Full sal da Freyr presenterte sine planer for batterifabrikk og vindmøllepark på Helgeland for lokalbefolkningen

Slik ser daglig leder Tom Jensen (t.v) og gründer og styreformann Torstein Sjøtveit (t.h) for seg at battericellefabrikken på Mo skal se ut. Foto: Pressefoto/Illustrasjon

Samme dag som prosjektet til 40 milliarder ble gitt prioritet i formannskapet, presenterte selskapet sine visjoner for folket: - Vi har ingen garanti for at det går, men jeg har tidligere lyktes med vanskelige og store oppgaver gjennom hardt arbeid, sa gründer Torstein Dale Sjøtveit til de fremmøtte. 

Gründerbedriften Freyr vil starte storskalaproduksjon av battericeller til det norske og europeiske elbilmarkedet og tar sikte på skape mer enn 2500 arbeidsplasser på Helgeland.

- Norge har svært gode forutsetninger for å bli et kjerneområde for battericelleproduksjon, på nivå med eller enda bedre enn Sverige. Vi har verdensledende prosessindustri og kompetanse, godt utviklet og avansert arbeidstokk, tunge akademiske miljøer som utmerker seg internasjonalt. Norge har også tilgang på verdens grønneste og rimeligste kraft. Dette gjør at vi har muligheten til å produsere battericeller på verdens mest miljøvennlige måte, sa styreformann og gründer Torstein Sjøtveit til High North News da plenen ble lansert under konferansen High North Dialogue i april. 

Tirsdag presenterte de planene for under et informasjonsmøte i Mo i Rana. Foran en stappfull sal. Seansen ble streamet av Rana Blad. Her kan du selv se opptaket.

Seansen ble innledet med en video av Håkon Erlandsen (29) fra Mo i Rana som spiller saksofon på toppen av Mount Everest. En videosnutt som har vært med å blåse liv i debatten om hvorvidt folkevandringen til verdens høyeste fjell er i ferd med å gå over alle støvleskaft, men som i Rana ble brukt som symbol på at "alt en mulig". 

Enorm etterspørsel

Lars Høyem, som er forretningsutvikler i Kunnskapsarken Helgeland startet med å forklare litt om bakgrunnen for at han mener dette er et marked det er verdt å satse på. 

- Vi har kjempeutfordringer med å bli kvitt fossilt brennstoff og er nødt til å begyne å bruke fornybare energikilder, som solceller, vind- og vannkraft. Men vi må også lagre denne energien, og det er her batteriene kommer inn, sa han. 

 Lithium Ion-batteriene, som brukes i mobiler, pc-er og elbiler i dag, er teknisk overlegne andre typer oppladbare batterier. 

- Dermed blir etterspørselen enorm etter battericeller. Så stor at mange produsenter ikke klarer å produsere nok til å møte etterspørselen, sa han. 

Branding 

Da styreformann og gründer Torstein Dale Sjøtveit fikk ordet, innledet han med å svare på spørsmålet "hvorfor elbil?": 

- Fordi en elbil tar i snitt 10 timer å produsere, mens en forbrenningsbil tar 30 timer. Og mens energieffektiviteten fra en forbrenningsbil bare en mellom 18 og 25 prosent, er effektiviteten av en elbil 94 prosent. 

Og benyttet også sjansen til å svare på "hvorfor vind?": 

- Det er to grunner til det. Vann er ikke anerkjent som like grønt som vind. Dessuten ønsker vi å bruke "Powered by wind power" i markedsføringen vår. Norge har som kjent er overskudd på kraft. I tillegg er kraftprisen vesentlig lavere enn andre steder i verden. 

Vi utvide til 25 

En batterifabrikk på Mo. En vindmøllepark på opp mot 600 MW på Sjonfjellet i Rana og Nesna. For å realisere planene, vil Freyr trenge 40 milliarder norske kroner i egenkapital og gjeld. 35 mrd til fabrikken. Fem til vindmølleparken. Forretningsideen er altså at salg av kraft fra vindmølleparken skal være med å finansiere batterifabrikken. 

