Ville ikke svare på om Russland bør inviteres tilbake til arktiske sikkerhetsfora

– Vårt samarbeid i nord har alltid vært verdifullt. Vi har et velutviklet samarbeid med Russland om søk og redning, om kystvakten og om grensekontroll, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. (Skjermdump: High North News)

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide ville ikke svare direkte på spørsmålet om hvorvidt Russland bør bli invitert tilbake inn i arktiske sikkerhetsfora.

På den tredje dagen av Arctic Frontiers-konferansen ble det holdt et digitalt pressemøte med den norske utenriksministeren, Ine Eriksen Søreide.

Russland og arktiske sikkerhetsfora

En fersk rapport fra den amerikanske marinens krigsakademi (U.S. Naval War College, NWC) ser på tiltak for å forbedre sikkerhetsdialogen i Nordområdene.

I rapporten uttaler forfatterne, professor Lars Saunes og førsteamanuensis Walter Berbrick, ved NWC at selv om Arktis i stadig sterkere grad kjennetegnes av militær opprustning og militært nærvær, er sikkerhetsdialogen og samarbeid mellom Vesten og Russland begrenset.

Forfatterne av rapporten foreslår at møter med Russland gjennom de arktiske forsvarssjefenes forum burde gjenopprettes for å øke gjennomsiktigheten og bygge tillit for å forhindre sikkerhetsutfordringer som kommer fra feil oppfatninger eller misforståelser.

High North News spurte utenriksministeren om en kommentar til rapportens konklusjoner. Hun svarte ikke direkte, men henviste til Forsvarsdepartementet for et mer detaljert svar.

Søreide kom med eksempler på andre og mer vellykkede former for samarbeid med Russland:

– Vårt samarbeid i nord har alltid vært verdifullt. Vi har et velutviklet samarbeid med Russland om søk og redning, om kystvakten og om grensekontroll. Det er også en åpen kommunikasjonslinje mellom Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø og den russiske Nordflåten. Det har vært en grunnleggende og viktig del av vår politikk og har blitt opprettholdt selv om vi suspenderte det militære samarbeidet med Russland i 2014.

Endret politikk med Joe Biden

Da hun ble spurt om hvordan forholdet mellom Norge og USA vil forandre seg med Joe Biden som president sammenlignet med Trump-perioden sa ministeren til High North News at forholdet vil bli mer forutsigbart.

– Vi venter ikke noen store endringer i noen av de store utenrikspolitiske spørsmålene, som for eksempel USAs villighet til å konfrontere Kina på ulike temaer, sa Søreide og la til:

– Men vi ser allerede noen endringer i politikken, som det at USA har gått med i Parisavtalen igjen, ikke trekker seg fra WHO, og også – selvfølgelig – fokus på det transatlantiske forholdet og styrkingen av transatlantiske relasjoner. Det er også i vår interesse. Vi forutser ikke nødvendigvis store endringer i politikken, men kanskje heller en annen tone og også en annerledes vektlegging av ulike områder.

Ministeren sa til avslutning at det er behov for amerikansk lederskap i en rekke internasjonale spørsmål.

Les også

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Nøkkelord