Styrker den sikkerhetspolitiske dialogen med Brussel

State Secretary Øystein Bø (right) visited the Norwegian Joint Head Quarters just outside Bodø, Norway, in September 2015. Here pictured with former NJHQ Chief-of-Command, Lieutenant-General Morten Haga Lunde (left) during a tour of the underground facilities. Center: Former US Deputy Minister of Defense Bob Work. (Photo: Glenn Fawcett/US Government)
I den ferske stortingsmeldingen om norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk understrekes det at Norge skal jobbe for å bygge et tettere samarbeid med europeiske allierte. Statssekretær Øystein Bø, som i går gjestet EU-hovedstaden, har for lengst tatt fatt på jobben.


I den ferske stortingsmeldingen om norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk understrekes det at Norge skal jobbe for å bygge et tettere samarbeid med europeiske allierte. Statssekretær Øystein Bø, som i går gjestet EU-hovedstaden, har for lengst tatt fatt på jobben. 


- Det er veldig interessant for oss i politisk ledelse å snakke direkte med både EU og NATO, få oppdateringer på viktige saker og formidle hva vi mener, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø.

Les også: Brende: - Vi må ta mer ansvar selv


Luftfartsteknologi og masseødeleggelsesvåpen

Til tross for at Norge ikke er medlem av EU, har Norge og EU et tett forsvars- og sikkerhetssamarbeid.

Norge bidrar til EUs militære og sivile krisehåndteringsoperasjoner, og samarbeider om utviklingen av militære ressurser for å styrke de europeiske landenes forsvarsevne.

Da Brendes statssekretær besøkte Brussel i går, møtte han blant annet Jorge Domecq, administrerende direktør i Det europeiske forsvarsbyrået (European Defense Agency).

Norge har siden 2006 hatt en samarbeidsavtale med EDA, som gir Norge adgang til å delta i byråets ulike programmer, prosjekter og andre initiativer.

Ifølge Forsvarsdepartementet ble statsekretæren oppdatert på prosjekter som Norge er en del av, deriblant SESAR-programmet (Single European Sky Air Traffic Management Research and Development), som skal bidra til forbedring av luftfartsteknologi.

Norges samarbeid om vern mot masseødeleggelsesmidler, såkalt CBRN-forsvar, ble også diskutert.

- Disse møtene er et av flere tiltak som gjøres for å styrke dialogen og samarbeidet med EU, sier Bø i en pressemelding.

Statssekretær Øystein Bø (t.h) møtte både Det europeiske forsvarsbyrået og EUs utenrikstjeneste da han besøkte Brussel i går. Her er han fotografert med administrerende direktør i European Defence Agency, Jorge Domecq. (Foto: EDA 2017)
Statssekretær Øystein Bø (t.h) møtte både Det europeiske forsvarsbyrået og EUs utenrikstjeneste da han besøkte Brussel i går. Her er han fotografert med administrerende direktør i European Defence Agency, Jorge Domecq. (Foto: EDA 2017)

Tettere militært samarbeid

I løpet av Brussel-oppholdet møtte Bø også Pedro Serrano, visegeneralsekretær i EUs utenrikstjeneste (European External Action Service). Temaet for møtet var EUs krisehåndteringsoperasjoner og gjennomføringen av EUs globale strategi for utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Med utgangspunkt i en stadig mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon, presenterte regjeringen 21.april en ny stortingsmelding om hvilke veivalg Norge bør ta for å stå best rustet fremover.

Blant konklusjonen er at det europeiske samarbeidet må styrkes, og at innsatsen i ustabile områder sør og øst for Europa må økes.

Under lanseringen av stortingsmeldingen i Oslo gjorde utenriksminister Børge Brende også et poeng av at Norge må føre en fast og forutsigbar Russlandspolitikk, samtidig som det transatlantiske samarbeidet må videreutvikles. Og ankerfestet i norsk sikkerhetspolitikk; det er fortsatt NATO - og den amerikanske sikkerhetsgarantien.

Veivalg-meldingen er per i dag til behandling i Stortingets utenriks- og forsvarskomitee. Fristen komiteen har fått, for avgivelse av en innstilling, er 7 juni. Den foreløpige datoen for behandling i Stortinget er 15 juni.

Nøkkelord