Tørrfiskprodusenter: Tror ikke det blir en veldig stor tørrfiskproduksjon i år

Ramberg havn, Lofoten
Tørrfiskeksportøren Sufi i Lofoten drifter fiskemottak både på innersiden og yttersida av Lofotøyene. (Foto: Sufi AS). 

Fersk torsk henges i disse dager opp på hjell for å bli tørrfisk. – Vi håper det blir en bra salgsesong, men det er fortsatt mye usikkerhet, sier fiskekjøper i Lofoten Ole Olsen.

Ole Olsen i Sufi As
Daglig leder Ole Olsen i tørrfiskprodusenten Sufi As, som holder til i Sund i Lofoten. (Foto: Sufi). 

Det er en hektisk periode for mange fiskemottak. Skreisesongen foregår for fullt og tørrfiskprodusenter kjøper nå inn fisk som skal henges opp på hjell for å bli tørrfisk. 

– Vi må stå på for å ta unna volumene når båtene er her, sier fiskekjøper Ole Olsen til High North News. Han er daglig leder i tørrfiskeksportøren Sufi i Sund, et av de eldste fiskeværene i Lofoten.

Når HNN snakker med Olsen denne uka, kan han melde at det har vært en fin skreisesong for dem. Til tross for at det har vært lite båt og fisk på innersida av Lofotøyene og innover Vestfjorden, har det vært et bra fiske på yttersida, der Sufi også drifter et fiskebruk.

Hittil i år har bedriften kjøpt inn rundt 2500 tonn hvitfisk over kai, om lag 5000 tonn totalt. Tørrfisken de nå produserer eksporteres hovedsakelig til Italia, men Nigeria har også blitt et viktig marked, understreker fiskekjøperen. 

Høye torskepriser

Tørrfiskprodusentene må ta de høye fiskeprisene i betraktning når de går i gang med årets produksjon, ettersom de gjerne ikke selger den tørka fisken før påfølgende høst og vinter. Da coronapandemien inntraff for fullt i 2020 hadde mange produsenter kjøpt inn fisk for høy pris, mens eksportprisene falt betraktelig utover høsten og verdien på lagrene falt. 

 Vi håper det blir en bra salgsesong, men det er fortsatt mye usikkerhet, sier Olsen. 

– Det blir nok ikke en veldig stor produksjon i år; kanskje på linje med fjoråret. Samtidig tror jeg ikke markedet takler for stor produksjon med tanke på hvilke priser vi ser nå. 

Torskeprisene gjennom årets vinterfisket har vært høye sammenlignet med i fjor. De ligger nå på omtrent samme nivå som før pandemien startet. Da ble det registrert historisk gode priser. 

– De høye råstoffprisene gjør at det er en større risiko med varer på lager. Vi har derfor solgt mye av torsken ut som fersk i år, forklarer han.  

Fiskekjøper Jarle Andreassen i Astrup Lofoten på Værøy, helt vest på øygruppa, merker seg også at prisen til fisker er høy: 

– Saltfiskprodusenter og andre sier de ikke helt skjønner at vi tør å holde på med dette; kjøpe fisk til nærmere 40 kroner kiloen og ta sjansen på at det går bra. Det er en spennende næring dette, sier han med et smil. 

Båtene drar nordover for å berge sesongen.
Daglig leder Jarle Andreassen i Astrup Lofoten.

Mindre skrei i tradisjonelle områder

Jarle Andreassen, Astrup Lofoten
Daglig leder Jarle Andreassen i Astrup Lofoten. (Foto: Privat).

Fra øya ute i havgapet kan Andreassen fortelle at de om kort tid stanser opphenginga av fisk på hjell. 

– Det er mange variabler som spiller inn når vi produserer tørrfisken, men det blir ofte for mye sol og varme utover i april, slik at fisken får redusert kvalitet, sier han. 

Når High North News spør hvordan tørrfiskproduksjonen blir i år, svarer fiskekjøperen at det har vært lite skrei tilstede i de nærliggende områdene, og at produksjonen ser ut til å bli noe mindre enn de gjerne skulle sett for seg. 

– Vi er mange i samme båt, for å si det sånn. Alle vil ha tak i råstoffet. Vi får noe fisk fra mottak i Henningsvær. Det er kort vei. Men det beste hadde vært å få fra de lokale båtene, sier han og legger til: 

– Det ser imidlertid ut til at det har kommet mindre skrei på innersida av Lofoten der fisken tradisjonelt har holdt til. De mindre båtene fra Lofoten som fisker her med redskaper som line og jukse har hatt mindre tilgang på fisken. De båtene som har mulighet til det, drar nordover for å berge sesongen.

Fiskekjøperen sier det for tiden er et stort fiske utenfor Troms, der det meldes om stor og fin skrei.

– Våre båter er utenfor der og fisker nå, sier han og avslutter: 

 Det er litt bekymringsfullt at det kommer lite skrei inn i Vestfjorden, sammenlignet med tidligere år.  Årsaken ligger vel i at sjøtemperaturen er høyere nå enn tidligere, slik at noe av skreien gyter lenger nord. Men dette varierer jo fra år til år.

Les også

Nøkkelord