Arne O. Holm mener Arktisk Råd uten Russland: En spydspiss for demokrati og ytringsfrihet?

Den russiske presidenten Vladimir Putin
Med Russland ute av samarbeidet i Arktis ligner The Arctic 7 et forsvarsverk for demokrati og ytringsfrihet. (Foto: Kremlin.ru)

Kommentar: The Arctic 7. Vi kan like gjerne lære oss navnet med en gang. Samarbeidet mellom åtte arktiske stater er redusert til sju. Arktisk Råd er historie etter at Russland invaderte Ukraina. Så gjenstår spørsmålet om hva det nye forumet kan og bør gjøre.

Bak beslutningen om å fortsette samarbeidet står USA, Canada, Island, Danmark, Sverige, Finland og Norge. Bare drøyt tre måneder etter det nødvendige sammenbruddet i den internasjonale organisasjonen, er et nytt forum etablert.

Det er en klok og riktig avgjørelse.

Dirigerer ikke Arktis

Russland har makt til å invadere et naboland, men verken kan eller skal ha makt til å dirigere et nødvendig samarbeid om søk og redning, klima og urfolk, for å nevne noen av samarbeidsflatene som lå under Arktisk Råd.

Meningen er å videreføre oppgaver særlig innen forskning, som ikke inkluderer Russland.

Rådets mer synlige og helt sentrale posisjon som en møteplass for arktiske utenriksministre opphører. Det er forståelig, men svært beklagelig. Arktisk Råd som seiglivet møteplass mellom ikke minst USA og Russland har vært viktig fordi så mange andre internasjonale møteplasser er revet i stykker de siste årene.

Ser man på de gjenværende arktiske statene, de som er nevnt ovenfor, har de mer til felles enn å ha sine nasjonale grenser vendt mot Arktis.

Demokrati og ytringsfrihet

Seks av landene ligger helt i tet på Economists indeks over demokrati.

Landene har mer til felles en grensa mot Arktis

De samme landene finner vi igjen på topp når det lages anerkjent, internasjonal statistikk over presse- og ytringsfrihet.

Det er mer eksklusivt enn det ved første øyekast kan se ut som. Tar jeg med at Economist bare anerkjenner 22 av verdens land som demokratiske, og at organisasjonen Reportere uten grenser mener at bare 26 av 180 land har full pressefrihet, bør plasseringene gjøre inntrykk.

USA er det eneste av de syv som verken har full pressefrihet eller et ekte demokrati, men som likevel scorer høyt på disse statistikkene.

Russland, den åttende arktiske staten ligger definitivt i den andre enden av skalaen, og vil etter invasjonen bli målt som et av verdens verste land både når det gjelder demokrati, presse- og ytringsfrihet.

Helt i toppen av demokratiskalaen

Med Russland ute av det arktiske samarbeidet er The Arctic 7 særdeles godt rustet til å ta både sin forskning og sitt politiske engasjement et steg videre. I likhet med energi- og matmangel, er også demokrati og ytringsfrihet en internasjonal mangelvare.

Nye oppgaver

Arktis, selv om USA stritter imot, er en global stormakt, og ingen dverg, på alle fire områdene.

Når Arctic 7 har talt opp hvilke prosjekter som kan løftes videre uten russisk medvirkning, vil det være kapasitet til å sette i gang nye.

Samarbeid og demokrati og ytringsfrihet vil også kunne være en god ballast å ta med seg dersom verden en gang i framtida måtte være klar til på nytt å samarbeide med Russland.

Mer fra Arne O. Holm

Nøkkelord