Gruveoppstart vil gi store ringvirkninger i Kirkenes-området

Gruven var i drift fra 1910 til 1997. I denne perioden ble det produsert over 200 millioner tonn jernmalm. 11 år senere ble gruven rehabilitert og i 2009 var driften i gang igjen fram til konkursen i november 2015. (Foto: Sydvaranger). 

– At Sydvaranger blir del av et større system, tror vi er den riktige løsningen for bedriften, sier tidligere styreformann Peter Steiness Larsen. Nå begynner en ny prosess for gruveselskapet i Kirkenes, med amerikanske eiere i USA-baserte Tacora Resources. 

 

 

Finansdirektør i Tschudi-gruppen og tidligere arbeidende styreformann i Sydvaranger Peter Steiness Larsen. (Foto: Sydvaranger). 
Finansdirektør Peter Steiness Larsen i Tschudi Shipping har vært involvert i Sydvaranger siden oppkjøpet av gruvevirksomheten i 2006. (Foto: Sydvaranger).

Forrige uke ble det kjent at Tschudigruppen selger Sydvaranger til det USA-baserte selskapet Tacora Resources Inc. 

Den historiske jernmalmgruven ved Kirkenes er nå ett steg nærmere en ny oppstart. 

Det norske shipping og logistikkselskapet Tschudigruppen har vært involvert i gruveselskapet siden 2006. Ti år senere kjøpte de opp 100 prosent av gruvevirksomheten etter at Sydvaranger Gruve AS gikk konkurs og nærmere 400 ansatte mistet jobben. 

– Tschudigruppen overtok eierskapet i Sydvaranger i 2016 for å sikre mulighetene for framtidig drift, forutsatt finansiering og de rette markedsforholdene, sier finansdirektør i Tschudi Shipping og tidligere arbeidende styreformann i Sydvaranger, Peter Steiness Larsen, til High North News.

At Sydvaranger blir del av et større system tror vi er den riktige løsningen for bedriften.
Peter Steiness Larsen, tidligere arbeidende styreformann i Sydvaranger.

Et omfattende arbeid har deretter blitt gjennomført for å gjøre det mulig å gjenåpne gruva, blant annet i samarbeid med det amerikanske gruvefondet Orion Mine Finance, som Tschudigruppen hentet inn som finansiell partner til Sydvaranger i 2018.

Steiness Larsen sier de gjennom dette arbeidet vurderte det dithen at den beste muligheten for alle parter, og for å bringe Sydvaranger-prosjektet videre, var å få inn en industriell partner i tillegg. Prosessen ble fullført med avtalen med Tacora, som drifter jernmalmgruven Scully, nord i Canada.

 At Sydvaranger nå blir del av et større system, tror vi er den riktige løsningen for bedriften. Det vi ser er at bankfinansiering for enkeltstående gruveselskaper er mer utfordrende enn det var tidligere. Som del av et større system er det lettere å komme i mål på rimelige betingelser. Det bidrar til at finansielle partnere og banker er mer villig til å engasjere seg enn hvis det var Sydvaranger alene, sier han.

Geologien, klimaet og utstyret er veldig likt som Sydvaranger-operasjonen.
Tacora Resources Inc.
Utsikt over Sydvaranger. (Foto: Sydvaranger). 

Gruveerfaring fra nordlige områder

Dermed starter nå en ny prosess med amerikanske eiere i Tacora Resources, et USA-basert selskap grunnlagt i 2017. Det har hovedkontor i Grand Rapids, Minnesota. 

I 2019 gjenåpnet selskapet Scully-gruva i Wabush, som befinner seg i provinsen Newfoundland og Labrador, nord i Canada. Frem til da hadde gruven vært ute av drift siden 2014. 

I en epost til High North News skriver selskapets administrerende direktør Thierry Martel at rundt 300 personer er ansatt ved Scully-gruva, som har en kapasitet på 6 millioner tonn per år. 

– Geologien, klimaet og utstyret er veldig likt Sydvaranger-operasjonen, som vil produsere fire millioner tonn per år når oppstarten er fullført, legger han til. 

Direktøren sier selskapet nettopp har begynt gjennomgangen av planene Sydvaranger har utarbeidet for oppstart. Hensikten er å utarbeide en forretningsplan og skaffe finansiering for å kunne starte driften på nytt.

Ren aksjetransaksjon

Ifølge Larsen er alt som var omfattet av transaksjonen i 2016; kjøpet av gruven og det produksjonskritiske utstyr fra konkursboet etter Sydvaranger Gruve AS, også del av denne transaksjonen.

