Trump legger planer for storstilt oljeutvinning i Alaska

Et av verdens største rørledningssystemer for råolje, Trans-Alaska Pipeline System, strekker seg gjennom North Slope i Nord-Alaska. President Donald Trump vil nå åpne områder som hittil har vært vernet mot oljevirksomhet i Alaska. Foto: Arthur T. LaBar
Det er allerede full strid om viltreservatet han har lovet oljeindustrien en bit av. Nå ser det ut som USAs president Trump vil åpne opp enda mer av Alaskas uberørte natur for oljeutvinning.

Det amerikanske innenriksdepartementet har lagt fram et forslag til en ny plan som åpner opp for oljeutvinning i enda nye områder av Alaskas arktiske villmark. 

Planen tar for seg landområdet National Petroleum Reserve-Alaska (NPRA), et 95.000 kvadratkilometer stort reservat som både er regnet som et av landets mest verdifulle økosystemer og et av de mest lovende områdene for oljeindustrien.

Myndighetenes planforslag legger fram ulike scenarioer, der det mest aggressive valget vil tillate olje- og gassutvinning i 81 prosent av området.

Sårbart og rikt

Det vil i så fall nok en gang omgjøre et av president Barack Obamas vedtak for å beskytte Alaskas villmark: I 2013 vedtok Obama-administrasjonen å verne omtrent halvparten av området for å beskytte regionens verdifulle dyreliv og kultur.

Amerikanske miljøorganisasjoner har da også varslet at de vil kjempe mot det nye planforslaget.

– Jeg vil argumentere for at dette er det mest spesielle stedet for fugler i Arktis, sier leder av USAs nasjonale ornitologiske forening, David Yarnold, til avisen Washington Post.

– Du vil ikke finne et sted i Arktis hvor du kan gjøre større skade. 

Halvparten av området er åpent for olje- og gassutvinning i dag, men under strengere regler enn andre steder og hvert nye prosjekt har vært omstridt. Alaskas interesseforening for olje- og gass sier til Washington Post at de ønsker å gjøre miljøpåvirkningen av olje- og gassutvinning så liten som mulig, men at områdene i Alaska er avgjørende for å nå president Trumps planer om å øke amerikansk oljeproduksjon.

Nylige funn anslår at NPRA-området kan inneholde opp mot 8,7 milliarder fat olje, ifølge avisen.

Nylige funn anslår at landområdet National Petroleum Reserve-Alaska kan inneholde opp mot 8,7 milliarder fat olje, ifølge Washington Post. Foto: Bob Wick, BLM

Nabo til omstridt viltreservat

Området har likevel hittil fått mindre oppmerksomhet enn naboreservatet Arctic National Wildlife Refuge, som Trump-administrasjonen allerede har åpnet for oljeutvinning i.

Det omtales som «USAs siste villmark», og oljeplanene her har skapt sterke protester fra miljø- og klimabevegelsen i landet, men også fra mer utypiske kritikere.

Blant annet har den tidligere sjefen for miljøvernetaten under George W. Bush, Trumps republikanske presidentforgjenger, sterkt frarådet oljeselskaper å begi seg ut i det arktiske reservatet. 

Amerikanske myndigheter planla likevel å dele ut de første lisensene i viltreservatet allerede før jul i år. Nå ser det ut som det blir utsatt, melder nyhetsbyrået Reuters.

På høring

Når det gjelder National Petroleum Reserve-Alaska, vil planen nå sendes ut på høring. To av tre scenarioer i innenriksdepartementets forslag åpner for oljeutvinning i mye større områder enn i dag, mens det siste scenarioet i stedet beskytter litt mer av villmarken. Departementet foreslår ikke ett alternativ over andre, men Alaska-direktør Chad Padgett ga følgende uttalelse da planen ble lagt fram:

– Med bedre teknologi og økt kunnskap om området så var det forsvarlig å utvikle en ny plan som gir oss større økonomisk utvikling av våre ressurser, samtidig som vi gir beskyttelse til viktige naturressurser og levebrød.

Alaskas urbefolkning og beboere er delte når det gjelder Trump-administrasjonens planer for oljeutvinning i regionen.

Nøkkelord