Kirkeneskonferansen 2023 Thorvald Stoltenbergs pris til Pikene på Broen og Samovarteateret

Thorvald Stoltenbergs pris ble tatt imot av (f.v.) Neal Cahoon, Evgenij Goman og Franziska Kraiczy i Pikene på Broen, samt Bente Andersen og Rune Sundelin i Samovarteateret på Kirkeneskonferansen onsdag. Prisen består av en byste og et stipend på 20.000 kroner. (Foto: Barentssekretariatet)

Kirkenes: Pikene på Broen og Samovarteateret har fått ærespris for sine årelange bidrag til å involvere kunstnere fra alle Barentslandene og formidle regionens felles historie i sine prosjekter. – Til tross for dagens svært krevende situasjon, klarer aktørene å bidra til kontakt og toleranse mellom naboland i Barentsregionen, framhever juryen.

Onsdag kveld ble Thorvald Stoltenbergs pris tildelt Pikene på Broen og Samovarteateret, to kulturaktører med base i grensebyen Kirkenes. Prisseremonien foregikk på Kirkeneskonferansen.

Prisen deles ut av Barentssekretariatet til aktører som fremmer internasjonal dialog og kontakt mellom naboland i Barentsregionen – og slik viderefører arven etter Thorvald Stoltenberg, Norges utenriksminister på starten av 1990-tallet og Barentssamarbeidets ‘far’.

– Gjennom en årrekke har de to prisvinnerne bidratt til dette gjennom å involvere kunstnere fra alle Barentslandene i sine prosjekter. Gjennom sitt arbeid har de også formidlet kunnskap om vår felles historie i Barentsregionen til et bredt publikum. Til tross for dagens svært krevende situasjon i Europa, klarer disse to aktørene å bidra til kontakt og toleranse mellom naboland i Barentsregionen, lyder juryens begrunnelse – lest opp på seremonien av Thorvalds barnebarn Mathias Stoltenberg.

Viktig innsats

– Begge aktørene har på hver sin måte skapt viktige arenaer for opplevelser som har gitt publikum grunnlag for nye erfaringer, refleksjon, kunnskap og ikke minst dialog – noe som også er hovedformålet med denne prisen, refererer den unge Stoltenberg og fortsetter:

– 2022 har vært et år hvor Russlands invasjon av Ukraina har lagt en kraftig demper på Barentssamarbeidet. Blant annet stoppet Barentssekretariatet all støtte til prosjekter som hadde noen tilknytning til russiske myndigheter. Likevel er det kanskje viktigere enn noen gang å holde kontakten med uavhengige aktører innen kunst- og kulturfeltet i Russland. Disse har særlig behov for støtte og kontakt med omverden, og dette har årets to prisvinnere bidratt til. Begge har vært sentrale aktører i Barentssamarbeidet helt siden 90-tallet, og holder seg fortsatt relevante.

Juryens begrunnelse ble presentert av Thorvald Stoltenbergs barnebarn, Mathias Stoltenberg. (Foto: Astri Edvardsen)

I vinden

Pikene på Broen er et kollektiv av kuratorer og produsenter etablert i Kirkenes i 1996. Etter Russlands invasjon av Ukraina har kollektivet holdt fast ved sitt mål om å skape møteplasser og bygge broer på tvers av geografiske grenser og kunstsjangre i Barentsregionen.

Sist fredag, på årsdagen for invasjonen, åpnet Pikene sin årlige grensekryssende festival Barents Spektakel – med blant annet betydelig deltakelse fra Russland og de andre Barentslandene Finland og Sverige.

– Tusen takk for denne anerkjennelsen av vårt arbeid. Vi vil fortsette å løfte samfunnsspørsmål gjennom våre residensprogram for kunstnere, vårt visningssted Terminal B og vår internasjonale festival Barents Spektakel. Pikene på Broens rolle er å skape møteplasser og plattformer, samt fostre samtidskunst og prosjekter som tar opp lokale og internasjonale problemstillinger, sier Neal Cahoon, kurator i kollektivet.

Under årets festival har Pikene løftet spørsmål om tillit og tvil.

– I år, tre tiår etter signeringa av Kirkeneserklæringa som etablerte Barentssamarbeidet, er det viktig å reflektere rundt hvilken tillit som var til stede den gang – og hvordan forholdene har endret seg. Tillit er utfordrende og tidkrevende å bygge opp, tillit er sårbar og sammensatt. Vi adresserte dette temaet i år for å vise denne kompleksiteten, og verdien av genuin tillit. Da både gjennom innholdet i vårt kunstneriske program og gjennom samarbeidsmåtene som gjorde dette programmet mulig, sier Cahoon.

Pikene på Broen åpnet Barents Spektakel 2023 på fredag med et spektakulært show på torget i Kirkenes. Over seks dager har festivalen bydd på et stort spekter av kunstproduksjoner, teaterforestillinger, konserter og debatter. (Foto: Ivaylo Donchev/Pikene på Broen)

Historier fra nord

Samovarteateret er et internasjonalt scenekunstkompani etablert i Kirkenes i 1990 av Bente S. Andersen. Teateret er opptatt av at historier om nord skal fortelles fra nord – og har produsert mer enn 65 scenekunstproduksjoner som blant annet har turnert Barentsregionen.

