Sverige lanserer ny strategi for Arktis

– Regjeringen vil styrke sitt engasjement for Arktis. Vi har en særskilt rolle og ansvar for å bidra til at utviklingen i Arktis skjer på en fredelig og bærekraftig måte, sier Sveriges utenriksminister Ann Linde i en pressemelding. (Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet).

Den svenske regjeringen lanserte denne uken sin strategi for den arktiske regionen. Flere land oppdaterer for tiden sin Arktis-politikk. 

Tirsdag overleverte den svenske regjeringen en oppdatert strategi for den arktiske regionen til Sveriges Riksdag. 

Regjeringens "Strategi for den arktiske regionen" er en videreutvikling av landets Arktis-strategi fra 2011.

– Arktis er en viktig del av vårt nærområde med økende strategisk og økonomisk betydning. De raske endringene som skjer i Arktis betyr at Sverige må forholde seg til utviklingen, sier Sveriges utenriksminister Ann Linde i en uttalelse. 

Forandrede forutsetninger for svensk Arktis-politikk.
Utdrag fra Sveriges strategi for den arktiske regionen.

"Arktis har lenge vært beskrevet som et sikkerhetspolitisk lavspenningsområde med gunstige forhold for internasjonalt samarbeid. Imidlertid innebærer det siste tiårets dramatiske klimaforandringer og nye geostrategiske realiteter i regionen økte utfordringer og forandrede forutsetninger for svensk Arktis-politikk," står det i strategien. 

I pressemeldingen fra svensk UD kommer det fram at regjeringens engasjement i Arktis setter menneskene, fred og klima i sentrum.

Prioriterte områder 

Prioriteringene for den svenske Arktis-politikk er fordelt på seks tematiske områder: 

 • internasjonalt samarbeid i Arktis
 • sikkerhet og stabilitet
 • klima og miljø
 • polarforskning og miljøovervåkning
 • bærekraftig økonomisk utvikling, samt svenske næringslivsinteresser
 • sikre gode levevilkår 
Sverige kommer som ett av de åtte arktiske landene å aktivt bidra til en fredelig, stabil og bærekraftig utvikling i Arktis.
Utdrag fra Sveriges strategi for den arktiske regionen.

Vil styrke Sveriges arktiske profil

«Med utgangspunkt i Sveriges samlede kunnskaper og ressurser vil regjeringen styrke Sveriges arktiske profil,» ifølge strategien. 

Sverige kommer blant annet til å profilere og posisjonene seg som en attraktiv, innovativ og konkurransekraftig arktisk stat og «dra nytte av Sveriges arktiske kompetanse og ressurser for vekst, sysselsetting, økt velstand og bærekraftig utvikling med redusert miljø- og klimapåvirkning.»

«Gjennom en sterk arktisk profil kommer Sverige å dra nytte av omverdenens økende interesse for Arktis og tiltrekke investeringer, kompetanse, talenter og besøkende.»

 

Arktiske strategier

Flere stater oppdaterer for tiden sin politikk for Arktis.

Arktiske stater: 

 • Danmarks nye Arktis-strategi skal være klar i begynnelsen av 2021
 • Norge lanserer en ny nordområdemelding denne høsten
 • USA 
  - Det amerikanske forsvarsdepartementet lanserte sin Arktis-strategi i 2019
  - Det amerikanske luftforsvaret lanserte en egen strategi for Arktis i 2020
  - Den amerikanske marinen arbeider med en Arktis-strategi
  - Den amerikanske kystvakten lanserte sin Arktis-strategi i 2019
 • Canada lanserte nytt rammeverk for arktisk politikk i 2019

Ikke-arktiske stater og andre aktører:

 • Tyskland lanserte nye retningslinjer for arktisk politikk i 2019
 • Skottland la fram sitt første rammeverk for arktisk politikk i 2019
 • En fransk forsvarsstrategi for Arktis ble lansert i 2019
 • Kina lanserte et "White Paper" for landets Arktis-politikk i 2018
 • EU oppdaterer sin Arktis-strategi 

Also read

Nøkkelord