordiske landene, Norge, Sverige og Finland, og deltakende allierte styrker vært nødt til å flytte frakt av militært utstyr fra jernbane til båt og bil.

Det statseide, svenske gruveselskapet LKAB, som er avhengig av banen, leverte likevel et bunnsolid resultat i fjor. Utbyttet til staten ble på hele 7,6 milliarder kroner.

Russiske utspill og trusselvurderinger

Russland varslet tidligere i uka at det ikke lenger vil finansiere Arktisk Råd.

– Det er ikke så dramatisk som det høres ut, skriver Jennifer Spence, en forsker med lang erfaring og kompetanse på arktisk samarbeid.

Litt annerledes er den russiske utenriksministeren Sergej Lavrovs svar på spørsmål om hvorvidt det er aktuelt å si opp maritime avtaler med Norge i Barentshavet, og med USA i Beringstredet. 

– Man må se på det store bildet, sier Lavrov og viser til at avtalene er fordelaktige for Russland.

Denne uka har de norske etterretnings- og overvåkingsinstitusjonene lagt fram sine trusselvurderinger, også for nordområdene. Hovedkonklusjonen er som tidligere: På kort sikt utgjør ikke Russland noen konvensjonell militær trussel.

Konkurranse med Sveits

Det tas stadig nye initiativ for å lokke til seg kapital og mennesker til Arktis. I min fredagskommentar skriver jeg om et nytt forslag, et lokalt eller kommunalt kutt i formuesskatten. Bodø kommune vil konkurrere om skatteparadiset Sveits om de superrike.

– Flukten fra nord, eller mangel på arktisk tiltrekningskraft, handler om helt andre grupper. Det handler om et underskudd på unge mennesker, gjerne i etableringsfasen, med høy utdanning og vilje til å gjøre en forskjell i byer og tettsteder hvor aldershjemmene fylles mens barne- og ungdomsskoler tømmes og legges ned, skriver jeg.

Dette og mye annet finner du i High North News denne uka.

På vegne av redaksjonen ønsker jeg alle våre lesere ei god helg.

Hilsen redaktør Arne O. Holm

Nøkkelord