Svalbard tar første steg mot utslippsfritt samfunn

Longyear energiverk
Longyear energiverk er Norges eneste kullkraftverk i drift og legges ned i 2023. (Foto: Longyearbyen lokalstyre)

Longyearbyen har gått til anskaffelse av et gigantbatteri i byens første steg mot utslippsfri energiforsyning. I dag er byens befolkning avhengig av Norges eneste gjenværende kullkraftverk.

Med kjøp av et gigantbatteri starter Longyearbyen lokalstyre nå på arbeidet med å bli et fullverdig nullutslippssamfunn. Batteriet, som blir ett av de største i Skandinavia, skal gi bedre forsyningssikkerhet, bidra til lavere driftsutgifter, redusere klimautslipp og legge til rette for fremtidens utslippsfrie energiforsyning på Svalbard.

Det skriver Longyearbyen lokalstyre i en pressemelding.

Batterisystemet er satt sammen av seks containere og har en effekt på seks megawatt. Lagringskapasiteten er nok til å drifte byens strømforsyning i over en time. Det er langt mer tid enn det tar å starte dieselgeneratorene som i dag utgjør reservekraften til kullkraftverket. Samtidig er systemet en overgangsløsning frem til energiforsyningen blir helt fornybar.

Batteriet leveres av det franske batteriselskapet SAFT. Monteringen begynner allerede til sommeren og batteriløsningen skal være i full drift i 2023.

Batteri Saft
Batterisystemet er satt sammen av seks containere på seks meter (20-fot). Batterileveransen til Longyearbyen vil være den største arktiske leveransen hittil. Systemet har en effekt på seks megawatt (MW) og kan lagre sju megawatttimer (MWh). (Foto: Saft)
Batterisystemet er satt sammen av seks containere på seks meter (20-fot). Batterileveransen til Longyearbyen vil være den største arktiske leveransen hittil. Systemet har en effekt på seks megawatt (MW) og kan lagre sju megawatttimer (MWh). (Foto: Saft)

Sårbar i kulden

– I den arktiske kulden er vi helt avhengige av sikker energiforsyning. Samtidig merker vi godt klimaendringene fra år til år. Vi er derfor klare til å gjøre vår del av jobben for å kutte utslippene, samtidig som vi får på plass en fremtidsrettet og sikker energiforsyning med det nye batteriet, sier Morten Dyrstad, sektorsjef teknisk i Longyearbyen lokalstyre.

Innkjøpet av batteriet er grundig utredet og markerer starten på innfasingen av ny utslippsfri energiproduksjon på Svalbard.

– For Longyearbyen lokalstyre markerer batterikjøpet starten på et viktig byggeprosjekt, samtidig som vi nå igangsetter arbeidet med å lage en ny energiplan. Batteriet blir en viktig brikke i arbeidet med å få på plass en ny og fornybar energiløsning for Svalbard, sier Joachim Karlsen, prosjektleder for energiomstilling i Longyearbyen lokalstyre.

Prosjektleder for energiomstilling i Longyearbyen, Joachim Karlsen.
Prosjektleder for energiomstilling, Joachim Karlsen, starter nå på arbeidet med å lage en ny energiplan. Batteriet blir en viktig brikke i arbeidet med å få på plass en ny og fornybar energiløsning for Svalbard. (Foto: Longyearbyen lokalstyre)
Prosjektleder for energiomstilling, Joachim Karlsen, starter nå på arbeidet med å lage en ny energiplan. Batteriet blir en viktig brikke i arbeidet med å få på plass en ny og fornybar energiløsning for Svalbard. (Foto: Longyearbyen lokalstyre)

Stor overføringsverdi

Lokalstyret mener at prosjektet har stor overføringsverdi til fastlandet.

– I Longyearbyen lokalstyre er vi opptatt av å dele våre erfaringer med andre. Vår fremtidige erfaring med bruk av batteriet og arbeidet vi nå skal gjøre for å omstille energiforsyningen på Svalbard får stor overføringsverdi til fastlandet, sier Karlsen.

Longyearbyen lokalstyre vedtok høsten 2021 at kullkraftverket skal stenges senest høsten 2023. Longyearbyen lokalstyre utarbeider en plan for ny og fornybar energiløsning. I mellomtiden vil dagens dieselbaserte reservekraftverk fungere som overgangsløsning inntil nytt energisystem er på plass.

100 prosent kutt

Overgangen fra kull til diesel vil kutte CO2-utslippene med rundt 50 prosent, men på sikt har Longyearbyen lokalstyre et mål om å kutte klimautslippene fullstendig.

Enova bidrar med økonomisk støtte til prosjektet og Longyearbyen lokalstyre har innledet et samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard, UNIS, som skal sikre opparbeidelse av kunnskap og kunnskapsspredning.

Det er i dag to kullkraftverk på Svalbard; et i Longyearbyen og et russiske i Barentsburg

Les også:

Nøkkelord