Vil ha økt satsing på kritisk infrastruktur i Narvik: Dobbeltspor på Ofotbanen må prioriteres

Gruppeledere på Nordland fylkesting
Gruppeledere på Fylkestinget: Fra venstre Kim Haugan Schei (Sp) , Cecile Hegge (V) Stig Tore Skogsholm (H) og Rune Østergren (FrP). (Foto: Trond-Erlend Willassen).

Posisjonen i Nordland fylkesting ønsker økte investeringer i kritisk infrastruktur i Narvik og Ofoten, og oppfordrer regjering og storting å prioritere dobbeltspor på Ofotbanen. 

– Jeg vil påstå at Ofotbanen allerede var den viktigste jernbanestrekningen i Norge før Sverige og Finland gikk inn i NATO. Nå er den suverent viktigst, for nå handler det ikke «bare» om næring, men om sikkerhet og beredskap. Dette er argumenter det ikke kan være mulig å overse, spesielt etter at regjeringen har lansert en meget ekspansiv langtidsplan for Forsvaret.

Det sier Høyres gruppeleder Stig Tore Skogsholm ved Nordland fylkesting i en pressemelding. Sammen med gruppelederne på Fylkestinget fra Senterpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet understreker Skogsholm viktigheten av økt satsing på kritisk infrastruktur i Narvik og Ofotregionen.

En viktig rolle

Denne samferdselsatsingen handler først og fremst om dobbeltspor på Ofotbanen og E6 tunnel Narvik sentrum. 

– Utenfor Nordland er det altfor liten forståelse for viktigheten av Ofotbanen, hvilke godsmengder som fraktes her, og dens rolle med tanke på industri og næringsliv, livsviktige forsyninger og forsvar av Norge, poengterer Senterpartiets Kim Haugan Schei.

Nødvendig med dobbeltspor

Økt investering i kritisk infrastruktur i Ofotregionen nødvendig både for næringslivet og å sikre effektiv mobilisering og støtte til Forsvaret og våre allierte, sier gruppeleder i Nordland FrP Rune Østergren, som påpeker at Ofotbanen og Narviktunnelen henger sammen og er kritiske i et beredskapsperspektiv.

– Dobbeltspor har vært tema «av og på» gjennom alt for lange tider. all den tid flere krysnings-spor er et tiltak som har midlertidig effekt, er det ikke til å komme unna at dobbeltspor er det vi trenger og må ha, legger han til.

I en uttalelse fremmet av Østergren understreker han blant annet at næringsliv og vekst med stort potensiale for nordområdene, avhenger av pålitelig infrastruktur og at flaskehalsene løses innen samferdsel.

Fremover skriver at uttalelsen ennå ikke er vedtatt, men Østergren sier til avisa at nesten alle partiene har signert den som medforslagsstillere.

Fylkestinget er nå samlet i Svolvær og fylkestingmøtet avsluttes i dag.

Ofotbanen/Malmbanen

  • Strekker seg fra Narvik i Nord-Norge til Boden i Nord-Sverige, med forlenging til Luleå (omkring 50 mil)
  • Sentral for både persontrafikk, godstrafikk og malmtransport 
  • Enkeltsporet, som vil si at den er svært følsom for avsporing
  • Preget av lav kapasitet og overbelastning
  • I vinter har det vært to større avsporinger på linja som førte til et stopp for trafikk i om lag to måneder

Les også

Nøkkelord