Planleggingen av arktisk jernbane til Kirkenes er igang

En arktisk jernbane vil by på økte muligheter for selskaper og investorer i nordområdene. (Illustrasjon: Arctic Corridor)
Det finske transportverket har sammen med norske jernbanemyndigheter startet et forstudie for å utforske muligheten for en arktisk jernbane. – Ruten burde gå mellom Rovaniemi og Kirkenes, sier ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger.


Det finske transportverket har sammen med norske jernbanemyndigheter startet et forstudie for å utforske muligheten for å bygge en arktisk jernbane. – Ruten burde gå mellom Rovaniemi og Kirkenes, sier ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger.

- Vi har begynt reguleringen av landområdene i Nordre Lappland fylke. Regional arealbruksplanlegging i Finland definerer områder som er viktige for vekst i regionen, og det vil ta 3-4 år å fullføre reguleringsprosessen, sier utviklingsdirektør Timo Lohi,  i Nordre Lappland fylke i Finland.

Å definere traséen som en arktisk jernbane – the Arctic Railway – skal ha mot Kirkenes er kanskje det mest omfattende prosjektet i denne prosessen, sier Lohi. Prosjektet er beregnet å skulle være ferdig innen utløpet av 2019.

- Vi vil undersøke 2-3 ulike trasévalg mot Kirkenes, via Neiden, via Pasvik, og sammenligne dem med hverandre. Vi må også utarbeide en kostnadsanalyse. I tillegg trenger vi flere delstudier i denne prosessen, som for eksempel konsekvensene for transportsystemet, industrien, gruveindustrien, turisme, folk, samisk kultur, reindriftsnæringa og naturen, sier Lohi.

Flere av disse byr på utfordringer.

- Utfordringene våre ligger særlig i forholdet til samisk kultur, reindrifta og naturen. Er det mulig å finne en trasé som er gjennomførbar og som har så få negative konsekvenser som mulig? Hva vil et slikt trasévalg koste, spør Lohi.

Foreløpige resultater for trasévalg forventes å foreligge våren 2018.

Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger mener det er nødvendig å velge en trasé for den kommende jernbanen. I følge ham burde den gå mellom Rovaniemi og Kirkenes. (Foto: Thomas Nilsen)
Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger mener det er nødvendig å velge en trasé for den kommende jernbanen. I følge ham burde den gå mellom Rovaniemi og Kirkenes. (Foto: Thomas Nilsen)


Felles mulighetsstudie

I tillegg til den finske arealplanleggingen, er nå Finland og Norge igang med en felles mulighetsstudie hvor de undersøker blant annet lønnsomheten for en arktisk jernbanelinje. 

- Denne studien vil være klar innen slutten av februar 2018, sier Lohi.

Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger bekrefter at jernbaneprosjektet er i gang.

- Jeg skal møte samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen og statssekretær Tom Cato Karlsen 29. september for å løfte dette prosjektet. Hvis Norge skal ha en ledende rolle i transport i fremtidens Arktis, er vi nødt til å være med på dette. Vi må avslutte gamle diskusjoner om hvor jernbanen skal gå og bestemme oss for en trasé. Ruten burde gå mellom Rovaniemi og  Kirkenes, sier Rafaelsen.

Rafaelsen er glad for at det felles mulighetsstudiet nå er i gang og sier det er viktig at Norge engasjerer seg i stedet for å la Finland og EU lede det hele.

- Norge har aldri tatt initiativ til ny infrastruktur i sine nordområder. Nå som Finland skaper denne muligheten i nord, må vi gripe den og være med, sier ordføreren.

Utfordringer

I følge Rafaelsen vil det alltid være utfordringer knyttet til å anlegge infrastruktur i øde områder med urbefolkning og deres aktiviteter.

- Vi kan ikke se bort fra at all utbygging av infrastruktur har sine ulemper. Men hvis vi ønsker aktivitet i nord, må vi gjøre noe nå. Vi kan anlegge krysningsområder for reinsdyr og ta hensyn til reindriftsnæringas interesser, for eksempel. Men denne jernbanen representerer en enestående mulighet hvis vi ønsker dynamiske forhold i nordområdene. Det vil koste, men det koster å anlegge enhver jernbane. Bergensbanen var heller ikke lønnsom da den startet opp, sier Rafaelsen.FAKTA:

  • Arctic Corridor-prosjektet lanserer ny global logistikkrute og arktisk jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes
  • Northern Sea Route tilbyr et 40 % raskere alternativ for transport mellom Asia og Europa sammenlignet med ruten gjennom Suezkanalen. De viktigste pådriverne er olje- og gassprosjekter i Barentsregionen, gruveindustrien i Lappland og turisme.
  • Arctic Corridor-prosjektet gir store nye muligheter for næringslivet i Arktis

Kilde: Arctic CorridorFAKTA:

Transportpotensiale for en arktisk jernbane 2020-2030:

  • Olje- og gassindustrien (Barentshavet, nordvestlige Sibir, norske kystområder
  • Gruveindustrien (Russland, Norge og i økende grad også Finland)
  • Skogsindustrien (nordlige Finland, nordvestlige Russland)
  • Fiskeindustrien (Nord-Norge, Murmansk)
  • Turisme (Saariselkä, Pyhä-Luosto, Levi, Ylläs)
Kilde: Arctic Corridor
En arktisk jernbane vil by på økte muligheter for selskaper og investorer i nordområdene. (Illustrasjon: Arctic Corridor)
En arktisk jernbane vil by på økte muligheter for selskaper og investorer i nordområdene. (Illustrasjon: Arctic Corridor)

Tags