Senest på årets Spektakel har også Samovarteateret vært i sving med en forestilling med en improvisert kollasj rundt tillit med dans, musikk og levende bilder.

– Da Bente Andersen kom hjem i 1990 med ny kunnskap og et brennende ønske om å gjøre en forskjell, var det ei tid med glasnost [åpenhet, journ. anm.] og nye muligheter. I hovedstedene hadde det hele tida blitt fattet beslutninger som påvirket mennesker ved grensa. Nå skulle folk på begge sider av grensa bli aktører. Nå skulle historier fra grenseregionen bli fortalt av folk som bodde ved grensa. For Samovarteateret har alltid nyskrevet samtidsdramatikk og historier fra nord vært det sentrale arbeidsfeltet. Vi vil fortsette å løfte fram historier herfra og arbeide med å skape forståelse mellom mennesker på tvers av grenser, sier Rune Sundelin, styreleder i teateret, og gir ordet videre til Andersen.

– Det er mange som står sammen om arbeidet som har ledet til denne prisen. Mange ulike nasjonaliteter og fagfolk som har vært med å gjøre dette mulig. Tusen takk til dem, og tusen takk til juryen. Og så heldige vi er at vi kan dele din bestefar, Mathias. Det betyr masse for oss som utøvere her i Sør-Varanger – og framtida for kunsten, demokratiet og tilliten, sier hun.

Samovarteateret ble grunnlagt allerede i 1990, tre år før Barentssamarbeidets etablering. Her er et glimt fra teaterets forestilling «Sett ditt hjerte mot mitt», framført i anledning dets 30-årsjubileum i 2020. (Foto: Jonas Sjøkvist Karlsbakk/Barentssekretariatet)

Juryen og utbroderte beskrivelser

Juryleder har vært Eilen Zakariassen, spesialrådgiver ved internasjonalt kontor i Nordland fylkeskommune. Med seg har hun hatt representanter for henholdsvis Troms og Finnmark: Lasse Jangås, kommunikasjonssjef i Arktisk Filharmoni, og Helga Pedersen, ordfører i Tana kommune.

Mer utdypende skriver de følgende om prisvinnerne:

Juryen om Pikene på Broen:

– I en tid hvor det er krevende å ha kontakt på tvers av grenser, har Pikene på Broen klart å opprettholde kontakt med uavhengige russiske kunstnere og andre partnere. I stor grad har det skjedd gjennom digital kontakt, og en digital møteserie ved navn «Kvartirnik». Kvartinik er et begrep som oppsto i Sovjettiden. Det betyr «leilighet» på russisk og betegnet uoffisielle konserter og kulturmøter i hjemmene til folk, i en tid hvor myndighetene sensurerte kulturuttrykk. Dessverre har dagens situasjon igjen gjort det nødvendig for russiske kulturaktører som ønsker å være frie i sin formidling å ta i bruk slike virkemidler.

– Pikene på Broen holder ellers utstillinger og aktiviteter på visningsrommet Terminal B i Kirkenes, og har de et residensprogram hvor de tar imot rundt 60 internasjonale deltakere hvert år, blant dem også russiske kunstnere og kulturaktører.

– Prisvinneren har også utviklet og videreført Barents Spektakel til å bli en internasjonalt anerkjent kulturfestival, som i år arrangeres for 19. gang. I en urolig tid, først med pandemi og nå krig, har Pikene på Broen klart å tilpasse seg for å videreføre internasjonale samarbeid, også på tvers av den norsk-russiske grensa.

Juryen om Samovarteateret

– Samovarteateret i Kirkenes har i over 30 år drevet med grensekryssende teater. Teateret ble etablert i 1990 av Bente Andersen, som har vært en drivkraft i teateret i alle disse årene. Et sentralt element i svært mange av deres stykker har vært grenser og hvordan grensene påvirker og former livene til de som bor der.

– Gjennom demokratisk kunstnerstyrte prosesser og tema som er dagsaktuelle, har Samovarteateret inkludert ulike språk og kulturer fra Barentsregionen i sine forestillinger. Samovarteateret har utviklet sin egen metodikk som bygger på dialog på tvers av aldre, språk, kjønn, kunstnerisk bakgrunn og etnisitet.

– Gjennom denne arbeidsformen de har jobbet fram forestillinger som skildrer folkelivet ved grensa og i grenselandet der folk møtes. I en tid hvor grensene igjen stenges, er kunnskap om våre naboer viktigere enn noen gang, og denne bidrar Samovarteateret til gjennom sine forestillinger.

Thorvald Stoltenbergs pris har blitt utdelt siden 2019. I 2022 gikk prisen til Barents Games, og i 2021 til den russiske psykologen og menneskerettighetsaktivisten Valentina Likhoshva.

LES OGSÅ:

Nøkkelord