UD vil redusere miljørisiko i arktiske farvann

Utenriksdepartementet gir 14,3 millioner kroner i støtte til prosjekt for å redusere miljørisiko ved olje- og gassvirksomhet i nordlige havområder.

 

Utenriksdepartementet gir 14,3 millioner kroner i støtte til prosjekt for å redusere miljørisiko ved olje- og gassvirksomhet i nordlige havområder.

 - Det er av stor betydning å redusere påvirkningen fra menneskelig aktivitet på det marine miljøet i Arktis. Støtten til dette prosjektet vil være et viktig bidrag til bærekraftig utnyttelse av viktige naturressurser i nordområdene. Disse ressursene, som inkluderer petroleum, representerer potensielt store verdier, sier utenriksminister Børge Brende. 

Tags