Svensk mineralselskap kjøper opp Sydvaranger AS

Sydvaranger Gruve i Kirkenes var i drift fra 1910 til 1997. I denne perioden ble det produsert over 200 millioner tonn jernmalm. 11 år senere ble gruven rehabilitert og i 2009 var driften i gang igjen fram til konkursen i november 2015. (Foto: Sydvaranger). 

– Det er med glede Grangex tar lederskap i dette banebrytende nordiske samarbeidet i en av Norges viktigste regioner, i en kritisk tid for Europas innsats for å oppnå selvforsyning av mineraler. Det sier administrerende direktør i svenske Grangex, som nå har inngått en avtale for oppkjøp av Sydvaranger Mining AS.

Det svenske mineralutviklingselskapet Grangex vil kjøpe opp Sydvaranger AS i Kirkenes. Det kommer fram i en pressemelding fra selskapet torsdag. 

Grangex kunngjør at de i dag har inngått en eksklusivitetsavtale med OMF Fund II H Ltd (Orion) for å forhandle frem endelig dokumentasjon vedrørende et kjøp av 100 prosent av aksjekapitalen og aksjonærlånene i Sydvaranger Mining AS.

Det svenske selskapet Grangex opplyser at kjøpesummen er på 33 millioner dollar. 

Sydvaranger eier en jernmalmgruve i Kirkenes i Øst-Finnmark. Grangex har til hensikt å gjenoppta produksjonen av ultrahøyanriket jernmalmkonsentrat, dette i tråd med sin bærekraftige gruvestrategi, står det i pressemeldingen.

Uvisshet over lang tid

Som High North News har omtalt i en rekke saker, har det i Sydvaranger Gruve blitt jobbet iherdig det med å få til en ny oppstart av gruvedriften. I mellomtiden har det blant annet foregått vedlikeholdsarbeid i gruva og av utstyret. 

Det norske shipping og logistikkselskapet Tschudi-gruppen har vært involvert i Sydvaranger siden 2006 og kjøpte i 2016 opp 100 prosent av gruvevirksomheten med tilhørende rettigheter, eiendommer og utstyr.

I januar 2021 kunngjorde selskapet at de ville selge Sydvaranger og datterselskapet "Sydvaranger" med jernmalmgruven og tilhørende prosessanlegg til det nordamerikanske gruveselskapet Tacora Resources Inc. 

Orion Mine Finance, et ledende privat investeringsfond med fokus på gruveindustrien, kjøpte i mars 2023 opp Sydvaranger fra Tacora. 

Og nå kjøper altså det svenske mineralutviklingsselskapet Grangex opp selskapet. Grangex planlegger også en oppstart av jernmalmgruven Dannemora i Östhammar kommune i Sverige. Selskapet har også ambisjoner om at prosejktet Grangex Apatit i Grängesberg skal bli den første fossilfrie produsenten av apatitt. 

Det er med glede at Grangex tar lederskap i dette banebrytende nordiske samarbeidet i en av Norges viktigste regioner.
Administrerende direktør Christer Lindqvist i Grangex. 

Planlegger for oppstart av gruven

– Det er med glede at Grangex tar lederskap i dette banebrytende nordiske samarbeidet i en av Norges viktigste regioner i en kritisk tid for Europas innsats for å oppnå selvforsyning av mineraler, sier administrerende direktør Christer Lindqvist i Grangex. 

– Vi har kommet langt i den pågående utviklingen av Dannemora-prosjektet, og vi vil gå videre med samme fart, energi og entusiasme for å starte opp igjen bærekraftig og kommersielt god jernmalmproduksjon i Sør-Varanger, legger Lindqvist til.

Sydvarenger gruve. (Foto: Arne O. Holm)
Sydvaranger er Europa's nordligste jernmalmgruve, lokalisert i Sør-Varanger kommune i Troms og Finnmark. Her fra produksjonslokaler ved gruva.  (Foto: Arne O. Holm)

Etter at oppkjøpet er gjennomført, skriver Grangex at de vil samarbeide med sine strategiske partnere Anglo American og Tschudi Group og Sydvaranger-teamet for å analysere de beste tekniske løsningene for å gjenoppta gruvedriften. Dette vil være basert på en nominell fremtidig årlig produksjon på ca. 4 millioner tonn høyanriket pelletskonsentrat.

Videre vil Grangex samarbeide med sentrale norske aktører på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå for å sikre kollektiv støtte og planlegging for oppstart av gruven.

– Tschudi-konsernets deltakelse i vårt partnerskap sikrer kontinuitet og dyp forståelse av de sosiale og økonomiske forholdene og behovene i Kirkenes-området. Vi ser frem til å reetablere industriell gruvedrift i Øst-Finnmark sammen med offentlige og private aktører, poengterer Grangex-direktøren. 

– Tschudi Group ser frem til å samarbeide med Grangex og lokale interessenter for å starte gruvedriften igjen. Vår langsiktige tilstedeværelse i Kirkenes er basert på vår sterke tro på Sør-Varangers potensial med en veldrevet infrastruktur i verdensklasse og lokal kompetanse. En oppstart av Sydvaranger gruver er svært viktig for lokalsamfunnet nå, sier Peter Steiness Larsen, CFO i Tschudi Group.

– Michael Barton, Managing Partner i Orion, kommenterer: "Orion er glade for å kunngjøre denne innledende avtalen med Grangex og samarbeide med dem for å fullføre transaksjonen, noe som representerer et viktig skritt mot å starte gruven på nytt. Grangex er en anerkjent gruveutvikler som vil være en god leder av gruven fremover."

En oppstart av Sydvaranger gruver er svært viktig for lokalsamfunnet nå.
Peter Steiness Larsen, CFO i Tschudi Group.
Finansdirektør i Tschudi-gruppen og tidligere arbeidende styreformann i Sydvaranger Peter Steiness Larsen. (Foto: Sydvaranger). 

– Vil være en god leder av gruven fremover

– Tschudi-konsernets deltakelse i vårt partnerskap sikrer kontinuitet og dyp forståelse av de sosiale og økonomiske forholdene og behovene i Kirkenes-området. Vi ser frem til å reetablere industriell gruvedrift i Øst-Finnmark sammen med offentlige og private aktører, poengterer Grangex-direktøren. 

– Tschudi Group ser frem til å samarbeide med Grangex og lokale interessenter for å starte gruvedriften igjen. Vår langsiktige tilstedeværelse i Kirkenes er basert på vår sterke tro på Sør-Varangers potensial med en veldrevet infrastruktur i verdensklasse og lokal kompetanse. En oppstart av Sydvaranger gruver er svært viktig for lokalsamfunnet nå, sier Peter Steiness Larsen, CFO i Tschudi Group.

Michael Barton, Managing Partner i Orion, sier selskapet er glade for å kunngjøre denne innledende avtalen med Grangex og samarbeide med dem for å fullføre transaksjonen, noe som representerer et viktig skritt mot å starte gruven på nytt.

–  Grangex er en anerkjent gruveutvikler som vil være en god leder av gruven fremover, avslutter Barton.

Øvrige fakta om avtalen

Som en del av avtalen som ble kunngjort 29 juni 2023, har Grangex inngått en eksklusivitetsavtale med Orion, der Grangex vil gjennomføre due diligence i Sydvaranger.

Grangex støttes i denne due diligence-prosessen av det ledende globale gruveselskapet Anglo American, som tidligere i år inngikk en royaltyavtale for Dannemora i mars 2023.

Transaksjonen forventes gjennomført i andre halvdel av 2023.

Orion er et ledende privat investeringsfond med fokus på gruveindustrien

Les også

Nøkkelord