Norge og Russland øver sammen i Barentshavet

Øvelse Barents 2021: Til øvelsen stilles det fra norsk side ressurser fra Kystradioen, Kystvakten, 330- og 333-skvadronene, Avinor, Forsvarets Operative Hovedkvarter, Flytrafikktjenesten. (Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret). 

Norske og russiske beredskapsressurser skal øve sammen i Barentshavet om sjøredning og oljeforurensning.

Saken er oppdatert

Onsdag denne uken vil norske og russiske beredskapsstyrker øve sammen i Øvelse Barents, som har blitt gjennomført årlig i mer enn 20 år, med noen få unntak.

Øvelsen er lagt til Ytre Varangerfjord i et område mellom Norge og Russland der partene skal øve på søk og redning, samt bekjempelse av oljeforurensing. 

– Samarbeidet mellom Russland og Norge om beredskapsressursene innen oljevern og søk og redning i Barentsregionen er meget godt, ikke minst også på tvers av ulike etater mellom og innenfor landegrensene. Det har vært ett vellykket samarbeid og samspill i over 20 år, som nå nærmest har blitt en tradisjon, og det utvikles stadig, sier talsperson i Luftforsvaret, major Stian Roen, til High North News. 

Han legger til at målet er å trygge de som er i Barentshavet. Dersom det skjer en hendelse kan de være trygge på at ressurser både på russisk og norsk side vil samarbeide effektivt sammen.

Redningssentralen i Murmansk (MRCC) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS N-N) vil sammen koordinere delen som omfatter søk og redning. Oljeforurensningsdelen koordineres mellom Marine Rescue Service (MRS) i Russland og Kystverket i Norge.

"Det er i begge land et felles ønske og interesse om å få avviklet en slik øvelse årlig og det er i løpet av disse årene utviklet gode faglige og personlige relasjoner mellom aktørene. Den økende aktiviteten og ferdselen med sjøgående fartøy i nordlige områder gjør det spesielt viktig å øve og trene på samarbeid i området. Dette for å videreutvikle og forbedre den internasjonale koordineringen av maritime hendelser i Barentshavområdet og oppfylle intensjonen i avtalene - å sikre at vi har kapasitet, evne og vilje til i samarbeid å gjennomføre søk- og redningsoperasjoner samt bekjempe oljeutslipp," heter det i en pressemelding. 

Fra russisk side deltar Nordflåten, Kystvakten, føderale søk og redningsinstitusjoner innen luftfart samt flytrafikkontrollen i Murmansk. Fra norsk side stilles ressurser fra Kystradioen, Kystvakten, 330- og 333-skvadronene, Avinor, Forsvarets Operative Hovedkvarter, Flytrafikktjenesten og Redningsselskapet.

Rundt 200 personer totalt fordelt på land, sjøen og i lufta deltar i øvelsen, forteller Roen. 

Coronarestriksjoner

Restriksjonene som følge av koronapandemien gjør at det i år vil bli begrenset ekstern deltakelse og heller ingen utveksling av personell mellom fartøy, opplyses det. 

På grunn av koronapandemien ble øvelsen i fjor kansellert og det var også knyttet usikkerhet til om årets øvelse kunne gjennomføres.

Les også

Nøkkelord