Forventer å gjennomføre oppkjøpet av Sydvaranger Gruve i 2023

Sydvaranger Gruve i Kirkenes var i drift fra 1910 til 1997. I denne perioden ble det produsert over 200 millioner tonn jernmalm. 11 år senere ble gruven rehabilitert og i 2009 var driften i gang igjen fram til konkursen i november 2015. (Foto: Sydvaranger). 

Det svenske mineralselskapet Grangex forventer å gjennomføre oppkjøpet av jernmalmgruva Sydvaranger i Kirkenes i løpet av 2023. I en oppdatering fra selskapet presenteres flere nøkkeltall for den planlagte gruvedriften. 

English version

I slutten av juni kom nyheten om at det svenske mineralutviklingselskapet Grangex ønsket å kjøpe Sydvaranger gruve i Kirkenes.

Det svenske selskapet inngikk en eksklusivitetsavtale med Orion Resource Partners om oppkjøpet av Sydvaranger Mining AS. Siden har det blitt gjennomført en teknisk, ESG, juridisk og finansiell gjennomgang.

Nå forventer Grangex å gjennomføre oppkjøpet av Sydvaranger i 2023, skriver selskapet i en pressemelding. 

I meldinga presenterer Grangex også en rekke nøkkeltall for en estimert produksjonstid på 20 år. Av nøkkeltallene kommer det fram at selskapet planlegger råmalmproduksjon på 9,2 millioner tonn (Mt) i året. Gjennomsnittlig produksjon av jernkonsentrat (68% Fe) estimeres til 3,5 millioner tonn per år. Det estimeres også salg av jernmalmkonsentrat til 68,1 amerikanske dollar per tonn. 

Selskapet forventer at investeringene i produksjonsperioden vil være på 60 millioner dollar.

"Grangex' grønne strategi har dannet grunnlaget for vurderingen av de tekniske forholdene med sikte på å komplettere og forbedre den planlagte gruveproduksjonen for å kunne produsere et malmkonsentrat for fossilfri jernsvampproduksjon (DRI), noe som betyr en forbedring i prispremien", står det videre i meldinga. 

Det har lenge blitt jobbet med å få til en ny oppstart av gruvedriften ved Sydvaranger. I mellomtiden har det blant annet foregått vedlikeholdsarbeid i gruva og av utstyret. 

Sydvaranger Gruve

Sydvaranger Gruve i Kirkenes var i drift fra 1910 til 1997. I denne perioden ble det produsert over 200 millioner tonn jernmalm.

11 år senere ble gruven rehabilitert og i 2009 var driften i gang igjen fram til konkursen i november 2015.

Det norske shipping og logistikkselskapet Tschudi-gruppen har vært involvert i Sydvaranger siden 2006 og kjøpte i 2016 opp 100 prosent av gruvevirksomheten med tilhørende rettigheter, eiendommer og utstyr.

I januar 2021 kunngjorde selskapet at de ville selge Sydvaranger og datterselskapet "Sydvaranger" med jernmalmgruven og tilhørende prosessanlegg til det nordamerikanske gruveselskapet Tacora Resources Inc. 

Orion Mine Finance, et ledende privat investeringsfond med fokus på gruveindustrien, kjøpte i mars 2023 opp Sydvaranger fra Tacora. 

Det svenske mineralselskapet Grangex vil gjennomføre oppkjøp av Sydvaranger Gruve i løpet av 2023. 

Les også

Nøkkelord