EU fortsetter å importere russisk gass for én milliard dollar i måneden

Fluxys terminal i Zeebrugge, Belgia hvor en russisk arktisk tanker losser flytende naturgass. (Kilde: Fluxys)

Nesten to år etter Russlands invasjon av Ukraina fortsetter europeiske land å importere rekordhøye nivåer av russisk arktisk flytende naturgass. En ny rapport beskriver hvordan naturgass nå utgjør det primære russiske fossile brenselet kjøpt av EU, som betaler over en milliard dollar per måned til Russland.

Read in English

En ukrainsk analyse av spredningen av russisk fossilt brensel viser at flytende naturgass fra Russland fortsatt importeres i store mengder til EU-land. I motsetning til USA har EU så langt ikke innført noen sanksjoner mot import av naturgass.

Dermed er EU fortsatt en destinasjon for 50 prosent av Russlands naturgasseksport og betaler dermed over en milliard dollar hver måned til Russland.

"Russland hadde en økning i inntekter fra naturgasseksport, spesielt ettersom landets flytende naturgass fortsatt ikke er sanksjonert av EU. Fra desember 2022 til oktober 2023 ble halvparten av Russlands naturgasseksport, på totalt 8,3 milliarder euro, rettet til EU-markedet," beskriver rapporten, som er laget av den ukrainske organisasjonen Razom We Stand med mål om å stoppe og boikotte all russisk olje og gass.

Mens opptil et dusin EU-land har mottatt russisk flytende naturgass siden februar 2022, er de viktigste importørene Belgia, Spania og Frankrike, som til sammen står for 88 prosent av EUs russiske naturgassimport i løpet av de siste ti månedene.

LNG imports to EU
Andel av russisk naturgasseksport etter destinasjon. (Kilde: Journalistens eget arbeid)

EUs havner mottar i overkant av 200 forsendelser fra Russlands Yamal LNG-anlegg per år. Volumet av importert naturgass er nå så betydelig at det har overgått andre former for russisk fossilt brensel.

"Flytende naturgass utgjorde den primære fossile brenseltypen kjøpt av EU fra Russland i januar-november 2023," står det i rapporten.

All denne naturgassen produseres av Yamal-anlegget i det russiske Arktis. Med Russlands andre naturgassanlegg, Arctic LNG 2, som er planlagt å komme i drift i løpet av de kommende ukene, kan EU-importen øke ytterligere i 2024.

EU-havner tilrettelegger for russisk gass

EU legger også til rette for omlasting av russisk flytende naturgass til kjøpere utenfor kontinentet. Mer enn 20 prosent av Yamals gass passerer gjennom terminaler i Europa hvor den lastes om fra spesialiserte is-kompatible skip til konvensjonelle gasstankere for videre transport.

Et sentralt knutepunkt er havnen i Zeebrugge, hvor Fluxys, en systemoperatør for naturgassoverføring, driver en gjenforgasnings- og lagringsterminal. Selskapet signerte en langsiktig lagringsavtale – frem til 2035 – med det russiske gasselskapet Novatek i 2015.

Avtalen tillater at opptil åtte millioner tonn flytende naturgass, rundt 105 forsendelser, kan passere gjennom anlegget.

Omlasting av flytende naturgass i Europa har fått større betydning

Bør forby omlasting

Overføringen av flytende naturgass har blitt en avgjørende komponent i Russlands arktiske naturgassoperasjon, noe som gjør at landet kan maksimere bruken av sin begrensede arktiske flåte.

Ettersom de sørkoreanske verftene Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) og Samsung Heavy Industries (SHI) kansellerer kontrakter for flere isklassifiserte naturgasskip på grunn av sanksjoner, har omlasting av flytende naturgass i Europa fått større betydning.

«EUs medlemsland bør umiddelbart forby omlasting av russisk flytende naturgass som fraktes videre til destinasjoner utenfor EU. Russland er avhengig av disse havnene for logistikk og lagring av flytende naturgass, som fraktes til destinasjoner utenfor EU», skriver rapportens forfattere.

Utfasing av omlasting av russisk flytende naturgass ser ut til å være en lavthengende frukt, da det vil komplisere Russlands gasseksport uten å påvirke EUs energisikkerhet. USA kunngjorde nylig sanksjoner for å begrense Russlands omlasting, men ifølge EU har ikke blokken planer om å følge etter foreløpig.

Europeiske selskaper er også fortsatt involvert i driften av Novatek sin flåte av gasstankere. Norges Assuranceforeningen Skuld, et Oslo-basert sjøforsikringsselskap, fortsetter å tilby beskyttelse og erstatningsforsikring til tre av tankskipene som transporterer flytende naturgass mellom Arktis og markeder i Europa.

Les også:

Nøkkelord