Finland lanserer ny Arktis-strategi

Et eget kapittel i den nye finske Arktis-strategien tar blant annet for seg det endrede sikkerhetspolitiske bildet i Arktis. Der står det blant annet at den økende sikkerhetspolitiske interessen for den arktiske regionen gjør det også til en betydningsfull prioritet i Finlands utenrikspolitikk. (Foto: Skjermdump). 
Den finske regjeringen vedtok torsdag en ny strategi for Arktis. Hovedprioriteringene i strategien omhandler klimaendringene, innbyggere, arktisk kompetanse og infrastruktur.   

En rekke land har de siste årene lansert nye strategier og ny politikk for Arktis. Sist ut er Finland der regjeringen torsdag vedtok en strategi for den arktiske politikken fram mot 2030. 

Dokumentet er en oppdatering fra landets forrige arktiske strategi som ble publisert i 2013. 

"Målet med strategien er å markere Finland som et arktisk land. I henhold til strategien er hele Finland et arktisk land. Finlands arktiske interesser og arktiske ekspertise påvirker hele landet", sier Henrik Haapajärvi, statssekretær for statsministeren i en pressemelding fra den finske regjeringen. 

"I tillegg støtter og styrker Finlands "arcticness" Finlands internasjonale arktiske varemerke i internasjonale sammenhenger, legger Haapajärvi til.

Klimaendringer

Finlands arktiske strategi ble publisert fredag. (Foto: Screenshot fra strategien). 
Finlands arktiske strategi ble publisert fredag. (Foto: Skjermdump fra strategien).

Strategien lister opp fire prioriteringer. Den første handler om å takle klimaendringene og tilpasse seg disse. 

Siden forrige strategi ble vedtatt har klimaendringene utviklet seg raskere globalt og i den arktiske regionen enn forventet. Endringer har også skjedd i det internasjonale miljøet, heter det i en pressemeldingen. Der står det også at de direkte og indirekte virkningene av COVID-19-pandemien også en innvirkning på den arktiske regionen og det arktiske samarbeidet.   

Strategien legger vekt på at all aktivitet i den arktiske regionen må baseres på naturens bærekraft, hensynet til klimaet, prinsippene for bærekraftig utvikling og respekt for urfolks rettigheter. 

Innbyggere, kompetanse og infrastruktur

Den andre prioriteringen omhandler innbyggere, herunder promotering av velferd og samenes rettigheter som et urfolk.

I tillegg prioriteres arktisk kompetanse, herunder næringer og ledende forskning, samt infrastruktur og logistikk.

Strategien kan leses på svensk her. Den vil for øvrig bli publisert på fem andre språk: finsk, engelsk, nordsamisk, inari-samisk og skoltsamisk.

Les også

Nøkkelord