For strenge lusekrav

Lusekravene i regjeringens forslag er verken vitenskapelig holdbare eller bidrar til forutsigbarhet for næringen, melder Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Lusekravene i regjeringens forslag er verken vitenskapelig holdbare eller bidrar til forutsigbarhet for næringen, mener Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Dette framgår av høringssvaret fra FHL til regjeringens forslag som ble lagt fram i juni i år.

Forslaget innebærer at selskaper som kjøper fem prosent vekst ikke kan overskride en absolutt grense på 0,1 hunnlus per fisk. FHL mener denne grensen ikke er basert på reell kunnskap og vil være krevende å oppnå selv ved bruk av de mest effektive hjelpemidlene som er kommersielt tilgjengelige i dag.

I april i år varslet regjeringen en ny stortingsmelding nettopp for å drøfte hvordan nasjonen kan øke verdiskapingen og kapasitetsveksten for fiskerinæringen. Stortingsmeldingen vil også omfatte hvilke miljøindikatorer som skal legges til grunn "for fremtidsrettet og forutsigbar utvikling for havbruksnæringen"

- Vi ser dette som et viktig signal om at departementet og øvrig regjering ønsker å øke verdiskapingen i norsk havbruksnæring. Dette er til det beste både for kystsamfunnene og landet forøvrig. Derimot mener FHL at de miljømessige premissene som departementet legger til grunn for sitt vekstforslag må avvises, heter det i høringssvaret fra FHL.

 

Høringssvaret i sin helhet kan du lese her.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: