Nord-Norge kan bli brukt som en brikke i et geopolitisk spill

Seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt mener retorikken til USAs marineminister Kenneth J. Braithwaite er problematisk. Foto: Amund Trellevik, High North News.

USA sin marineminister Kenneth J. Braithwaite advarer mot at Kina forsøker å vinne folket i Nord-Norge over på sin side. Seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt sier til High North News at befolkningen i Nord-Norge fort kan bli brukt som en brikke i et geopolitisk spill.

Representanter fra amerikansk UD kom nylig med sterke advarsler mot kinesiske og russiske forsøk på å utfordre vestlige alliertes interesser i nordområdene. 

– Kina erkjenner nå viktigheten av Kirkenes, som sikrer et vestlig endepunkt for den nordlige sjørute, og de er der oppe og forsøker - igjen - å få folket i Nord-Norge på sin side.

Dette sa USAs tidligere ambassadør til Norge, Kenneth J. Braithwaite i en høring nylig da han skulle bekreftes til stillingen som marineminster.

Kirkenes. Foto: Peter Bakkemo Danilov
Kirkenes fotografert i desember 2018 ved innflygning til Høybuktmoen lufthavn. Foto: Peter Bakkemo Danilov

Seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) sier at denne formen for retorikk er problematisk for Kirkenes og for Nord-Norge

– Det er problematisk hvis Nord-Norge igjen skal bli et slags objekt i kampen mellom stormaktene og hvis Oslo begynner å frykte for at lokale syn på Russland eller Kina ikke skal følge våre alliertes syn, sier hun til High North News

Wilhelmsen sier det er en enorm mistenksomhet mellom de store internasjonale aktørene. USA på den ene siden og Russland og Kina på den andre. 

Blir befolkningen i Nord-Norge brukt som en brikke i et geopolitisk spill?

– De kan fort bli det. Hvis noen i Nord-Norge har et annet, mer vennlig syn på Russland eller Kina, som skiller seg fra det som er anerkjent norsk politikk, eller det som er E-tjenestenes vurdering, kan de lett bli sett på og behandles som potensielle mål for russisk eller kinesisk misbruk. Dette mener jeg ikke er bra. Det minner om slik det var under den kalde krigen, hvor man var veldig skeptiske til folk i Finnmark, og spesielt de som hadde en sosialistisk overbevisning.

Dette minner om slik det var under den kalde krigen.
Julie Wilhelmsen, NUPI
Kenneth J. Braithwaite, USAs ambassadør til Norge var en av sju paneldeltakere.
Advarer mot Kina: USAs marineminister Kenneth J. Braithwaite advarer mot at Kina forsøker å vinne folket i Nord-Norge over på sin side. Foto: High North News.

Etter frigjøringen av Finnmark i 1944 var mange i fylket positivt innstilt til Russland. Norske myndigheter mente det var nødvendig å overvåke deler av befolkningen i Nord-Norge under den kalde krigen. USA var også opptatte av hva folk i Nord-Norge tenkte om sikkerhetspolitikk og Russland i perioden.

– De ble ikke bare utsatt for overvåkning, men ble sett på og tidvis omtalt som potensielle femtekolonnister i Norge. Denne typen retorikk hisser opp situasjonen og er problematisk for Norge som nasjon. 

– Vi har ytringsfrihet og meningsfrihet som vi må opprettholde. Hvis nordlendinger har en annen vurdering av Russland eller Kina er det ikke nødvendigvis fordi de er kjøpt og betalt av Kina eller Russland, det kan simpelthen være deres ærlige mening, som de har rett til å uttrykke. For å være en del av den alliansen vi er med i må Norge følge en linje som ofte er satt av andre. Slik er det å være et lite land i en mektig allianse, men vi må passe på så vi ikke presses på vårt demokrati og verdier. 

Hvordan kan dette være et demokratisk problem?

– Når det gjelder uttalelsen til Braithwaite så sier han implisitt at folk i Kirkenes kan være blåøyde og at de potensielt kan bli utnyttet av Russland eller Kina. Selv om vi må være veldig realistiske om Russland og Kina sine stormaktambisjoner, er slike uttalelser også en måte å sette munnkurv på mennesker i Nord-Norge på. Dette er svært uheldig i et demokrati.

Snakker Braithwaite over hodet på befolkningen i Nord-Norge?

–  Det vil jeg si at han gjør. Jeg er skeptisk til måten han omtaler folk i Nord-Norge på. Jeg håper at norske myndigheter har en mer selvstendig vurdering av hvordan situasjonen i Nord-Norge er og hva som er de virkelige utfordringene. De har jo all mulig informasjon og de har også all mulighet til å dele slike vurderinger med USA. Men dette er ikke lett, da ordene til Braithwaite veier mye og Norge ønsker å ha USA som sin nærmeste allierte.

Nøkkelord