- I riktig retning, men ikke bra nok

Bearbeiding av fisk i mottak
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) foreslår endringer i aktivitets-, leverings- og bearbeidingsplikt. Direktør Thomas Farstad i Norway Seafoods, mener regjeringen kommer med for svake omstillingstiltak. (Foto: Lise M. Strømquist/Kystverket)
Konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods, kunne tenkt seg at Fiskeriministeren var tøffere i omstillingen av fiskerinæringen.

Konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods, kunne tenkt seg at Fiskeriministeren var tøffere i omstillingen av fiskerinæringen.


- Regjeringen har skrinlagt å endre deltakerloven, men det visste vi om. Men det er en sak mange tror vil endres i et langtidsperspektiv, sier Farstad, som mener dagens stortingsmelding om sjømatindustrien var ganske forutsigbar.

Deltakerloven et hovedprinsipp om at fiske­båter skal være eid av fiskere som er aktive på båten eller i administrasjonen på land. Og etter at Tveteråsutvalget la fram en rapport som pekte på at Deltakerloven sto i veien for å øke lønnsomheten for framtidens sjømat- Norge, raste mange med sablene langs hele kysten.


Les også: 
Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge: -Riktig retning, men forsiktige skritt


- Kappfiske må bort

For å nå målet om en verdikjede som fungerer på en mer smidig måte, ønsker regjeringen jevne ut sesongen.

- Dette gjelder spesielt torsk. I dag belønner regjeringen de som fisker mye gjennom å gi større kvoter til de som jobber raskt. Dette bidrar til sesongtopp på vinteren. Vi må ha jevnere råstofftilgang, og jeg mener at regjeringen burde vært tydelig på at alle ordninger som stimulerer til kappfiske skal bort. Hvert fartøy må ha sin kvote og det må kunne forventes at de som har kvoter fisker disse, sier Farstad.

Han mener en kvote måtte kunne tas når man måtte ønske.

- Da vil det være opp til aktørene på sjø og land å legge opp til et markedsrettet fiske, og jeg mener at Aspaker kunne vært tydelig på dette. Det er bedre enn kompenserende tiltak for utjevning av fisket. Disse er i langt mindre grad treffsikre og også delvis omstridte, sier han.
 

Omstridt


I følge Farstad har leveringsplikten vært omstridt i mange år. Nå foreslår regjeringen å regionalisere regjeringsplikten, slik at de nordligste tre fylkene utgjør en region hver. Fartøyene som har leveringsplikt, må tilby fangst til spesifikke anlegg eller geografiske områder.

- Det betyr at dersom primær leveringsplikt i dag er til Båtsfjord, vil den bli endret til Finnmark. Det legges til rette for at råstoff kan gå til den bedriften i regionen som har best forutsetning for å nyttiggjøre seg råstoffet, sier Fiskeriminister Elisabeth Aspaker i fremleggelsen av sjømatindustrimeldingen.

- Denne forslaget måtte komme nå, men det som overrasker meg er at en region blir et fylke. Det er ikke få måneder siden Fiskeridirektoratet delte næringen inn i fem regioner, og nå kommer de med et nytt region-begrep innen en og samme sektor, sier Farstad.

- Det betyr at dersom primær leveringsplikt i dag er til Båtsfjord, vil den bli endret til Finnmark. Det legges til rette for at råstoff kan gå til den bedriften i regionen som har best forutsetning for å nyttiggjøre seg råstoffet, sier Aspaker.
Ikke overraskende


Det overrasker ikke Farstad at regjeringen ønsker å fjerne bearbeidingsplikten.

- Når det gjelder bearbeidingsplikten, kan denne plikten virke mot sin hensikt. Ved å stille strenge krav til bearbeiding, ser vi at industrien begrenser sine kjøp av råstoff som de må bearbeide. Den tiden er forbi da myndighetene bestemmer hvilken produksjon en bedrift skal ha. Hva som er mest lønnsomt og gir høyest verdiskaping, vet bedriftene mye bedre selv. Vi er ikke mot bearbeiding, vi mener at mer burde bearbeides, men dagens plikt hindrer dette, sier Aspaker.

Bearbeidingsplikten foreslås fjernet. Bearbeidingsplikten har i praksis ført til at industrien kjøper mindre fisk fordi plikten påfører bedriften tap når det er mer lønnsomt å selge torsk uforedlet.

- Bearbeidingsplikten er lite fleksibel i forhold til markedet, og var en hindring for industrien. Så det er positivt at den forsvinner, men ikke overraskende, sier Farstad.
 
 
Betyr ikke avvikling

Aspaker foreslår også å fjerne aktivitetsplikten, og vil sette ned en kommisjon for å avvikle den. Dermed kan en rekke kommuner gå glipp av fisk som trålerne skulle levere for å skape aktivitet i kommunen. Aspaker foreslår at trålrederne heller betaler ut kommunene som mister den verdifulle fiske-rettigheten.

- Dette er noe Arbeiderpartiet støtter. Og det betyr på ingen måte at bedrifter blir avviklet. Dette gir større muligheter, men også mer ansvar, sier Farstad.

Han mener det å fjerne aktivitetsplikten er et sted i riktig retning for å utvikle sjømatnæringen.

- Nå må kommunene legge til rette for lønnsomme arbeidsplasser, som også er de eneste trygge arbeidsplassene, sier Farstad.Direktør Thomas Farstad i Norway Seafoods mener det å fjerne aktivitetsplikten er et sted i riktig retning for å utvikle sjømatnæringen. (Foto: Pressefoto)

Nøkkelord