Mye russisk trafikk langs Den nordlige sjørute, men ingen internasjonale transitter i 2022

nuclear icebreakers atomflot
Tre russiske atomisbrytere langs Den nordlige sjørute. (Foto: Atomflot)

En ny rapport om Den nordlige sjørute viser jevn trafikk fra det russiske Arktis, men viser også at internasjonal transittrafikk på strekningen har gått kraftig ned. I tillegg er det nå svært få ikke-russiske fartøy som bruker ruten. Tall viser at nesten 90 prosent av fartøyene på ruten seiler under russisk flagg.

English version.

En ny og omfattende rapport fra Senter for nordområdelogistikk (CHNL) gir innsikt i strømmen av gods langs Russlands Nordlige sjørute (DNS) i 2022. Mens det totale volumet av gods har holdt seg stabilt, viser analysen at trafikken har blitt enda mer dominert av russiske fartøyer og aktører.

Økonomiske sanksjoner og påfølgende tilbaketrekking av vestlige selskaper, for eksempel i olje- og gassektoren, resulterte i mindre internasjonal trafikk og aktører som brukte ruten.

Det var totalt 2994 seilaser langs DNS. De ble utført av 314 forskjellige fartøyer i 2022. Dette utgjør en nedgang i forhold til 2021 da ruten hadde 3227 seilaser med 414 forskjellige skip.

Denne forskjellen kan delvis forklares av en begrensning i internasjonale aktører som bruker ruten etter invasjonen av Ukraina. Det kinesiske rederiet COSCO Shipping, som i løpet av det foregående tiåret var den største ikke-russiske aktøren, hadde ingen turer langs DNS.

Det totale godsvolumet på ruten har holdt seg stabilt med 34 millioner tonn, sammenlignet med 34,8 millioner tonn året før. Rundt 20 millioner tonn omfatter transport av flytende naturgass fra havnen i Sabetta i det russiske Arktis, til Europa og Asia.

Ruten kan få en fornyet økning av denne typen trafikk i år.

Mindre byggeaktivitet 

I motsetning til tidligere år har det vært lite byggeaktivitet på ruten. Byggingen av den russiske gassprodusenten Novateks flytende naturgassanlegg Yamal LNG, krevde spesialiserte godsskip, altså tunggodsskip og halvt nedsenkbare plattformer for å frakte moduler og utstyr, for å ferdigstille anlegget. Det har vært mye mindre slik aktivitet i 2022.

Ruten kan derimot få en oppsving i slik aktivitet ettersom første del av Novateks Arctic LNG 2-anlegg skal ferdigstilles og byggingen av den russiske oljeterminalen, Vostok Oil skal finne sted i år. 

Fartøy under russisk flagg dominerer

Tidligere har et betydelig antall ikke-russiske seilt langs ruten, mot kun 36 skip i 2022.

Ikke-russiske fartøy arbeider hovedsakelig for Novateks Yamal-prosjekt og seiler ofte under Kypros- eller Bahamas-flagg. 

flags 2021 and 2022.
Andel fartøy langs Den nordlige sjørute etter flagg i 2021 og 2022. (Kilde: Forfatterens eget arbeid med CHNL-data)

Gass dominerer, lite transitt

Det største andelen av lastevolumet langs ruten – rundt 20 millioner tonn – kommer fra transport av flytende naturgass fra havna i Sabetta. Spesialiserte tankere - Arc7 LNG-skip - gjennomførte 242 seilaser med flytende naturgass. Ytterligere 38 seilaser ble gjennomført av gasskip med lavere eller ingen isbeskyttelse.

Ruten hadde svært begrenset transitttrafikk. I motsetning til 2021, da det ble registrert 2.02 millioner tonn transittgods, ble bare 41.5 tusen tonn transittgods registrert i fjor.

NSR Transits Cargo Tons
Transitt langs Den nordlige sjørute mellom 2010 og 2022. (Kilde: Journalistens eget arbeid med CHNL-data)

Faktisk var det ingen transitttrafikk i 2022, altså reiste ikke et eneste fartøy fra en ikke-russisk havn til en annen ikke-russisk havn via Den nordlige sjørute. Det er et kraftig avvik fra tidligere år hvor ruten hadde opptil flere titalls internasjonale transitter mellom havner i Europa og Asia.

"Det var en kraftig nedgang i volumet av last som transitteres via Den nordlige sjørute i 2022. Mesteparten av transitttrafikk foregår innenfor Russlands grenser og det er et nesten fullstendig fravær av internasjonal last," konkluderer CHNL-rapporten.

Denne saken ble først publisert på engelsk og har blitt oversatt av Birgitte Annie Molid Martinussen.

Les også:

Nøkkelord