Alt klart for overgang fra kull til diesel i Longyearbyen

Longyear energiverk
Longyear energiverk er Norges eneste kullkraftverk i drift og legges ned i 2023. (Foto: Longyearbyen lokalstyre)

Overgangen fra kull til diesel skal skje i månedsskiftet oktober/november, så snart tankanlegget i Longyearbyen er fylt med vinterdiesel.

English version

Longyearbyen lokalstyre har behandlet og godkjent planen fra Svalbard energi om overgang fra kull til diesel, i lokalstyremøtet som fant sted 19. september.

Etter mer enn 100 år med kullkraft, skal Longyearbyen nå gå over til å produsere strøm og varme ved hjelp av diesel.

Overgangen skal skje i månedsskiftet oktober/november, så snart tankanlegget i Longyearbyen er fylt med såkalt «vinterdiesel».

Løsningen er ment å være midlertidig, inntil man finner mer bærekraftige alternativer som ivaretar forsyningssikkerheten til en akseptabel kostnad.

I tråd med klimamålene

Tidligere i år vedtok Longyearbyen lokalstyre en ny energiplan. Regjeringens premisser for planen er at fornybar energi skal fases inn raskest mulig med mål om at fornybare løsninger skal utgjøre hovedforsyningen. Energiforsyningen skal være i tråd med, og støtte opp under klimamålene til Norge for 2030 og 2050.

Helt slutt for Gruve 7 i 2025

Målsettingen er at den nye løsningen skal:

  • opprettholde forsyningssikkerhet for kraft og varme
  • være kostnadseffektiv (gir akseptable kostnader for kundene)
  • gradvis fase inn fornybare energikilder så raskt som mulig med målsetting om at fornybare løsninger skal utgjøre hovedforsyning
  • ivareta hensynet til sårbar natur.

Overgangen til diesel er ifølge Svalbard energi forventet å koste 212 millioner kroner.

Slutt på kull

Da Longyearbyen lokalstyre bestemte seg for å gå fra kull til en mellomløsning på diesel fra høsten 2023, vedtok Store Norske Spitsbergen Kulkompani opprinnelig at Gruve 7 skulle legges ned innen november i år.

Men den endrede verdenssituasjonen etter krigen i Ukraina førte til økt etterspørsel og økte priser på kull. Store Norske valgte derfor å forlenge driften av Gruve 7 til sommeren 2025 for blant annet å fungere som en backup-plan for energiforsyning til Longyearbyen. Men så er det helt slutt.

Longyearbyen lokalstyremøte_skjermdump.
Et tidligere møte i Longyearbyen lokalstyre. (Skjermdump)

Store Norske har levert inn forslag til Miljødirektoratet om avslutning av Gruve 7. Forslaget ligner på jobben som ble gjort med gruva Svea Nord, hvor alt av utstyr, plast og oljeprodukter ble fjernet. Det vil ta et års å tømme Gruve 7. Arbeidet skal etter planen starte sommeren 2025 og være ferdig våren 2026, før vannet kommer inn.

Forslaget som ble vedtatt ser slik ut:

  • Lokalstyret godkjenner Svalbard energi AS sin «Plan for overgang til diesel».
  • Lokalstyret går i dialog med staten for å sikre en medfinansiering som gir en akseptabel energipris for innbyggerne og næringslivet i Longyearbyen.
  • Lokalstyret må jobbe for at staten synliggjør dette i statsbudsjettet for 2024 eller senest i revidert statsbudsjett.
  • Arbeidet med innfasing av fornybar energi intensiveres uten at dette gir økte gebyrer for forbrukerne.
  • Svalbard energi bes holde lokalstyret informert om testperioden i de kommende lokalstyremøter, frem til dieselløsningen anses endelig.

Overgangen fra kull til diesel innebærer en nedbemanning i Svalbard energi på 13 personer innen juni neste år.

Sårbart samfunn

I energiplanen kommer det fram at det vil være Svalbard energi som får ansvar for innkjøp av diesel. Enten via det åpne markedet eller via avtaler med drivstoffleverandører på fastlandet eller via tankskip og rederier.

Med overgang til diesel blir Svalbard-samfunnet mer sårbar i tilfelle noe skjer med tilgangen på drivstoff.

Svalbard energi sin risikoanalyse peker på både transport av diesel til Svalbard og lager og distribusjon i Longyearbyen som sårbarheter.

Svalbard har ikke en egen lov eller krav som om forsyningssikkerhet - tilsvarende energiloven eller kraftberedskapsloven - som kan brukes til å tallfeste krav til beredskapsvolumer eller kvaliteter. Energiselskapet må derfor forholde seg til de sikkerhetspolitiske vurderingene og anbefalingene som til enhver tid foreligger.

Oppstår det en uønsket hendelse, kan det bli nødvendig å redusere energiforbruket i Longyearbyen for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Les også:

Nøkkelord