Han sier videre at transaksjonen er gjennomført som en ren aksjetransaksjon uten noen form for kontantbetaling. Tschudigruppen har byttet aksjene i Sydvaranger og underliggende selskaper med aksjer i Tacora og vil med det bli en mindre aksjonær i det amerikanske privateide selskapet. 

Gjennom aksjeposten i Tacora kommer Tschudi til å være involvert i Sydvaranger og vil bistå i arbeidet i overgangsfasen fram mot en oppstart, sier Larsen. 

Partene har for øvrig blitt enige om ikke å oppgi verdien på transaksjonen. Hverken Sydvaranger AS eller Tacora er børsnoterte selskaper.

Hva betyr dette salget for Tschudigruppen for øvrig?

– Det er positivt for alle parter at vi kommer videre med en oppstart av gruven. Det vil ha en smittende effekt på flere av våre aktiviteter i Kirkenes, ikke minst når det gjelder havna, sier finansdirektøren.

Tschudigruppen eier en dypvannskai, tørrlast-silo med kapasitet på ca. 370,000 kubikkmeter, samt store lagringsområder i Kirkenes havn. (Foto: Tschudigruppen). 

Fokus på nordområdene 

Tschudigruppen har hatt en rekke aktiviteter ved Kirkenes over lang tid, blant annet gjennom Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) og Tschudi Bulk Terminals som eier havna Sydvaranger vil bruke for utskiping av jernmalm. 

Steiness Larsen sier Tschudigruppen har større planer både på havnen og industriområdet. 

– Det er klart at en del av tankene rundt Sydvaranger har vært å investere ytterligere i havnen, blant annet for å kunne ta imot større skip. Ingen beslutning er tatt ennå, men mulighetsstudiene vi har gjort viser at vi kan få til forbedringer ved den eksisterende terminalen for å ta inn større skip. Det vil redusere transportkostnadene. Får vi til en oppgradering kan det ha store positive effekter på andre aktiviteter i havnen. 

– Vi har også store forhåpninger om å på sikt jobbe mer med videreforedling av jernmalmkonsentrat. Vi har lenge hatt fokus på nordområdene, den nordlige sjøruten og Kirkenes spesielt. Sydvaranger har vært en del av den satsingen og som del av totalbildet vil en oppstart av gruven ha positive effekter på en rekke andre ting, fortsetter han.   

Les også

Ringvirkninger i lokalsamfunnet

Fungerende ordfører Pål Gabrielsen (SV) i Sør-Varanger kommune sier en eventuell oppstart av gruva vil ha store konsekvenser for lokalsamfunnet.

– Det er tross alt en god del arbeidsplasser som vil etableres direkte i tilknytning til selve driften. Samtidig vil det være mange tilknyttede bedrifter som vil få behov for flere ansatte, alt fra rørleggere til andre som yter tjenester til bedriften.

Hvordan vil en gruveoppstart endre Sør-Varanger?

– For utenom behov for flere ansatte vil det være større krav til diverse tilbud, ikke minst innenfor boliger for tilflyttere, annen infrastruktur og kultur. Samtidig vil vi sette krav til at dette ikke blir et pendlersamfunn og har fokus på at de som ansettes skal jobbe og bo i kommunen. Vi regner med en god kommunikasjon med de nye eierne og med deres planer videre, slik at vi er samstemt på våre tanker rundt denne etableringen.

Sydvaranger ble tildelt driftskonsesjon våren 2019. (Foto: Sydvaranger). 

Hvilke tanker gjør du deg at et amerikansk selskap nå overtar Sydvaranger?

– De skal ha god kompetanse innenfor området og jeg forventer at de forholder seg til norske lover, både innenfor miljø og ansettelser. Som kommune vil vi følge med på at ansettelsesforholdene er innenfor regelverket og at miljøavtrykket blir minst mulig. 

– Vi ser frem til at få til en oppstart basert på en miljøvennlig drift og et godt samarbeid, legger han til.

Steiness Larsen i Tschudigruppen understreker også at en oppstart vil ha store positive effekter for lokalsamfunnet.

– I dag har vi mye mer lokal kompetanse enn da vi startet i 2008. Da hadde gruva vært stengt siden 1997. Som sist gang vil det nok være behov for noen pendlere i startfasen, men nå har vi gjennom flere år også bygget opp mye lokal kompetanse og har en annen "pool" å trekke fra, som er svært dedikerte og kompetente folk. 

Ifølge Tacora viser arbeidet som hittil er gjort at operasjonen vil sysselsette mellom 350 og 400 personer.

– Vi må fullføre vår fullstendige gjennomgang av de omstartplanene Sydvaranger har fullført og bekrefte forretningsplanen og strategien for omstart, avslutter selskapet. 

Nøkkelord