High Noon: VIDEO: Motstandsdyktighet i nord – er vi forberedte på det vi har i vente?

Debattrekken High Noon ledes som før av Arne. O. Holm, redaktør i High North News, og tar for seg aktuelle tema knyttet til livet i nord. Ulike stemmer fra kunst og kultur, forskning, journalistikk og andre deler av samfunnslivet bidrar med kunnskap og refleksjoner. (Video: Audionor)

Harstad (High North News): Den islandske forfatteren Jón Kalman Stefánsson blir med i debatten om vår felles motstandsdyktighet under Festspillene i Nord-Norge.

Med klimaendringer blir Arktis stadig varmere – og naturkreftene vi kjenner på mer voldsomme og inngripende. Samtidig er verden vi lever i urolig, og det er krig i Europa.

Er vi klare til å ta grep for å øke vår beredskap og motstandskraft i møte med ei uforutsigbar framtid? Hva betyr det – og hvordan vil det påvirke våre liv?

Forfatter Jón Kalman Stefánsson bidrar som hovedgjest i samtale med Arne O. Holm, redaktør i High North News. 

Samtalen etterfølges av en paneldebatt med følgende deltakere: 

  • Sigríður Hagalín Björnsdóttir, forfatter og journalist i RÚV, Islands rikskringkaster
  • Aslat Simma, reindriftsutøver i Karesuando og representant i Sametinget på svensk side av Sápmi  
  • Gunhild Hoogensen Gjørv, professor i sikkerhet og geopolitikk ved UiT Norges arktiske universitet
  • Brigader Terje Bruøygard, sjef for Brigade Nord

Debatten inkluderer også et musikalsk innslag ved Sondre Närva Pettersen, norsk-samisk-kvensk musiker og komponist. 

Debattrekken

High Noon-debattene kan følges direkte fra kl. 11.30 på kafé Prandium ved UiTs campus i Harstad. Dette er åpne arrangementer som det er gratis å delta på. 

Debattene strømmes også live på High North News. De kan dessuten sees i opptak.

Se også:

Nøkkelord