Klimavennlig løsning i Kirunagruven: Reduserer utslipp med 60 tonn per dag

LKAB driver gruvedrift i Norrbotten i Nord-Sverige
LKAB driver flere jernmalmsgruver i Kiruna og andre steder i Norrbotten i Nord-Sverige. Selskapet er Europas største jernmalmprodusent. (Foto: Fredric Alm / LKAB). 

Etter sementkrisen som utspilte seg i Sverige i sommer ser LKAB på muligheten for å erstatte store mengder sement med masovnslagg til bruk i Kirunagruven. Det kan redusere karbondioksidutslippene betydelig. 

Det svenske gruveselskapet LKAB vil erstatte en del av sementen de bruker for å produsere betong med masovnslagg, et restprodukt fra stålproduksjon.

Selskapet trenger store mengder betong for å forsterke vegger og tak i underjordsgruvene i Norrbotten i Nord-Sverige. 

Masovnslagg som erstatning

Ved å erstatte noe av sementen med masovnslagg (GGBS) kan karbondioksidutslippene ved Kirunagruven reduseres med 60 tonn per dag, skriver selskapet på deres nettside. Det betyr at karbondioksidutslippene kan reduseres med om lag 130 000 tonn per år.  

LKAB viser videre til at det siden september i år har vært et depot på plass i Skellefteå og at LKAB Berg og Betong har signert en avtale med leverandøren.

LKAB Berg og Betong opplyser at de i henhold til kravene de skal forholde seg til kun kan erstatte 30 prosent av sementen med GGBS. Men det gjelder ikke all betong. Den såkalte sjaktbetongen er unntatt fra kravene som gjelder for en stor del av den infrastrukturtilpassede betongen. Det er i sjaktbetongen at masovnslagg skal erstatte sement som base.

Infrastrukturen og produksjonsflyten i gruven er i stor grad basert på bergsjakter, som brukes til å transportere malmen fra produksjonsområdene til hovednivået for knusing og utgraving. Dessverre lider sjakten av noen problemer som krever tiltak i form av armering, skriver selskapet. 

Mangel på sement 

High North News har flere ganger omtalt sementkrisen som har preget Sveriges industri det siste halvåret. Sveriges største sementprodusent kunne risikere å måtte stoppe gruvedriften av kalkstein allerede første november i år. 

Selv om den svenske regjeringen ga Cementa, som står for omtrent 75 prosent av all sement som blir produsert i Sverige, tillatelse til videre kalksteinutvinning til og med desember 2022, er det fortsatt ingen langsiktig løsning på plass. 

LKAB kjøper mesteparten av sin sement fra Cementa, men er nå altså i gang med å se på flere alternativer.

– LKAB behøver så enorme volumer med riktig kvalitet. Det er ikke enkelt å erstatte dette med et annet materiale eller teknikk på kort sikt, presiserte pressesjef Anders Lindberg i LKAB til High North News tidligere i år. Dessuten er det også utfordringer knyttet til logistikk og infrastruktur. 

"Sverige risikerer å lide stor mangel på sement. Og det får konsekvenser, ikke minst for LKAB, som har behov for sement for å kunne forsterke berg. Det er ingenting som er viktigere enn sikkerhet under bakken, som gjør at bergforsterkning og gruveproduksjon går hånd i hånd", skriver selskapet på deres nettside. 

Les også

Nøkkelord