Samarbeid med allierte avgjørende for troverdig avskrekking, sier EUCOM-sjef

Sjefen for USAs europeiske kommando, luftforsvarsgeneral Tod D. Wolters, i Litauen under den offisielle overtakelsesseremonien for den baltiske overvåkningsstyrken. Wolters er også NATOs øverste militære leder for styrker i Europa (SACEUR). (Foto: USAs luftforsvar/Teknisk sersjant Matthew Plew).

– Øvelsene viser amerikansk forpliktelse til sine allierte og partnere og luftforsvarets troverdighet i å håndtere en mer usikker global sikkerhetssituasjon, sier kommandør for USAs europeiske felleskommando, Tod D. Wolters, om de amerikanske bombeflyene som for øyeblikket er utplassert i Norge.

– De russiske og kinesiske aktivitetene viser hvor viktig det er for EUCOM å komme sammen med våre allierte og partnere for å opprettholde troverdig avskrekking i Arktis og sikre at viktige sjøkabler for kommunikasjon forblir åpne gjennom å sikre området mellom Grønland, Island og Storbritannia.

Denne kommentaren kom fra luftforsvarsgeneral Tod D. Wolters, øverste militære sjef for USAs europeiske felleskommando EUCOM, da han onsdag talte på luftforsvarsforbundets symposium om krigføring i lufta.

Wolters nevnte at det å legge til rette for bærekraftig økonomisk utvikling, fostre samarbeid og sikre et stabilt og konfliktfritt Arktis styrker effektiviteten og evnen til å operere sammen, samtidig som det viser en sterk kollektiv vilje til å opprettholde en lovbasert orden.

EUCOM-sjefen la til at Russland og Kina like fullt fortsetter å militarisere området og søker «å etablere økonomiske fotfester for å få innflytelse over forvaltningen av området.»

Utplassering i Norge

– Vi befinner oss i en tid med global maktkamp. Å vinne i denne tiden sikrer at den globale maktkampen ikke blir til en global krig, sa Walters.

Han poengterte at amerikanske luftstyrker i Europa spiller en avgjørende rolle i å vise «kollektiv sterk vilje til og beredskap for å avskrekke våre motstandere og opprettholde fred».

Fire amerikanske B-1 bombefly og rundt 200 mannskaper fra Dyess Air Force i Texas er for tiden utplassert på Ørlandet i Norge for å øve sammen med norske styrker. Dette er første gang slike fly er stasjonert i Norge.

General Wolters sa utplasseringen styrker det langvarige partnerskapet mellom USA og Norge, og at oppdragene viser amerikansk forpliktelse til sine allierte og partnere og luftforsvarets troverdighet i å håndtere et mer usikkert globalt sikkerhetsmiljø.

– Det norske forsvaret er fullstendig avhengig av støtte fra allierte i tilfelle krise eller krig. Derfor vil denne treningen med USAs luftforsvar sørge for gode forhold for mottak av allierte og samarbeid også i fremtiden, sier det norske Forsvaret i en pressemelding.

Russland overvåker situasjonen

I en uttalelse på Facebook uttaler den russiske ambassaden i Norge følgende:

– Aktiveringen av fremmede militært nærvær i Norge og i nord, inkludert utplasseringen av B-1 bombeflyene bidrar generelt sett ikke til stabilitet. Vi vil fortsette å overvåke situasjonen og treffe tiltak for å forsvare sikkerheten for vårt land og regionen.

Les også

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på norsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord