– Et stabilt USA er ikke bare viktig for NATO, men også for Russland og Kina

Silhuett av Washington-monumentet ved solnedgang. Foto: Logan Roush/Unsplash. Foto av professor Rasmus Gjedssø Bertelsen, høyre øvre hjørne: Michael Morreau

Et USA i krise påvirker hele verden, også nordområdene og Arktis. Professor Rasmus Gjedssø Bertelsen ved UiT sier til High North News at de arktiske NATO-landene er nødt til å forholde seg til et mindre forutsigbart og mindre pålitelig USA fremover.

USA opplever nå flere alvorlige kriser samtidig; Viruskrise, økonomisk krise, sosial krise og en demokratisk krise. Samtidig har landet en langt mindre forutsigbar president enn tidligere. En supermakt i krise påvirker hele verden, også nordområdene. 

Rasmus Gjedssø Bertelsen, professor i Nordområdestudier ved Universitetet i Tromsø sier til High North News at verden er dypt avhengig av et kompetent amerikansk politisk system som fungerer.

Rasmus Gjedssø Bertelsen inne på Franklin Roosevelt-suiten, Adams House, Harvard University. Foto: Jed Willard

Er dette en krise som Russland og Kina vil forsøke å utnytte?

– På kort sikt og i enkelte sammenhenger kan kanskje dette skape noen muligheter som Russland og Kina kan utnytte. Men i det store bildet er ikke dette noe som vil tjene dem heller på lang sikt.

– Utenriks- og sikkerhetspolitikk er ekstremt komplekst. Og USA sin utførelse av den har enorme konsekvenser for alle land i verden. 

–  Dette handler ikke om man er enig i deres politikk eller ikke. Et stabilt USA er ikke bare viktig for NATO, men også for Russland og Kina er det viktig at det amerikanske utenrikspolitiske systemet fungerer og er kompetent. 

I begynnelsen av mai seilte en gruppe amerikanske og britiske krigsskip inn i Barentshavet for første gang siden midten av 1980-tallet. Bertelsen mener dette var destabiliserende for regionen fordi de hadde med en destroyer med missilforsvarkapasiteter. Dette truer den russiske gjengjeldelsesevnen, og dette ble oppfattet som en bevisst provokasjon av Russland.

Russland svarte nylig med å annonsere en ny flåteøvelse i Norskehavet som skal foregå mellom juni og juli. 

– Når det gjelder spørsmålet om atomvåpen, gjensidig avskrekkelse, og strategisk stabilitet, så er dette er veldig tekniske sikkerhetspolitiske spørsmål. Å håndtere disse spørsmålene på en trygg og forsvarlig måte krever svært kvalifiserte og stabile systemer på begge sider. Hvis man ikke har dette på begge sider blir dette farlig. 

– Å bevare en trygg strategisk stabilitet i Arktis er ikke det samme som å være programleder for “The Apprentice”.

Covid-19-pandemien en global krise uten amerikansk lederskap, noe man ikke har sett i moderne tid.

Hvordan påvirker et USA i brann sikkerhetspolitikken i Arktis?

– På den ene siden har man supermakten USA med enorm kompetanse og kapasitet, og på den andre siden har man kaoset som pågår i toppen av regjeringsapparatet. Dette påvirker naturligvis landets sikkerhets- og utenrikspolitikk, også i Arktis. 

Å bevare en trygg strategisk stabilitet i Arktis er ikke det samme som å være programleder for “The Apprentice”.

– Det som foregår i USA nå er en sosial og en demokratisk krise, som avspeiles i valget av Donald Trump som president. Dette avspeiles i hele måten hans regjeringsapparat fungerer. Når det er kaos i toppen av det amerikanske regjeringsapparatet, påvirker dette hele det politiske systemet og samfunnet. 

På lengre sikt, hvordan vil et USA i krise prege sikkerhetspolitikken i Arktis?

– For Russland og Kina betyr det at de står overfor USA, som også fortsatt er en mektig motstander, men som også har blitt en mindre kompetent og mindre forutsigbar motstander, sier han. 

Bertelesen mener kaoset som Trump har bragt inn i styringen av USA kommer til å bli verre. Han sier at for Norge, Danmark (Færøyene/Grønland) og Island som NATO-land i Arktis, er nødt til å forholde seg til et fortsatt mektig USA som alliert, men en alliert som er mindre forutsigbar og mindre pålitelig enn tidligere.

– Jeg tror det er en betydelig sannsynlighet for at Trump blir gjenvalgt. Den sosiale og den demokratiske krisen som fikk han valgt i første omgang har ikke blitt løst, sier han. 

– Dette betyr at USA vil fortsette i enda større grad å forsterke dette skismaet mellom på den ene siden å være et høyt kompetent og innovativt land, og på den andre være styrt av et kaotisk regjeringsapparat, sier han. 

Also read

Nøkkelord