Avviser at Kina er en trussel mot Arktis

Statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet mener ikke at Kina er en trussel mot NATO, som representanter fra USA hevder. Foto: Jonas Karlsbakk, Barentssekretariatet.

– Vi oppfatter ikke Kina som en trussel mot NATO, men alliansen må forholde seg også til Kinas økende rolle på den internasjonale arenaen, sier statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet.

Representanter fra det amerikanske utenriksdepartementet kom nylig med sterke advarsler mot kinesiske og russiske forsøk på å utfordre vestlige alliertes interesser i nordområdene.

– Kina erkjenner nå viktigheten av Kirkenes, som sikrer et vestlig endepunkt for den nordlige sjørute, og de er der oppe og forsøker - igjen - å få folket i Nord-Norge på sin side, sier USA sin tidligere ambassadør til Norge, Kenneth J. Braithwaite i en høring da han skulle bekreftes til stillingen som marineminister i USA.

Kenneth J. Braithwaite, USAs ambassadør til Norge var en av sju paneldeltakere.
Advarer mot Kina: USAs marineminister Kenneth J. Braithwaite advarer mot at Kina forsøker å vinne folket i Nord-Norge over på sin side. Foto: High North News.

Økende rivalisering

Statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet avviser imidlertid overfor High North News, at Kina representerer en trussel mot nordområdene.

– Vi ser tendenser til økende stormaktsrivalisering globalt. Arktis står imidlertid ikke sentralt i dette bildet. Kinesisk aktivitet i regionen er fremdeles begrenset. Nordområdene preges fortsatt av lavspenning og forutsigbarhet, sier Halvorsen.

– Men representanter fra amerikansk side beskylder kinesiske myndigheter for å innynde seg hos nordmenn, da spesielt i Kirkenes grunnet nordøstpassasjen. De kaller Kinas nærvær alarmerende. Er Kina er trussel mot NATO?

– Etter normaliseringen av de politiske relasjonene mellom Norge og Kina i 2016 har kinesisk interesse for samarbeid med nord-norske aktører økt. For UD er det viktig å ha nær kontakt med lokale myndigheter og andre aktører om dette for å sikre felles problemforståelse og en helhetlig norsk politikk i nordområdene, sier Halvorsen, og legger til;

– Vi oppfatter ikke Kina som en trussel mot NATO, men alliansen må forholde seg også til Kinas økende rolle på den internasjonale arenaen..

Interesse fra stormaktene

Etter hvert som Arktis blir mer tilgjengelig for sjøtrafikk, øker også stormaktenes interesser for regionen.

Kinesisk aktivitet i regionen er fremdeles begrenset.
Statssekretær Audun Halvorsen, Utenriksdepartementet

8. mai forlot krigsskip fra den amerikanske og den britiske marinen Barentshavet etter en ukelang øvelse i Arktis. Det var første gang siden midt på 80-tallet at amerikanske krigsskip seilte inn i Barentshavet. Målet var «maritime sikkerhetsoperasjoner».

Den russiske Nordflåten bekreftet tidligere at de følger med NATO-skipenes bevegelser. Norge deltok ikke i øvelsen i Barentshavet.

Les også:

Ønsker økt tilstedeværelse

I forbindelse med øvelsen sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til TV 2 at Norge ønsker økt alliert tilstedeværelse i norske nærområder velkommen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fnyser av kritikken fra Robert Mood og Julie Wilhelmsen. Foto: Svein-Arnt Eriksen/Nord universitet
Nedprioritert: - Denne gangen ble ikke øvelsen prioritert, sa utenriksminister Frank Bakke-Jensen til TV 2. Foto: Siri G. Tømmerbakke, High North News.

– Vi ønsker at norske styrker skal delta i denne typen aktivitet når den foregår utenfor Norge og det for øvrig er hensiktsmessig. Denne gangen ble det ikke prioritert, sa Frank Bakke-Jensen til TV 2 om hvorfor Norge ikke deltar, noe Halvorsen bekrefter:

– Norge har deltatt i en rekke øvelser og militære aktiviteter sammen med allierte utenfor Nord-Norge den senere tiden. Norge deltok imidlertid ikke i den amerikansk-britiske aktiviteten som beskrives i artikkelen i High North News. Den aktiviteten fant også sted utenfor norsk territorium, sier Halvorsen og forsikrer at norske myndigheter fremdeles utøver full suverenitet i hele Norge, både til lands og til vanns.

– NATO har ingen militærbaser i Norge. Joint Warfare Center på Jåttå utenfor Stavanger er en del av NATO sin kommandostruktur, men er ingen militærbase for NATO.

– På hvilken måte er den nye langtidsplanen for forsvaret rustet til å møte utfordringene som vi står overfor?

– Regjeringen har gjennom flere år økt investeringene i strategisk evne som vil styrke norsk og alliert sikkerhet. Dette gjelder særlig nye kampfly, maritime patruljefly og ubåter. Det legges også vekt på å øke Forsvarets evne til å planlegge for, ta imot og operere sammen med allierte styrker i nord, avslutter Audun Halvorsen.

Nøkkelord