Arne O. Holm mener Valget i Nederland: Et sjokk for europeiske demokrati

Geert Wilders
Valgseieren til høyre-radikale Geert Wilders kom som et sjokk på de etablerte politiske partiene. (Foto: Rijksoverheid/Phil Nijhuis)

Kommentar: Valget i Nederland har sendt sjokkbølger gjennom Europa. I et tradisjonelt sett liberalt og demokratisk land har velgerne flokket seg rundt den høyre-ekstreme Geert Wilders. Det viser hvor skjørt det europeiske demokratiet er.

Etter å ha vært holdt utenfor enhver regjeringskonstellasjon kan den ekstreme høyrepolitikeren Geert Wilder, som representerer Freedom Party, ende opp som statsminister i Nederland.

I så fall har Europa fått en ny Donald Trump, og Nederland føyer seg inn i et voksende antall europeiske land på vei bort fra tradisjonelle demokratiske og liberale verdier.

Anti-demokrati

Wilders politiske plattform handler om anti-EU, anti-muslimer og anti-migrasjon. Han vil ha Nederland ut av EU, og redusere og kanskje til og med stoppe hjelpen til Ukrainas forsvarskamp mot Russland.

Wilder hylles etter valgseieren av høyrepopulistiske partiet over hele Europa, partier som vil ut av EU og mer eller mindre også ut av Ukraina.

I tur og orden står franske Marine Le Pen, den ungarske statsministeren Viktor Orban, Alice Weidel fra «Alternative for Germany», Matteo Salvini, leder for det italienske anti-flyktningepartiet «League Party», belgiske Tom Van Griecken, leder for det høyre-ekstreme «Vlaams Belang Party» og Harald Vilimsky fra det østeriske «Freedom Party» fram for å hylle Geert Wilders valgseier.

Valget er skremmende av mange grunner.

Valget i Nederland er skremmende av mange grunner, men også fordi få om noen så det komme. På Economists liste over demokratiske land, har Nederland tradisjonelt sett alltid vært blant de eksklusive topp ti-land. Det er en indeks som måler mer enn retten til frie valg.

Undergrave tilliten

Wilders kanskje viktigste aktivum er evnen til å undergrave tilliten til sittende regjeringer og etablerte politiske system.

Her følger han en oppskrift som i følge meningsmålinger kan bringe Donald Trump tilbake i presidentstolen i USA. Trump har i de siste ukene basert det meste av sin valgkamp på en varslet hevn overs sine politiske motstandere dersom han vinner valget. Han skal etter eget utsagn «luke ut venstreradikale skadedyr innenfor landegrensene».

Etter hvert som tradisjonelle vestlige demokrati slår sprekker og høyre-radikale krefter vinner valg, blir spørsmålet hvordan denne voksende bølgen kan stoppes.

Eller sagt på en annen måte: Hvordan skal tradisjonelle demokrati forvalte den tilliten velgerne har gitt dem gjennom demokratiske valg?

Også i Norge utfordres tilliten mellom folket og den politiske ledelse.

Når et ekstremt høyreradikalt parti vinner valget i Nederland, tilsynelatende uten at noen så det komme, står de fleste demokratier ganske hjelpeløse tilbake.

I Norge, som ligger helt i toppen på alle demokratimålinger, utfordres tilliten mellom velgere og politikere gjennom grove brudd på habilitetsregler, jakt på rikdom gjennom spektakulære aksjekjøp blant både statsråder og regjeringsmedlemmers familie, lovstridige reiseregninger og grov utnyttelse av materielle goder forbeholdt våre politiske tillitsmenn.

Vet ikke effekten

Dette er tillitsbrudd vi fortsatt ikke vet effekten av. Vi insisterer på at vårt demokrati er sterkt nok til å tåle statsministerkandidater med ektefeller som gjennom utstrakt finansakrobatikk har lagt ut den ene habilitetsfellen etter den andre.

Forhåpentligvis har de rett de som likevel insisterer på at en slik bakgrunn skaper ledere til det beste for landet.

Valget i Nederland er alvorlig påminnelse om at velgere brått og uventet kan reise seg i opposisjon mot de etablerte partiene, og fra nærmest intet flytte inn på statsministerens kontor.

Ikke fordi det er dette velgerne vil. Til det er oppslutningen til Geert Wilders parti for lav. Men «Freedom Party» er det største partiet etter valget, og tilliten til demokratiet vil neppe øke dersom han holdes utenfor regjeringskontorene.

Mer fra Arne O. Holm:

Nøkkelord