Kjøper nye Seahawk-helikoptre til Forsvaret

SH-60B Seahawk helicopter
Regjeringen vil kjøpe seks nye helikoptre av typen Seahawk. (Foto: Kommunikasjonsspesialist matros Edward Guttierrez III / U.S. Navy).

– Regjeringen har besluttet å kjøpe nye maritime helikoptre. Dette vil styrke nasjonal kontroll, Forsvarets beredskap og tilstedeværelse i nordområdene, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– I dagens sikkerhetssituasjon har vi satt mye inn på å få på plass en rask løsning på helikoptersituasjonen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Under en pressekonferanse tirsdag fortalte forsvarsministeren at regjeringen har besluttet å kjøpe nye maritime helikoptre.

Dette vil styrke nasjonal kontroll, Forsvarets beredskap og tilstedeværelse i nordområdene, påpeker han. 

Helikoptertypen som regjeringen har landet på er amerikanske Seahawk. De nye helikoptrene erstatter NH90 som ble satt på bakken i juni i fjor. Seahawk er samme type helikopter som brukes av nære allierte og består av utprøvd teknologi, forteller Gram.

Nye maritime helikoptrene vil bli prioritert til Kystvakten, men det kan også være en mulighet at de vil bli benyttet som utstyr til anti-ubåt-operasjoner. 

Norge kjøper totalt seks helikoptre og første leveranse vil være på plass i 2025. 

– Maritim helikopterkapasitet gir Kystvakten bedre evne til å sikre nasjonal kontroll, til myndighetsutøvelse og til søk og redning til sjøs, sier Gram.

I en pressemelding fra Forsvarsdepartementet står det at forsvarssektoren har vært i tett dialog med amerikanske myndigheter for å finne løsninger for en norsk maritim helikopterkapasitet så raskt som mulig. Norge får først mulighet til anskaffelse av inntil tre nye helikopter som var tiltenkt US Navy. Første leveranse av MH-60R Seahawk vil være på plass fra sommeren 2025. Fremtidig base for Seahawk vil være på Bardufoss.

Kontraktsinngåelsen krever at Stortinget godkjenner prosjektet. Valget av maritim helikopterkapasitet inngår som en del av investeringsproposisjonen som vil bli fremmet for Stortinget i løpet av vårsesjonen. Anskaffelsen er basert på forsvarssjefens råd og har en forventet kostnadsramme på om lag 12 milliarder kroner, står det i meldingen. 

Les også

Nøkkelord