Torghatten Nord vant anbud

Torghatten Nord overtar driften av ferjesambandene Levang-Nesna og Nesnaøyene.

Torghatten Nord overtar driften av ferjesambandene Levang-Nesna og Nesnaøyene. 

Torghatten Nords anbud var over 7,5 million kroner lavere enn nest laveste bud. Tilbyderne leverte godkjente anbud med fartøy i henhold til utlysningens krav til kapasitet, alder, restaurasjon og universell utforming. 

- Fylkesrådet mener dette innebærer en rekke forbedringer for de reisende i området, sier fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo (Ap). 

Anbudskontrakten inngås for ti år, med mulighet til forlengelse i inntil to år. Oppstarten i anbudet er fra nyttår av, og i starten av perioden vil sambandet trafikkeres med ferjemateriell tilsvarende minimumskravet i anbudet. Det planlegges å sette nybygde fartøy inn i sambandet innen to år fra anbudsoppstart, altså senest 1. januar 2017. 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: