– Det USA driver med nå er direkte i strid med det som er i Norges interesse

Mayor Rune Rafaelsen in the Sør-Varanger municipality is positive towards Russian and Chinese investments in the Arctic. Photo: The Norwegian Government
Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger kommune er positiv til russiske og kinesiske investeringer i Arktis. Foto: Regjeringen

Representanter fra amerikansk UD kom nylig med sterke advarsler mot kinesiske og russiske forsøk på å utfordre vestlige alliertes interesser i nordområdene. Rune Rafaelsen (Ap), ordfører i Sør-Varanger kommune mener Norge må utvikle en egen selvstendig nordområdepolitikk. 

– Kina erkjenner nå viktigheten av Kirkenes, som sikrer et vestlig endepunkt for den nordlige sjørute, og de er der oppe og forsøker - igjen - å få folket i Nord-Norge på sin side. Dette sa Kenneth J. Braithwaite nylig i en høring da han ble innsatt som marineminister i USA.

Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger kommune sier til High North News at det ikke er i Norges interesse å lytte til USA.

–  Det de sier er ahistorisk. Jeg håper det så snart som mulig skjer et skifte hos amerikanerne. Det de holder på med nå er ødeleggende, mener Rafaelsen.

Den nordlige sjørute

Rafaelsen mener det er i Norges interesse å inngå et samarbeid med Russland om transport langs den nordlige sjøruten

– På grunn av klimaendringer blir den Nordlige sjøruten farbar, antakeligvis hele året i løpet av 2040. Den største økonomiske utviklingen vil ikke være i Europa, den vil skje i Asia. Hvis en stor andel av handelen inn til Europa skal gå via Asia vil den beste, mest effektive og tryggeste måten å frakte varer og gods på være via den nordlige sjøruten, sier han.

Kart over den arktiske regionen som viser transportruter for Nordøstpassasje, Nordsjørute og Nordvestpassasje. Illustrasjon: Arctic Council / Wikimedia Commons
Jeg håper det så snart som mulig skjer et skifte hos amerikanerne

– Norge har et handlingsrom nå, hvor vi kan bestemme oss for å samarbeide med Russland. Russland har ingen interesse av å bare samarbeide med Kina, Japan og Sør-Korea. De er også interessert i europeisk samarbeid. Der vil Tyskland og Frankrike også spille en sentral rolle.

Innen år 2035 har den russiske regjeringen planlagt å bygge minst 40 arktiske fartøyer, oppgradere fire regionale flyplasser, konstruere jernbaner, havner og legge til rette for en betydelig utnyttelse av naturressurser i Arktis.

– Det USA driver med nå er direkte i strid med det som er i Norges interesse. Vi har bygd opp et godt samarbeid med Russland gjennom Barentssamarbeidet. Dette samarbeidet kommer til å bli enda viktigere i fremtiden, sier han.

– I kjølvannet av Covid-19 må vi få i gang internasjonalt samarbeid, og spesielt i Arktis. Det er i Norges interesse at vi får i gang en trygg og sikker transport fra Asia til Europa via den Nordlige sjøruten.

Sikkerhetspolitikk i Arktis

Hva tenker du om det sikkerhetspolitiske aspektet i alt dette?

– At det er farlig for oss å åpne for samarbeid og investeringer fra Russland og Asia er en feilslutning. Sikkerhetspolitisk er det i vår nasjonale interesse å åpne opp for dette. Det bidrar til å holde spenningen lav. 

Russland ruster også opp, og de holder nå på med en militarisering av Arktis. Hva tenker du om det?

– Jeg har ingen illusjoner om Russland. Vi må få i gang samtaler om nedrustning på begge sider. USA snakker nå om å prøvesprenge atomvåpen igjen. Dette er ikke en god utvikling.

– Det er svært viktig at Norge utvikler en selvstendig politikk innenfor NATO og ikke lytter til enkelte stemmer i USA. Det Braithwaite sier er ødeleggende for arktisk samarbeid og ødeleggende for handel mellom Europa og Asia.

At det er farlig for oss å åpne for samarbeid og investeringer fra Russland og Asia er en feilslutning

Burde man se kinesiske og russiske investeringer i Arktis gjennom en sikkerhetspolitisk linse?

– Dersom man skal få til en Nord-Norgebane helt opp til Kirkenes er det helt avgjørende at vi får gods transportert. Store deler av dette godset skal komme fra Asia. Da er realiseringen av en jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi helt avgjørende. Vi skal være glade for kinesiske investeringer. 

– Problemet er at norske myndigheter ikke ser mulighetene som ligger i en utbygging av en gigantisk internasjonal nordområdehavn i Kirkenes, kombinert med en jernbane. 

– Det er livsfarlig å kun lytte til amerikanerne. Den retorikken de holder på med nå skjerper kun motsetninger i Arktis. 

E-tjenesten mener Kina og Russland er de største truslene mot Norge. Hva tenker du om det?

– Det mener jeg er helt feil. Det finnes ingen fare for en russisk invasjon av Norge. Jeg er også uenig i at Kina er en trussel mot Norge. Vi må ikke la militære klustere verken i øst eller vest diktere politikken vår. Norsk utenrikspolitikk skal bestemmes av Stortinget og den norske regjeringen.

Also read

Nøkkelord