EU har mottatt 300 forsendelser av russisk gass siden begynnelsen av Ukraina-krigen

Skjematisk visning av strømmen av LNG fra Yamal LNG til Europa mellom 1. januar 2023 og 12. juni 2023. (Kilde: Forfatterens eget arbeid, basert på AIS-data)

EU-land, med Belgia, Frankrike og Spania i front, har importert russisk flytende naturgass til en verdi av rundt 20 milliarder dollar etter Russlands invasjon av Ukraina. Tall viser at frekvensen på leveranser fra Yamal LNG i 2023 kan overgå fjorårets eksport.

English version.

Flytende naturgass produsert i det russiske Arktis fortsetter å strømme uforstyrret til Europa. Fraktdata analysert av HNN viser at det totale antallet leveranser i 2023 kan overgå tallene fra 2022 med dagens leveringsfrekvens. Leveransene fra 2022 økte med 30 prosent sammenlignet med 2021.

I fjor mottok EU-land omtrent 90 prosent av den flytende naturgassen som ble produsert ved Novateks Yamal-anlegg.

table LNG imports europe 2022 2023 yamal lng

Antall leveranser av flytende naturgass fra Yamal LNG i 2022 og frem til 12. juni 2023. (Kilde: CHNL/AIS-tall)

Belgia, Frankrike og Spania sto for nesten 75 prosent av flytende naturgass sendt fra Sabetta, havnen ved siden av Yamal-anlegget i det russiske Arktis. Siden begynnelsen av krigen to måneder senere har EU mottatt rundt 20 millioner tonn flytende naturgass fra Russland gjennom mer enn 300 forsendelser, som har en verdi på 20 milliarder dollar i gassinntekter for Russland.

pie chart LNG imports 2022 Yamal Europe

Andel Yamal LNG-leveranser i 2022, sortert etter land. (Kilde: CHNL)

Leveranser i 2023 kan overgå 2022

Fjorårets trend fortsetter i 2023. I løpet av årets første seks måneder – med data gjeldende til og med 12. juni – har frekvensen av leveranser til Spania og spesielt Belgia økt ytterligere, mens forsendelser til Frankrike har gått litt ned.

Et bemerkelsesverdig unntak er Nederland, som faset ut russiske leveranser av flytende naturgass på en av landets to import-terminaler. Ifølge en talsperson er lagring av russisk flytende naturgass ikke lenger tillatt ved EemsEnergyTerminal (EET) i Eemshaven.

Nå er det bare Gate-anlegget vest i landet, nær Rotterdam, som mottar leveranser fra Russland. Ifølge tall fra midten av juni har Nederland bare mottatt fem forsendelser i år, i kontrast til 21 i 2022.

bar chart LNG deliveries Yamal LNG 2022 and 2023

Antall leveranser av flytende naturgass i 2022 sammenlignet med første halvdel av 2023 (til og med 12. juni). (Kilde: AIS-data)

Belgia overgår Frankrike i 2023

Belgia har nå blitt den største mottakeren av Novateks produkt. Et sentralt knutepunkt er havnen i Zeebrugge hvor Fluxys, en systemoperatør for naturgassoverføring, driver en gjenforgasnings- og lagringsterminal. I 2015 signere selskapet en langsiktig lagringsavtale ut 2035.

Avtalen åpner for at opp til åtte millioner tonn flytende naturgass, rundt 105 forsendelser, kan sendes gjennom anlegget.

I korrespondanse med HNN understreker en talsperson for Fluxys at Zeebrugge-terminalen er "lovlig basert på prinsippet om en åpen tilgangsfasilitet," slik at ethvert selskap kan reservere kapasitet ved terminalen.

– Det er foreløpig ingen sanksjoner som forbyr import av flytende naturgass av russisk opprinnelse til Europa. Når det gjelder europeisk lovgivning om sanksjoner er vi i regelmessig kontakt med de gjeldende myndighetene og vi overholder de juridiske forpliktelsene strengt, understreker talspersonen.

Juridiske hindringer 

EU-institusjoner og medlemsland har diskutert en mulig endring av disse "juridiske forpliktelsene" som tillater medlemslandene å begrense tilstrømningen av russisk flytende naturgass.

Mens kommentarer fra embetspersoner i EU og medlemslandene antyder at saken er prioritert, har ingen konkrete handlinger blitt presentert. Konsultasjoner angående en bredere europeisk naturgasspakke begynte tidligere denne måneden.

– Nesten all forsyning til Europa skjer under langsiktige kontrakter og noen varer langt inn i det neste tiåret eller lengre, forklarer Viktor Katona, analytiker i Kpler som er et data- og analysefirma for råvaremarkeder.

Flytende naturgass fra Russland er ikke tillatt lagret ved EET.

Pieter ten Bruggencate fra det nederlandske klima-og energidepartementet

– Yamal LNG er tildelt under langsiktige uttakksavtaler: Total Energies med fire millioner tonn per år, Naturgy med 2,5 millioner tonn per år, Shell med 0,9 millioner tonn per år, Gazprom med tre millioner tonn per år, Novatek med 2,5 millioner tonn per år og PetroChina med tre millioner tonn per år, forklarer Katona.

Det er ikke klart hvor enkelt det vil være å avskaffe disse kontraktene dersom EU eller medlemsland skulle ønske å redusere tilstrømningen av flytende naturgass fra Yamal. Talspersoner for Belgia, Frankrike og Spania har ikke svart på forespørsler om å kommentere saken.

– Europeiske selskaper har stort sett importert flytende naturgass under sine langsiktige kontrakter. Med tanke på at uttaksavtalene startet i midten av 2018 og løper til 2038-2045, så vil det bli juridisk vanskelig å anvende bestefar-klausuler på disse, konkluderer Katona.

Nederland viser vei 

I mellomtiden har Nederland bevist at det er mulig å begynne å frigjøre seg fra avhengigheten av russisk flytende naturgass og gradvis redusere import. 

– Vi har ordnet slik at flytende naturgass fra Russland ikke er tillatt lagret ved EET. Flytende naturgass fra Russland sto for 30 prosent av den totale importen og er nå nede på 15 prosent, forklarer Pieter ten Bruggencate, talsperson fra det nederlandske klima-og energidepartementet, til HNN.

Regjeringens innsats har vist seg effektiv da leveransene har gått ned 50 prosent de første seks månedene i år, sammenlignet med 2022.

Spørsmålet om hvordan man skal forholde seg til russisk gassimport til Europa vil ikke forsvinne, ettersom Novateks neste gassprosjekt, Arctic LNG 2, kommer til å bli operativ senere i år. Et lagringsknutepunkt, beregnet på å tilrettelegge for flyten av flytende naturgass til kontinentet, ankom også Arktis denne uken.

Denne saken ble først publisert på engelsk og har blitt oversatt av Birgitte Annie Molid Martinussen.

Les også:

Nøkkelord