Nytt kjempeutbytte fra LKAB til den svenske staten på 7,6 milliarder

LKAB utvinner jernmalm flere steder i Norrbotten i Nord-Sverige og er Europas største jernmalmprodusent. (Foto: Arne O. Holm / High North News). 

Det svenske gruveselskapet LKABs årsresultat for 2023 holder seg noenlunde stabilt sammenlignet med 2022. Selskapet presiserer imidlertid at utbyggingen av Malmbanen vil være avgjørende for både nåværende volumer og fremtidige produksjonsøkninger. 

For 2023 leverte det svenske, statseide gruveselskapet LKAB et driftsresultat på 16 milliarder svenske kroner. I 2022 lå dette på 20, 8 milliarder. 

Selskapets nettoomsetning i 2023 gikk også ned til 42,9 milliarder, fra 46,5 milliarder i 2022. 

Tallene kommer fram i selskapets årsrapport for 2023 som ble lagt fram mandag. 

Styret foreslår for den ordinære generalforsamlingen at det ordinære utbyttet skal utgjøre 7, 6 milliarder SEK, som er 50 prosent av årets resultat på 15, 2 milliarder. Det tilsvarende resultatet i 2022 lå på rundt 15 milliarder. 

Økt produksjon, men lavere leveranser

Under fjoråret økte selskapet produksjonen fra 25 megatonn (Mt) i 2022 til 26,2 Mt. Sett under ett gikk imidlertid leveransene noe ned som følge av råstoffmangel og produksjonsforstyrrelser i løpet av første halvår, samt kapasitetsbegrensninger på Malmbanen.

Som High North News har omtalt, sporet et malmtog på vei til Narvik av på Malmbanen i Nord-Sverige i desember og trafikken har ennå ikke kommet i gang. 

LKAB skriver at konsekvensene foreløpig er vanskelige å fullt ut vurdere i lys av den allerede anstrengte kapasiteten på Malmbanen, og utredning av effektene fremover pågår fortsatt. Vurderingen er imidlertid at det er en betydelig risiko for at avsporingen kan få vidtrekkende konsekvenser.

– Det er ikke lenger mulig å lukke øynene for hvilken samfunnskritisk og sårbar infrastruktur Malmbanen er og hvilke verdier som dermed står på spill. Vi avslutter året med relativt høy produksjon og utbyggingen av Malmbanen vil være avgjørende for både nåværende volumer og fremtidige produksjonsøkninger, sier konsernsjef Jan Moström i LKAB og legger til: 

– Her og nå fokuserer vi imidlertid på hvordan kapasitet kan sikres på kort sikt.

Et godt fjerde kvartal

I forårets fjerde kvartal leverte LKAB for øvrig et sterkt resultat og økte nettoomsetningen til over 10, 7 milliarder svenske kroner. Selskapet viser til høyere jernmalmpriser og leveransevolumer, samt en høyere andel pellets, noe som delvis motvirket lavere pelletspremier. 

Driftsresultatet i det fjerde kvartalet økte også til 3,8 milliarder. 

Les også

Nøkkelord