USA advarer mot russisk militær opprustning i Arktis: - Hvem setter raketter på isbrytere?

joint operations in the Arctic Ocean
USS Porter, Royal Navy HMS Kent (F78), USNS Supply og USS Roosevelt utfører felles operasjoner i Barentshavet. Foto: Dan Rosenbaum/Royal Navy

USA uttrykker fortsatt økende bekymring for russiske og kinesiske aktiviteter i Arktis. – Du ville blitt skremt over omfanget av kinesisk aktivitet utenfor norskekysten, sier amerikansk representant.

En uke etter at en felles britisk-amerikansk øvelse i Barentshavet fant sted kommer igjen representanter fra det amerikanske Utenriksdepartementet med advarsler mot stadig flere kinesiske og russiske forsøk på å utfordre amerikanske og vestlige alliertes interesser i regionen.

en egen gjennomgang om amerikanske interesser i Arktis advarte representanter fra amerikansk UD mot konsekvensene kinesiske investeringer i området kan ha for den nasjonale sikkerheten.

– Man må ha mekanismer som går igjennom og undersøker disse investeringsavtalene [i Arktis] og som ser dem fra et nasjonalt sikkerhetsperspektiv, sa Michael J. Murphy, undersekretær for europeiske og eurasiske saker.

Gjennomgangen viste også at Kina tilsynelatende forsøker å dra fordeler av Covid-19-situasjonen. Representantene ville ikke gi konkrete eksempler på hendelser nord for polarsirkelen i Norge, men advarte uansett om at «hvorvidt det er Norge, Sverige, Finland, Canada eller Island, opplever alle disse landene det samme som oss med tanke på desinformasjon, og med tanke på kinesiske forsøk på å tildekke opphavet til den pågående pandemien».

Sist helg beskyldte den kinesiske utenriksministeren Wang Yi USA for å angripe og bakvaske Kina angående coronaviruset, og for å dytte de to landene stadig nærmere en ny kald krig.

Øvelse og klare militære uttalelser

De nye kommentarene kommer etter en ukelang øvelse tidligere denne måneden der den amerikanske og britiske marinen opererte sammen i Barentshavet med henholdsvis destroyerne USS Donald Cook, USS Porter og USS Roosevelt, samt fregatten HMS Kent for å «utøve fri navigasjon og vise sømløs integrering blant de allierte». Det var den første øvelsen av dette slaget siden midten av 1980-tallet.

De siste årene har den amerikanske militærledelsen uttrykt tydelige bekymringer omkring russiske og kinesiske aktiviteter i Arktis. Nye stemmer entret diskusjonen denne måneden.

Da USA sin tidligere ambassadør i Norge, Kenneth J. Braithwaite, skulle bekreftes til posisjonen som marineminister gjennom en høring i den amerikanske forsvarskomiteen, snakket han mye om sikkerhetstemaer i Arktis og særlig hvordan disse angår Norge. Regionen ble et hovedtema i høringen hans og Arktis ble nevnt hele 34 ganger.

De er der oppe og prøver – igjen – å få den nordnorske befolkningen på sin side  
Kenneth J. Braithwaite, amerikansk marineminister

– Kineserne og russerne er overalt, særlig kineserne. Du ville blitt skremt av omfanget av kinesisk aktivitet utenfor norskekysten i nordområdene. Og vi må være årvåkne overfor dette. Vi må forstå hvorfor, forklarte Braithwaite.

– Russland håper å igjen bli relevant på verdensbane, og vi tror alle - eller har lært å forstå - at Kina også ønsker å være dominant på verdensbane. Og de har utøvd hardt press mot Norge for å bli en del av det regnestykket.

Marineministeren fortsatte å vise til hvorfor Kina er særlig oppmerksomt på Norges viktige rolle i området, samt viktigheten av Kirkenes etterhvert som Kina begynner å sende mer gods tvers gjennom Arktis.

– Kina erkjenner nå viktigheten av Kirkenes, som sikrer et vestlig endepunkt for den nordlige sjørute, og de er der oppe og forsøker - igjen - å få folket i Nord-Norge på sin side.

Væpnede russiske isbrytere

Denne måneden advarte også kommandør over de amerikanske marinestyrkene i Europa og Afrika, admiral James G. Foggo III, om at alle burde være oppmerksomme på Russlands aktiviteter. Russland har «tatt en aggressiv tilnærming i Arktis».

Hvem setter raketter på isbrytere?
Admiral James G. Foggo III, Commander of the U.S. Naval Forces Europe and Africa

Han viste spesielt til den nyeste russiske isbryteren 'Ivan Papanin', som er en del av nordflåten og designet for å bære krysserraketter av typen Kalibr.

– Hvem setter raketter på isbrytere? spurte admiralen.

Ordinære isbrytere har bare lettere våpen. Fartøyet ligner den norske Svalbard-klassen, men er langt tyngre bevæpnet.

Admiralen bekreftet at nordområdene er viktig for de amerikanske marinestyrkene.

– Våre fellesoperasjoner med Storbritannia [i midten av mai] viser NATO-alliansens styrke, fleksibilitet og forpliktelse til fri navigering i alle arktiske og europeiske farvann.

Tilsvarende bekymringer ble også uttrykt av Murphy under amerikansk UD sin orientering for pressen i midten av mai. Han pekte på at Russland har opprettet en ny, arktisk kommando og brigader, oppgradert og bygd nye baser og rullebaner, samt utplassert moderne rakettforsvarssystemer i regionen.

– Dette går ut over forsvar av eget territorium. Det er designet delvis for å vise makt i Nord-Atlanteren for å hindre USA og Canada i å respondere og styrke seg dersom en krise skulle oppstå.

Russland kritiserer økt  NATO-aktivitet i Arktis

Russiske representanter svarte i sin tur på forrige ukes presseorientering fra amerikansk UD med å peke på økt NATO-aktivitet i regionen.

Det arktiske området er en sone hvor vi har en nasjonal interesse  
Yuri Shvytkin, leder av dumaens forsvarskomité

– Jeg vil bemerke at denne uttalelsen fra USA er et forsøk på å finne en unnskyldning til å utvide NATO sine militære ressurser i Arktis, noe vi allerede kan se, uttalte Juri Shvytkin, leder for den russiske dumaens forsvarskomité. I følge russiske representanter har NATO sin treningsaktivitet økt med 17 prosent de siste tre årene,  og etterretningsaktiviteten har økt med 15 prosent.

Lignende bekymringer ble tidligere i år uttrykt av Russlands utsending til Arktisk råd, Nikolai Korchunov.

– Selvfølgelig er vi skremt av den økende NATO-aktiviteten i Arktis. Vi står overfor et nytt fenomen der ikke-arktiske land i NATO vedtar arktiske strategier eller strategiske dokumenter for å rettferdiggjøre sitt militære nærvær i Arktis. Dette undergraver innsatsen for å bevare Arktis som et område med fred, stabilitet og konstruktivt samarbeid.

 

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord