Barents Spektakel løfter spørsmål om tillit og tvil

I slutten av februar 2022 ble Barents Spektakel avrundet med symboltung stillhet fra russisk side av Pasvikelva. Som et verk om lytting og brobygging over store avstander, skulle den norske kunstneren Tine Surel Lange (på bildet) og hennes russisk-ukrainske kollega Pavlo Grazhdanskij spille av tåkesignaler til hverandre over grenseelva ved hjelp av kraftige høyttalere. Lyden av tåkeluren fra norsk side fikk ingen gjenklang da russiske myndigheter brått satte en stopper for framføringen. På årets Spektakel deler de to kunstnerne sine refleksjoner rundt tillit. (Foto: Ingrid Fadnes)

På fredag – ettårsdagen for Russlands invasjon av Ukraina og tillitsbrudd – åpner Barents Spektakel i grensebyen Kirkenes. Med kunstproduksjoner, forestillinger, konserter og debatter, går festivalen løs på vanskelige spørsmål rundt tillit og grensekryssende samarbeid i nord.  

– Hva betyr det å stole på noe eller noen? Hvordan skaper og uttrykker vi tillit – og hvordan kan tapt tillit gjenskapes? Og hvilken rolle spiller tillit i nåtida – med høye mat- og energipriser, klima- og miljøkrise og økende geopolitiske spenninger? spør kuratorer og produsenter i kollektivet Pikene på Broen.

Med disse spørsmålene åpner Pikene på fredag sin 19. utgave av Barents Spektakel – en grenseoverskridende kunst- og kulturpolitisk festival i Kirkenes, like ved grensa til Russland. 

Da markeres også at det er et år siden russiske invasjonskrigen mot Ukraina startet – en krig som også har hatt alvorlig innvirkning på tillits- og samarbeidsstrukturer i nord, og skapt utfordrende rammer for kollektivets arbeid med å skape møteplasser og bygge broer i Barentsregionen.

Astrid Fadnes, kommunikasjonsansvarlig i Pikene på Broen. (Foto: Michael Miller)

– Tillitstråden kommer i forlengelsen av fjorårets festivaltema: «Hvor går vi herfra?». Dette spørsmålet ble mer relevant enn vi hadde forestilt oss da krigen i Ukraina brøt ut på andre festivaldag. Vi har også tenkt mye på Barentssamarbeidet fyller 30 år i år, forteller Astrid Fadnes, kommunikasjonsansvarlig i Pikene, og fortsetter:

– Nå som dette samarbeidet står på veldig ustø grunn, er det interessant å reflektere rundt hva som gjorde det mulig i utgangspunktet. Da kommer det tilsynelatende enkle konseptet tillit inn i bildet – med relevans både på internasjonalt nivå, i mellommenneskelige relasjoner og vis-à-vis myndigheter og media. Denne tematikken utforskes av de mange kunstnerne og bidragsyterne på festivalen.

Vektig og sprek åpning

– Åpningen av festivalen på ettårsdagen for krigen vil bli veldig spesiell. Barents Spektakel har i stor grad vært basert på norsk-russisk samarbeid innen kunst og kultur, og gjennom fjoråret har vi stilt oss spørsmål om hvorfor vi skal fortsette å lage denne festivalen. Vi har landet på at det å skape en plattform for uavhengige russiske stemmer er viktig i ei tid med krig og konflikt – og der slike stemmer fort blir fengslet i Russland, sier Fadnes.

Fredagskvelden vil innledes med et fakkeltog for fred og appeller utenfor det russiske generalkonsulatet i Kirkenes, arrangert av Den ukrainske forening i Norge. Fakkeltoget går så videre til festivalens store åpningsshow på byens torg.

– Der vil det være en lang stram line i 16 meters høyde som balansekunstneren Ian Eisenberg skal danse på. Under vil det være ei bro, bygd av det russiske ingeniørteateret AKHE, hvor det finske hylekoret Mieskuoro Huutajat og det lokale Kirkenes-koret Crescendo skal opptre. Det blir også flammer og sterke følelser i sving. 

Deretter følger festivalens åpningssamtale på Samfundshuset med tittelen Dagen da tilliten ble brutt. Denne tar utgangspunkt i ovennevnte spørsmål, og inkluderer kunstnere som deltok på fjorårets festival og gjester med bakgrunn fra akademia, Barentssamarbeidet og politikk. Samtalen direktesendes på Vimeo fra kl. 19.30.

– Barents Spektakel er også en viktig lokal møteplass og arena for å gjøre kunst og kultur tilgjengelig for de som bor i dette grenselandet, sier Astrid Fadnes, kommunikasjonsansvarlig i Pikene på Broen. Bilde fra åpningen av festivalen i fjor. (Foto: Ksenia Novikova/Barentssekretariatet)

Betydelig russisk og finsk deltakelse

– Den russiske deltakelsen på festivalen vil være ganske stor tross betydelige utfordringer – både med hensyn til visum for de som kommer fra Russland og den risikoen de selv løper ved å samarbeide med oss. Flere russiske kunstnere som er med på festivalen lever også i eksil, sier Fadnes.

Illustrerende er at Pikenes lokale, Terminal B, under Spektakelet vil være en Nomadisk base for den fram til nylig Murmansk-baserte Inversiafestivalen – som ikke lenger kan arrangeres i Russland. Her etableres et fellesskap for et kunstmiljø som er fortapt i geopolitisk kaos – med meditative morgenøkter, utforskende laboratorier og workshops, samt kveldsforestillinger som glir over i nattlige eksperimenter med lyd og levende bilder.

– I år har vi også forsterket samarbeid med finsk side. Barents Spektakel har mange finske bidragsytere til programmet og frivillige – og vi har satt opp en egen festivalbuss mellom Ivalo og Kirkenes. Blant annet gleder vi oss veldig til konsert med bandet Jaakko Laitinen & Väärä Raha som byr på Balkan-grooves, gammel finsk tango og humppa. Dette blir en høydare!

Et annet sentralt stikkord for Spektakelets rikholdige program over seks dager er en stor festivalutstilling på Terminal B og Samfundshuset.

– En stor del av utstillinga handler om torskens kommunikasjon og relasjonen mellom torsken og mennesket, og springer ut av et samspill mellom kunst og forskning under tittelen Dialects of the Deep. Dette og flere andre verk i utstillinga kretser også rundt viktigheten av det å lytte, noe som knytter an til tillitstemaet, sier Fadnes.

Betydningsfull innsats

I et nylig innlegg om Barents Spektakel berømmer utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) arbeidet til Pikene på Broen og kunstnerne som er med på å lage festivalen.

– Samarbeid med russiske kulturinstitusjoner er ikke mulig i dag. Det gir et spesielt bakteppe for årets festival. Det gjør også Barents Spektakels innsats for å fremme refleksjoner rundt kompliserte temaer, skape møteplasser og bygge broer på tvers av landegrenser og kunstsjangere enda mer betydningsfull, uttaler Huitfeldt og fortsetter:

– Putins regime tar i bruk stadig kraftigere virkemidler mot kritiske røster. Det er derfor viktig å løfte fram og synliggjøre frie russiske stemmer. De utviser et stort mot. På årets festival presenteres flere russiske kunstnere som drøfter problemstillinger knyttet til informasjon, desinformasjon og sensur. Festivalen er en sjelden anledning for uavhengige russiske kunstnere til å dele sitt arbeid.

Utenriksministeren peker også på kompetansen i Barentsregionen og Sápmi som vesentlig for videre nordområdepolitikk.

– Regjeringen ønsker å opprettholde aktivitet i nord og i grenseområdene og lytte til lokale ressurspersoner. Urfolk bidrar med vesentlig kunnskap både i klima- og miljøsaker og andre saker. Når vi skal stake ut den videre kursen for vår innsats i nordområdene, er det viktig for oss å bringe inn urfolks perspektiver og å gjøre bruk av kompetansen som besittes i Barentsregionen.

Barents Spektakel 2022

– Barents Spektakel har siden oppstarten i 2004 bidratt til debatt og refleksjon. Festivalen utfordrer oss og gir oss engasjerende opplevelser, påpeker også utenriksminister Anniken Huitfeldt. Her er et glimt fra fjorårets festivitas. (Foto: Ksenia Novikova/Barentssekretariatet)

Moralske grenser

På festivalens Transborder café inviteres også både folk i Kirkenes og nettpublikum til uformelle debatter med kunstneriske innslag. Temaer er grenser og grensekryssende samarbeid i stort, samt Norges konkrete fiskerisamarbeid med Russland.

Lørdagens debatt, In Borders We Trust, griper an følgende problemstillinger: Hvordan definerer vi grenser, og hvordan definerer grensene oss og våre relasjoner? Finnes det moralske grenser for grenseoverskridende samarbeid – og hvordan vurderes diskusjonen om kulturell boikott av Russland i lys av andre geografier?

Med i panelet er Christina Henriksen, medlem av og tidligere president i Samerådet, Veli Başyiğit ved den tyrkiske kulturinstitusjonen Anadolu Kültür, Ksenia Novikova, NRK-journalist og tidligere ansatt ved Barentssekretariatet, samt Vadim Gololobov, regissør i det russiske ingeniørteateret AKHE.

I motstand mot Ukraina-krigen, flyttet Gololobov og hans medarbeidere i AKHE sitt virke til Finland og Frankrike i fjor. De bidrar som nevnt i Spektakelets åpningsshow.

Debatten inkluderer også en samtale med en annen russisk kunstner i eksil, Prokhor Gusev. Han jobber til daglig som regissør ved Davvi – Senter for scenekunst i Hammerfest, og er med i festivalens hjemmeteaterforestilling 80°. Denne inngår i en serie med hjemmeteater som er organisert i samarbeid med Theatre of Resistance, et fellesskap av russiske scenekunstnere som er motstandere av Ukraina-krigen.

Fra kl. 18.00 kan debatten følges på Vimeo på engelsk – eller med russisk oversettelse. Arrangementet byr også på en smakebit fra hjemmeteaterforestillingen Propagandamaskin.

Torsken, den torsken

Tirsdag holdes debatten In Cod We Trust der temaet er videreføringen av samarbeidet med Russland om forvaltningen av fiskeressurser i nord, særlig den nordøstarktiske torsken, i ei tid med krig og omfattende sanksjoner. Sentrale spørsmål er følgende: Hvorfor er torsken unntaket, hvordan foregår fiskerisamarbeidet – og hvilke ringvirkninger har det for torskebestanden i Barentshavet? Her vil også klimaperspektivet trekkes inn.

Debatten tas av Geir Hønneland, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, Frank-Bakke Jensen, direktør i Fiskeridirektoratet og tidligere toppolitiker (H), Sverre Johansen, generalsekretær i Norges Fiskarlag – og Maria Fossheim, leder for forskningsprogrammet for Barentshavet og Polhavet i Havforskningsinstituttet og ansvarlig for oppfølging av nevnte fiskerisamarbeid.

Det hele innledes med en prat med Rebekah Oomen, evolusjonsbiolog ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder. Hun er aktuell på Barents Spektakel med en vitenskapelig utstilling og foredrag tilknyttet forskningsprosjektet Torsketromming – og samarbeid med kunstnere innenfor det nevnte prosjektet Dialects of the Deep.

Debatten starter kl. 19.30 og vil avrundes med en konsert med strupesang. Det hele kan følges på Vimeo på norsk eller med engelsk oversettelse.

LES OGSÅ:

Nøkkelord