Daglig leder Tom Jensen i Freyr
Administrerende direktør Tom Jensen i Freyr presenterte planer om vindmøllepark og batteriproduksjon i Nordland under High North Dialogue 2019 i Bodø. (Foto: Amund Trellevik)

I dag teller organisasjonen i Freyr fire personer. Men målet er å bygge ut organisasjonen til 25 personer innen neste år.

- Vi holder akkurat nå på å "selge oss inn" til kommersielle aktører og næringsaktører og vi får mye positiv respons. I løpet av første halvdel av 2020 tar vi sikte på å ha et beslutningsgrunnlag. Vi er allerede i gang med rekrutteringen av 25 personer som kan føre selskapet videre mot en innhenting av 18 milliarder kroner i kapital innen utgangen av neste år. Vi har ingen garanti for at det går, men jeg har tidligere lyktes med vanskelige og store oppgaver gjennom hardt arbeid, sa han. 

Fabrikken, som skal ligge på et av fem potensielle tomter i Rana, er på 700.000 mål. 

- Årsaken til at vi må opp i denne størrelsen er at prisen på elbilbatterier er synkende, noe som stiller store krav til effektivitet og produksjon av store volum. 

Reguleringsarbeid 

Nå begynner arbeidet med reguleringsarbeidet for batterifabrikken, samt nødvendige miljøgodkjenninger. Sjøtveit anslår at dette vil være i gang i juli/august 2019. Konsesjonsarbeidet regner han med å påbegynne i september/oktober. Prosessene vil gå parallelt. 

Freyr har signert grunneieravtale med styrer i grunneierlaget i Sjonfjellet, understreket Sjøtveit. 

battterifabrikk på Mo

Mo i Rana har som visjon å bli Norges grønne industrihovedstad. Og administrerende direktør Ole M. Kolstad i Rana Utviklingsselskap AS ønsker initiativet velkommen. 

- Vi ser jo på oppmøtet her i dag at interessen er stor, innledet han og fortsatte: 

- Rana Utvikling har vært involvert i planene siden i fjor og vi opplever samarbeidet med Freyr som godt. De har også brakt med seg kunnskaps- og kompetansemiljøer til Rana, noe vi setter stor pris på. 

Støtte blant politikerne

Tirsdag gjorde formannskapet i Rana kommune prosjektet til Freyr til en av sine prioriterte prosjekter da forslag til ny næringsplan ble behandlet. Og mens RUs til nå bare har fungert som døråpner, vil de nå ta en mer aktiv rolle. 

- Vi vil bidra til å få dette realisert. Og det gir prosjektet enda mer legitimitet når også de folkevalgte støtter det. Helt konkret vil RU være tilstede og presentere prosjektet under Arendalsuka i sommer. Vi vil også ta initiativ til et lokalt leveranseprosjekt. Og se på mulighetene for en felles studietur til Skellefteå. 

Det er Rana kommune som er planmyndighet og et prosjekt av denne størrelsen må selvsagt reguleres i henhold til kommunens planprogram.  Kommunen har presentert Freyr for fem potensielle tomter for batterifabrikken. Tomtene er både private og kommunale. Rana kommune ønsker selskapet velkommen på to betingelser:

At de er i stand til å stille med kapital til å kjøpe tomt fra enten kommunen eller en privat grunneier. Og at de - for egen regning - gjennomfører en reguleringsplanprosess som fremlegges kommunen for administrativ gjennomgang og politisk behandling. 

Skeptisk

Ikke alle har vært like positive til prosjektet. Da det ble lansert under High North Dialogue i april, var sametingspresident Aili Keskitalo en av dem som understreket at at «store muligheter» ofte har en medaljebakside for urfolk. 

– Beklager å si at jeg ikke er overbevist, sa hun, og viste da til Freyrs ambisjoner om å sette opp en vindmøllepark for å produsere elbilbatterier på «verdens grønneste måte». 

– Det er mange paradokser her i nord. Små samiske bedrifter trues av klimaendringer, men også av klimaløsningene, for eksempel vindmølleindustrien. 

Keskitalo viste da til at vindmølleparker legger beslag på store områder som i utgangspunktet brukes til reindrift.

Nøkkelord