Sametingspresidenten i strupen på «kjempesatsinger» i nord: – Beklager å være en festbrems

– Det er vanskelig for meg å sitte her og høre folk snakke om at vi har et moralsk ansvar for å redde verden, sa sametingspresident Aili Keskitalo da hun gjestet High North Dialogue onsdag.

– Jeg ikke er overbevist, sa Aili Keskitalo om Freyrs storstilte ambisjoner om batterifabrikk og vindmøllepark på Helgeland. 

Bedriften Freyr AS lanserte sine planer for battericellefrabrikk på Mo og vindmøllepark i Nesna med brask om bram under High North Dialogue onsdag, til stor entusiasme fra salen. 

I den påfølgende paneldebatten med overskriften Blue Business in the Arctic, var det delte meninger om planene.  

Moralsk ansvar

Fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune, Ingelin Noresjø (Krf),sa at initiativet fra Freyr er helt i kjernen av fylkeskommunens politikk. 

- Klimautfordringene er den største utfordringen vi står overfor. Og det er avgjørende at fylket tar miljøvennlige valg og også legger tilrette for at andre kan ta miljøvennlige valg, sa hun og fortsatte:

 Vi har et moralsk ansvar for å sitte i førersetet for det grønne skiftet.

Ikke overbevist

Sametingspresident Aili Keskitalo innledet med å si at «store muligheter» ofte har en medaljebakside for urfolk. 

Beklager å si at jeg ikke er overbevist, sa hun, og viste da til Freyrs ambisjoner om å sette opp en vindmøllepark for å produsere elbilbatterier på «verdens grønneste måte»

 Det er mange paradokser her i nord. Små samiske bedrifter trues av klimaendringer, men også av klimaløsningene, for eksempel vindmølleindustrien. 

Keskitalo viser da til at vindmølleparker legger beslag på store områder som i utgangspunktet brukes til reindrift.

 Det er vanskelig for meg å sitte her og høre folk snakke om at vi har et moralsk ansvar for å redde verden.. For hvem skal betale prisen? Og har vi ikke også et ansvar for å holde arktiske samfunn i live? Er vi umoralske som ønsker å ikke bare overleve som folk, men også kjempe for vår kultur? spurte hun seg og avsluttet:

 Beklager at jeg jeg er en festbrems...

I dialog

Tostein Sjøtveit, som er styreformann og gründer i Freyr AS, understreket for salen at han er i dialog med de to familiene med reindriftssamer som har dyr som beiter på området hvor vindmølleparken er tenkt inn. 

 Det er klart det er utfordringer, men vi har tro på at de kan løses med dialog. 

Keskitalo tok tilbake ordet og svarte ham med: 

 You could kill us with dialogue. 

Og utdypet:

 Hvis du virkelig vil samhandle med oss, må du forsikre deg om at vi har kapasitet til å føre en meningsfylt samtale. 

Moderator for debatten var Liv Monica Stubholt, partner, Advokatfirmaet Selmer DA. I panelet satt også Otto Gregussen og Andrej Krivorotov. 

Nøkkelord